Metro Warszawskie Sp. z o.o. po raz kolejny wzięło udział w IX Międzynarodowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2011, które odbyły się w dniach 15-17 listopada 2011 w Warszawie. W bieżącej edycji targów wzięło udział ok. 120 firm z Polski i zagranicy.
Na naszym stoisku informowaliśmy wszystkich zainteresowanych m.in. o aktualnych pracach prowadzonych przy budowie odcinka centralnego II linii metra oraz o dofinansowaniu tej inwestycji przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 • Demontaż pomnika „Czterech śpiących”

(zdjęcia:_W._Urbanowicz)

Warsztaty_pt._„<a_href=”http: www.uniwersytetdzieci.pl=”” lectures=”” show=”” 1251″=””>Jak zbudować metro”, ze względu na duże zainteresowanie organizowane są już po raz drugi. W pierwszej edycji warsztatów, które odbyły się wiosną tego roku, uczestniczyło około 180 małych budowniczych z Uniwersytetu Dzieci.</a_href=”http:>

 • Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
  – trwają prace konstrukcyjne stacji – wykonano 75% ścian szczelinowych oraz 60 % płyty górnej stropu stacji. Trwa również realizacja jet groutingu.
 • Wentylatornia szlakowa V10:
  – wykonano 85 % ścian szczelinowych.
 • Stacja C10 Rondo ONZ:
  – rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych
  – realizowane są murki prowadzące
 • Stacja C11 Świętokrzyska:
  – zakończono I etap robót polegających na przełożeniu sieci kanalizacyjnych w ul. Marszałkowskiej.
  – rozpoczęto roboty polegające na przełożeniu sieci infrastruktury podziemnej w ul. Zielnej i na terenie Parku Świętokrzyskiego.
 • Wentylatornia szlakowa V11:
  – zakończono przebudowę kabli energetycznych
  – trwają prace przygotowawcze do realizacji ścian szczelinowych
 • Stacja C12 Nowy Świat:
  – rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących niezbędnych do wykonania ścian szczelinowych.
  – trwa przebudowa kolizji w ul. Kubusia Puchatka
 • Wentylatornia szlakowa V12:
  – rozpoczęto  prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej w rejonie Placu Powstańców Warszawy.
 • Stacja C13 Powiśle:
  – wykonano I etap płyty górnej stropu stacji po stronie wschodniej Tunelu Wisłostrady.
  – trwa wykonywanie ścian szczelinowych po stronie zachodniej  Tunelu Wisłostrady – zaawansowanie 90%.
  – rozpoczęto montaż maszyny TBM
  – trwa demontaż kolizji z głazami narzutowymi przy realizacji ścian szczelinowych
 • Wentylatornia szlakowa V13:
  – zakończono przebudowę kolizji, trwają prace przygotowawcze do realizacji ścian szczelinowych
 • Stacja C14 Stadion:
  – wykonano 235 mb ścian szczelinowych, co stanowi ok. 22 % całości.
  – wykonano 60 szt. pali.
  – wykonano 285 mb ściany typu Larsen zabezpieczającej nasyp kolejowy.
 • Stacja C15 Dworzec Wileński:
  – wprowadzono tymczasową organizację ruchu.
  – ogrodzono plac budowy i ustawiono kontenery socjalne.
  – rozpoczęto prace polegające na przebudowie sieci infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z budową stacji.
  – rozpoczęto demontaż torowiska, wysepek tramwajowych w okolicy Pomnika Braterstwa Broni
  – prowadzone są prace rozbiórkowe przy przejściu podziemnym pod ul. Targową
  – W dniu 25 października br. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją nr 162/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na rozbiórkę Pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni, zlokalizowanego w centralnej części Placu Wileńskiego.