• Zakończono prace geologiczne w rejonie Ronda Daszyńskiego. Obecnie prowadzone są odwierty w rejonie Ronda ONZ, a w dniu 31 maja rozpoczęły się badania geologiczne przy stacji Dworzec Wileński.
  • Wykonawca zrealizował projekt budowlany szybu startowego Stacji Rondo Daszyńskiego i złożył do zatwierdzenia do Metra Warszawskiego. Projekt posiada uzgodnienia Zakładu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej nr 1836.
  • Projekt budowlany Centrum Informacyjnego jest gotowy. Trwają uzgodnienia w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.