Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • Wykonano docelowe słupy konstrukcyjne szybu startowego na poziomie -2
 • Trwa uszczelnianie portali tunelowych
 • Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji peronu pasażerskiego
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych
 • Zakończono przebudowę sieci energetycznej 110 kV
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej
 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczej
 • Trwa przebudowa gazociągów oraz sieci wod-kan.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych
 • Trwa realizacja konstrukcji wyjść ze stacji W5 i W7.

Wentylatornia szlakowa V10:

 •  Wykonano izolację akustyczną, kończone są prace instalacyjne sanitarne 
 • Zakończono przebudowę sieci energetycznej SN i nn
 • Trwa przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Trwa wykonywanie konstrukcji pod sufity podwieszane oraz tynków akustycznych na poziomie -2
 • Zakończono przebudowę sieci energetycznej SN i nn
 • Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych oraz montaż instalacji oświetlenia w sufitach architektonicznych.
 • Trwa wykonywanie instalacji wod.- kan. i kanałów wentylacyjnych oraz montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej.
 • Trwa układanie okładzin kamiennych w strefach dostępnych dla pasażerów.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych w strefach technologicznych.

Wentylatornia szlakowa V11:

 • Kontynuowana jest realizacja żelbetowych elementów konstrukcyjnych drugorzędowych.
 • Dobiega końca  murowanie ścian
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym
 • Trwa montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
 • Dobiega końca przebudowa sieci kanalizacyjnej

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Dobiegają końca prace przy stropie górnym i stropach pośrednich stacji.
 • Dobiegają końca prace przy murowaniu i tynkowaniu ścian na poziomie -1 i -2.
 • Kontynuowane są prace przy realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych na stacji.
 • Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwają prace przy budowie wyjść ze stacji.
 • Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):  
 • Trwa zasypka łącznika szybu demontażowego.   
 • Trwa montaż kablowych  konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Kontynuowane są prace wykończeniowe.
 • Trwają roboty konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 •  Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan i p.poż
 • Zakończono montaż wodociągu przy ul. Kubusia Puchatka.
 • Trwają prace przy przebudowie docelowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy do stacji przebiegających nad korpusem stacji od strony zachodniej.
 • Kontynuowane są prace przy murowaniu oraz tynkowaniu ścian.
 • Trwa układanie warstw posadzkowych wraz z izolacją.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Zakończono wykonywanie parasoli ochronnych (wzmocnienia gruntu) nad łącznikiem tuneli szlakowych z wentylatornią.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Trwają roboty konstrukcyjne w łączniku płn. zach. pod tunelem Wisłostrady
 • Realizowane jest drążenie łącznika płd-zach pod tunelem Wisłostrady
 • Trwa podtrzymanie efektu mrożenia gruntu azotem.
 • Trwa uszczelnianie połączeń tuneli szlakowych wykonanych tarczami TBM ze stacją C13.

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Trwa wykonywanie wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
 • Trwa wykonywanie prac murarskich i izolacji pionowej ścian fundamentowych.
 • Trwa betonowanie chodników technologicznych.
 • Rozpoczęto prace związane z połączeniem wentylatorni szlakowej z tunelami szlakowymi.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim
 • Trwają roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
 • Trwają prace przy układaniu kamienia w strefach dostępnych dla pasażerów.
 • Zakończono montaż 9 sztuk schodów ruchomych.
 • Kontynuowane są prace przy układaniu konstrukcji wsporczych dla  instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Zakończono prace przy remoncie przepustozastawki na Kanale Goławskim.
 • Trwa montaż wyposażania pomieszczeń technicznych.
 • Kontynuowane są prace przy montażu instalacji ppoż., instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach handlowych.
 • Kontynuowane są roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
 • Wykonano betonowanie kolejnej części płyty torowej w obszarze rozjazdów.

Wentylatornia szlakowa V15

 • Zakończono przebudowę sieci nn i SN.
 • Trwa wykonywanie chodników technologicznych w tunelu.
 • Wznowiono prace przy odwiertach do iniekcji zabezpieczających grunt nad łącznikami wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Zamontowano pierścienie wzmacniające w tunelach szlakowych w miejscu połączenia z wentylatornią.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Trwają prace porządkowe przy wlotach do tuneli szlakowych D-15.
 • Wykonano zadaszenia przy trzech wyjściach ze stacji.
 • Trwają roboty murarskie w części stacji i torów odstawczych oraz układanie tynków i układanie glazury.
 • Dostarczono na budowę okładziny kamienne.
 • Rozpoczęto montaż konstrukcji pod okładziny kamienne w pomieszczeniach handlowych.
 • Trwa montaż urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Trwają prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod– kan. oraz kanałów wentylacji lokalnej na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.
 • Trwają roboty torowe w części torów odstawczych.
 • Trwa montaż instalacji tryskaczowej – ppoż.

Tunele: Stan na dzień 14.02.2014 roku

 •  Twa przygotowywanie tuneli do odbiorów technicznych