• W celu ujednolicenia stosowanego nazewnictwa w procesie inwestycyjnym, utworzone zostały oznaczenia literowe i cyfrowe oraz robocze nazwy stacji II linii metra, z zastrzeżeniem, ze nazwy własne stacji przyjmuje się doraźnie, do czasu zatwierdzenia ich ostatecznej wersji przez Radę Warszawy.
    Oznaczenia stacji i tuneli szlakowych II linii metra w Warszawie.” (PDF; 82KB)
  • Zakładana kolejność drążenia tuneli za pomocą TBM:
    1. TBM1 startuje ze wschodniego końca stacji C9 (Rondo Daszyńskiego) do stacji C13 (Powiśle) jako południowy tunel.
    2. TBM2 startuje ze wschodniego końca stacji C9 (Rondo Daszyńskiego) do stacji C13 (Powiśle) jako północny tunel.
    3. TBM3 startuje ze wschodniego końca stacji C13 (Powiśle) do stacji C15 (Dworzec Wileński) najpierw jako tunel południowy, po czym ten sam TBM jako tunel północny.