Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Rozpoczęto wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do TBM dla szybu startowego.
– Kontynuowana jest przebudowa sieci ciepłowniczej, gazowej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej stacji.
– Prowadzone są wykopy i roboty konstrukcyjne korpusu stacji.
– Kontynuowane są roboty polegające na wykonaniu płyty górnej stropu i stropu pośredniego.
– Trwa wykonanie ścian szczelinowych wraz z murkami prowadzącymi torów odstawczych stacji C09.
– Trwają prace przy torach odstawczych – wykonanie korka betonowego I poziomu oraz wykonanie betonowego korka poziomu II.  

Wentylatornia szlakowa V10: 
– Trwają prace dotyczące przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla placu budowy.
– Kontynuowana jest przebudowa sieci energetycznej SN i NN.
– Kontynuowana jest przebudowa sieci ciepłowniczej, wodociągowej.
– Trwają prace dotyczące komory kanalizacyjnej.
– Rozpoczęto prace nad górnym stropem. 

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Kontynuowane są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych. Przebudowywana jest również sieć gazowa.
– Rozpoczęto prace nad zabezpieczeniem wykopu do poziomu płyty stropowej.
– Trwa wykonanie ścian szczelinowych we wschodniej części stacji.
– Trwają roboty w zakresie wykonywania komór kanalizacyjnych.
– Dobiegają końca prace dotyczące przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych dla placu budowy.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Kontynuacja prac przy ścianach szczelinowych.
– Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i NN.
– Trwa rozbudowa sieci gazowej.
– Wykonawca kończy przebudowę sieci kanalizacyjnej.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuacja przebudowy sieci energetycznej WN, sieci telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej oraz komór kanalizacyjnych.
– Rozpoczęto realizację murków prowadzących dla ścian szczelinowych i baret. 
– Trwają prace mające na celu wykonanie przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych dla placu budowy.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Trwa wykonanie przyłącza elektrycznego dla placu budowy. 
– Trwają prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą jet groutingową. 

Wentylatornia szlakowa V12:
– Kontynuowana jest przebudowa kabli SN i NN.
– Kontynuowane są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej. 

Stacja C12 Nowy Świat:
– Kontynuacja wykonania murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych.
– Rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem wykopu przy budynkach przy ul. Wareckiej 4/6 i 8 metodą mikropali.
– Trwają prace dotyczące przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych dla placu budowy.
– Wykonano czasową organizację ruchu.
– Prowadzone są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych. Kontynuowana jest przebudowa sieci energetycznej SN i NN.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Kontynuowane są roboty polegające na wykonaniu murków prowadzących do ścian szczelinowych.
– Prowadzone są prace polegające na wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla budowy.
– Kontynuowane są prace dotyczące przebudowy przyłącza wodociągowego DN50 przy ul. Zajęczej 13. 

Stacja C13 Powiśle:
– Rozpoczęto prace nad docelową siecią kanalizacyjną szybu startowego.
– Prowadzone są prace nad zaizolowaniem górnej płyty stropowej.
– Kontynuowane są roboty polegające na wykonaniu ścian wejścia nr 3 na stację.
– Trwają prace nad realizacją stropu poziomu -1 pośredniego (zbrojenie).
– Rozpoczęto wykonanie stropu poziomu -1 w części wschodniej stacji.
– Realizowane są prace dotyczące wykopu poziomu -2 na wschodniej części stacji. 

Wentylatornia szlakowa V14:
– Realizowane są prace w zakresie wykonania przyłącza elektrycznego dla placu budowy.
– Trwa przebudowa sieci energetycznej NN.
– Wykonywany jest wykop wstępny do poziomu murków prowadzących. 

Stacja C14 Stadion:
– Prowadzone są prace dotyczące przebudowy sieci energetycznej SN i NN.
– Rozpoczęto prace przy przebudowie kolektora stadionowego przy stacji.
– Kontynuowane są prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych.
– Prowadzone są prace nad modernizacją części portu praskiego. Trwa wykonanie ściany oporowej. 

Wentylatornia szlakowa V15:
– Wprowadzono czasową organizację ruchu. 

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwają prace dotyczące wykonania przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych dla placu budowy.
– Prowadzone są prace dotyczące przebudowy sieci energetycznej SN i NN.
– Trwają prace polegające na przebudowie sieci kanalizacji ogólnospławnej.
– Kontynuowana jest przebudowa sieci wodociągowej i sieci gazowej.
– Kontynuowana jest przebudowa kanalizacji teletechnicznych.
– Trwają prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych i baret. 

Roboty całoliniowe:
– Kontynuacja prac w zakresie instalacji urządzeń monitoringowych. Prowadzony jest ciągły monitoring drgań i przemieszczania budynków przy realizowanych obiektach centralnego odcinka II linii metra.  
– Kontynuacja prac montażowych systemu SOP-3 i sieci WLAN.

Tunele:
– Trwają prace mające na celu wzmocnienie gruntu na szlaku metra, szczególnie nad tunelami D15.
– Trwają prace przygotowawcze do przejścia tarczy TBM przez stację C09 Rondo Daszyńskiego.