Stan na dzień 8 lutego 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Dobiegają końca prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2. Trwa betonowanie płyty dennej, wykonano 65% całości w części torów odstawczych.
– Wykonano kolejną część szkieletów zbrojeń słupów, zabetonowano 55% słupów docelowych w części torów odstawczych.
– Wykonano ściany i płytę denną kolejnego wyjścia ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Przebudowano sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji kolejnej części stropu głównego stacji oraz jego izolowanie wraz z zasypaniem.
– Trwa wykonanie wyjść ze stacji oraz przejść podziemnych.
– Trwają wylewanie stropu na poziomie -1.
– Kontynuowane są prace przy wykonywaniu stropu górnego i rusztu belkowego na -1 komory rozjazdowej.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Kontynuowane są prace związanie z wykonaniem łoża pod tarczę TBM.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Trwa wykonanie łącznika pomiędzy I i II linią metra.
– Dobiega końca wykonanie stropu górnego stacji i stropu pośredniego stacji.
– Kontynuowane jest wykonanie wyjść ze stacji.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Wykonano rozparcie szybu w dwóch poziomach.
– Wykonano wzmocnienie gruntu pod płytę denną.
– Wykonano wykop do poziomu górnej powierzchni płyty dennej.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano płytę denną łącznika wentylatorni.
– Wykonano płytę stropową łącznika wentylatorni.
– Wykonano rozparcie ścian szczelinowych w trzech poziomach.
– Wykonano płytę denną w części głębokiej wentylatorni.

Stacja C12 Nowy Świat:
– Wykonano 90% konstrukcji wyjść ze stacji.
– Trwa wykonanie wykopu poniżej stropu -3 w części stacji.
– Wykonywana jest płyta denna.
– Wykonano płytę stropową korpusu stacji, strop pośredni -1 w poziomie oraz strop pośredni -3 w poziomie.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano wzmocnienia gruntu na potrzeby TBM między płytą denną a tarczą TBM.

Stacja C13 Powiśle:
– W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Powiśle zostały wstrzymane.
– Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
– Wykonano naprawy ścian szczelinowych.

Stacja C14 Stadion:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu płyty stropu górnego w rejonie torów odstawczych.
– Kontynuowano wykonywanie docelowych słupów żelbetowych na stropie pośrednim.
– Trwa wykonanie płyty stropu pośredniego w kolejnej części stacji.
– Kontynuowane są prace przy wylewaniu kolejnych sekcji płyty dennej.
– Rozpoczęto wykop poziomu -2 pod rusztem w części torów odstawczych.

Wentylatornia szlakowa V15
– Zabetonowano część płyty dennej.
– Zamontowano rozpory.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Wykonano strop górny w południowej części stacji.
– Trwają prace przy TBM- technologiczne fundamenty, wzmocnienia , suwnice itp.
– Prowadzone są roboty szalunkowe i zbrojarskie przy płycie dennej w południowej części stacji.
– Prowadzone są roboty przy wykonywaniu instalacji kanalizacji w stropie pośrednim i płycie dennej.
– Trwają prace przy wykonaniu wyjść ze stacji.

Tunele: Stan na dzień 8 lutego 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
– Tunel południowy – Tarcza „Anna S-645” znajduje się w odległości 352m od wentylatorni V11 i wykonuje łącznik Z1. Wbudowano 235 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.
– W dniu 9 stycznia 2013 roku opuszczono do szybu startowego na stacji Dworzec Wileński dwie kolejne tarcze TBM S-646 „Wisła I” oraz TBM S-760 „Wisła II. Trwa montaż maszyn w szybie startowym.