• W dniu 8 lutego br. na teren budowy Punktu Informacyjnego centralnego odcinka II linii metra znajdującej się przy Placu Defilad (od strony ul. Marszałkowskiej) wprowadzono wykonawcę tej inwestycji. Przewidywany termin zakończenia realizacji Punktu to koniec marca 2011 roku.
  • Na  Placu Defilad wygrodzony został również teren pod centralne zaplecze budowy odcinka centralnego II linii metra.
  • Na stacji Rondo Daszyńskiego wykonano dotychczas 15 sekcji ścian szczelinowych. Rozpoczął się również montaż drugiej pogłębiarki do kopania ścian.
  • Na terenie tej stacji zakończono także realizację próbnych kolumn Jetgrountingu wzmacniającego grunt pod fundament stacji i odcinającego napływ wód gruntowych.
  • W rejonie stacji Rondo Daszyńskiego trwa przebudowa kabli teletechnicznych, światłowodowych, kanałów kablowych oraz kanału sieci cieplnej 2XDn400. Trwa również budowa zasilania energetycznego placu budowy oraz przebudowa sieci energetycznej 110 KV.
  • Na stacji Powiśle trwają prace przygotowawcze do wykonania ścianki szczelnej (nie mylić ze szczelinową) zabezpieczającej szyb startowy od strony Wisły.