Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Wykonano docelowe słupy konstrukcyjne na poziomie -1 szybu startowego.
– Trwają prace murarskie po stronie północnej stacji na poziomie -1.
– Zakończono tynkowanie ścian po północnej i południowej stronie stacji na poziomie -1.
– Kontynuowany jest montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
– Wykonano kanalizację podposadzkową w wyjściach W1,W2,W3 i W4.
– Wykonuje się instalacje wodno-kanalizacyjne oraz kanały wentylacyjne na torach odstawczych.
– Trwa rozbiórka kanału tymczasowego dn1400 w ul. Karolkowej.
– Trwa wykonywanie okładziny z blachy perforowanej w wentylatorni 650. Zakończono montaż ścian typu PROMAT (konstrukcja stalowa) w części torów odstawczych.
– Wykonano brakującą nadziemną część szybu wentylacyjnego w części torów odstawczych..

Wentylatornia szlakowa V10:
– Wylano podkłady pod posadzki.
– Trwa wykonanie izolacji akustycznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Dobiegają końca roboty murarskie i tynkarskie w części stacji.
– Trwają prace przy posadzkach oraz podłogach podniesionych.
– Trwa montaż stolarki drzwiowej oraz wytłumień akustycznych.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji. Trwa montaż wind oraz chodów ruchomych.
– Trwa wykonanie wykładzin kamiennych posadzek na poziomie -1.
– Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
– Trwa odtwarzanie infrastruktury tramwajowej.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Realizowane są żelbetowe elementy konstrukcyjne drugorzędowe.
– Trwa murowanie ścian.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy wyjściach ze stacji.
– Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji.
– Trwa murowanie ścian na poziomie -1 i -2.
– Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11.
– Trwa montaż elementów instalacji oświetleniowej i przepustów kablowych oraz instalacji wyrównawczej prądów błądzących.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
– Dobiega końca wykonanie żelbetowego łącznika w szybie A13.
– Trwa montaż konstrukcji wsporczych.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano konstrukcję i zasypkę wentylatorni pozostawiając otwór technologiczny.
– Rozpoczęto roboty wykończeniowe.
– Trwa montaż izolacji akustycznej.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Trwają prace przy murowaniu oraz tynkowaniu ścian.
– Kontynuowane są roboty przy instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych.
– Trwają prace malarskie na poziomie technologicznym.
– Trwa układanie posadzek oraz montaże wciągników na poziomie technologicznym.
– Trwa wykonanie konstrukcji wyjść ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Trwa układanie izolacji na stropie górnym.
– Wykonano odwierty kontrolne z poziomu płyty dennej na potrzeby wykonania łączników między wentylatornią, a tunelem południowym.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– Po zachodniej części stacji usunięto stopend ze ściany szczelinowej w osi 1 i zakończono wykonywanie „ślepego tunelu”. W dniu 22.10.2013 weszła na stację tarcza południowa. Trwają przygotowania do wyjęcia tarczy. Na poziomach -2 i -3 wykonywane są otwory w ścianach szczelinowych na potrzeby mrożenia.
– Po wschodniej części stacji trwa demontaż tarczy tunelu południowego. Na poziomie -2 wykonywane są otwory w ścianach szczelinowych na potrzeby mroeżnia.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Wykonano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni poprzez układanie gabionów i materaców z geosiatek.
– Wykonano roboty murarskie wewnątrz wentylatorni.
– Wykonano izolację pionową ścian fundamentowych.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
– Trwa montaż rurociągów instalacji gaszenia gazem oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach technicznych.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego.
– Trwają roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
– Zakończono wylewanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych.
– Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim. Na poziomie -2 pozostało do wykonania 10 słupów.
– Rozpoczęto układanie glazury w pomieszczeniach technicznych.
– Rozpoczęto układanie kamienia w strefie ogólno-miejskiej oraz w pomieszczeniach handlowych.
– Trwa układanie posadzek w pomieszczeniach technicznych.
– Zakończono montaż trzech wind.
– Trwa wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach.
– Pomieszczenia techniczne wyposażane są na bieżąco. Dostarczono na stacje rozdzielnice RSP, SKP, SOU, RSN, RGnn oraz baterie kondensatorów i transformatory. Koryta kablowe dla instalacji elektrycznych są wykonywane na bieżąco zarówno w strefie technologicznej, strefie handlowej oraz innych pomieszczeniach.
– Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla  instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
– Rozpoczęto montaż czterech wentylatorów głównych na stropie stacji.
– Trwają roboty torowe w części torów odstawczych.
– Rozpoczęto montaż rozjazdów.

Wentylatornia szlakowa V15
– Zakończono roboty konstrukcyjne.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwa realizacja wyjść ze stacji.
– Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury.
– Trwa montaż instalacji wewnętrznych.
– Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
– Kontynuacja montażu instalacji wody i kanalizacji na poziomie antresoli.
– Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych.
– Rozpoczęto montaż kanałów wentylacji oraz rurociągów instalacji gaszenia gazem.
– Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
– Przygotowano pomieszczenia techniczne w celu umożliwienia montażu urządzeń oraz koryt i tras kablowych. Dostarczono na stacje urządzenia Rozdzielnice SKP, RP RSN i transformatory.
– Rozpoczęto prace przy peronach.
– Trwają prace przygotowawcze szachtów do montażu wind.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Rozpoczęto układanie gresów i glazury w pomieszczeniach technicznych.
– Trwa prace nad wygłuszeniem wentylatorni torów odstawczych.
– Trwa wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
– Trwa wykonanie szlicht w pomieszczeniach.
– Trwają prace demontażowe urządzeń TBM.

Tunele: Stan na dzień 12 listopada 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
– Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 znajduje się 576m za stacją C12 „Nowy Świat – Uniwersytet”. Drąży tunel w kierunku stacji C-13. Pozostało do wydrążenia 373m tunelu.
– Tarcza TBM „Anna” S-645 znajduje się w stacji C13 „Centrum Nauki Kopernik”, trwa jej demontaż.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na stacji C-13 „Centrum Nauki Kopernik” i została zdemontowana. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu.
– Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 obecnie znajduje się na stacji C13 „Centrum Nauki Kopernik”. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu, trwa jej demontaż.