Stan do dnia 6 listopada 2012 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

– Kontynuowane są prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2 w części torów odstawczych.
– Kontynuowana jest przebudowa sieci infrastruktury podziemnych w rejonie torów odstawczych.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu: płyty stropowej górnej, wykopu międzystropowego wraz z zabezpieczeniem ścian, wykopu do poziomu płyty dennej, wykopu do poziomu pośredniego, izolacji płyty fundamentowej, ścian konstrukcyjnych wewnętrznych, izolacji stropów.
– Kontynuowane są prace przy wylewaniu klatki schodowej wejściowej i izolacjach stropu.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Wykonano ściany szczelinowe, słupy oraz  barety w części stacji oraz torów odstawczych.
– Trwają prace przy wykonaniu konstrukcji stropu głównego stacji oraz jego izolowanie wraz z zasypaniem.
– Kontynuowane są prace nad wykonaniem wyjść ze stacji oraz przejść podziemnych.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Wykonano płytę denną.
– Wykonano łoże pod tarczę TBM.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Wykonywane jest zabezpieczenie gruntu pod I linią metra dla przejścia tarczy TBM.
– Trwają prace przy realizacji stropu górnego stacji i stropu pośredniego.
– Trwa wykonanie wyjść ze stacji.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Wykonano rozbudowę oczepu ścian szczelinowych szybu A13.
– Trwa głębienie w szybie A13 do poziomu rozparcia pośredniego.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Kontynuowana jest  realizacja ścian konstrukcyjnych wentylatorni.
– Wykonano płytę denną wentylatorni w części niskiej.

Stacja C12 Nowy Świat:
– Wykonano płytę stropową korpusu stacji i strop pośredni poziomu -1.
– Trwa wykonanie konstrukcji wyjść ze stacji.
– Wykonano wykop poniżej stropu -1
– Kontynuowana jest budowa tymczasowej magistrali ciepłowniczej.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Trwa wykonanie ścian szczelinowych.

Stacja C13 Powiśle:
– W związku z awarią, wszelkie prace zostały wstrzymane.
– Zakończono prace związane z wypełnieniem powstałej pustki pod tunelem Wisłostrady.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Zabetonowano płytę górną.
– Wykonano wykop podstropowy.
– Wykonano płytę fundamentową.
– Wykonano izolację płyty fundamentowej

Stacja C14 Stadion:
– Ukończono wykonywanie ścian szczelinowych przy wyjściu ze stacji w rejonie torów kolejowych.
– Zakończono wykonywanie płyty górnej nad korpusem stacji, kontynuowane są prace mające na celu wykonanie płyty stropu górnego  w rejonie torów odstawczych.
– Trwają prace nad wykonaniem płyty stropu pośredniego.
– Wykonawca przystąpił do wylewania kolejnych sekcji płyty dennej.
– Trwa realizacja instalacji kanalizacji w stropie pośrednim antresoli.

Wentylatornia szlakowa V15
– Wykonano oczep i wykop wstępny do poziomu stropu.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Wykonywany jest kolejny segment stropu górnego w południowej części stacji.
– Trwają prace ziemne pod stropem do poziomu płyty fundamentowej w obszarze torów odstawczych stacji.
– Prowadzone są roboty szalunkowe i zbrojarskie przy płycie dennej w południowej części stacji.
– Zakończono przebudowę sieci cieplnej.
– Kontynuowana jest przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji ogólnospławnej.
– Rozpoczęto budowę komory kanalizacji w ul. Targowej

Tunele: Stan na 6.11.2012 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
– Tunel południowy – Tarcza „Anna S-645” znajduje się w odległości 123 m od wentylatorni V11 i wykonuje łącznik Z1. Wbudowano 81 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326 m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.