• Zakres prac wykonanych w listopadzie br. przez Wykonawcę centralnego odcinka II linii metra w rejonie stacji metra Powiśle:
  – wdrożenie czasowej organizacji ruchu;
  – organizacja terenu budowy;
  – przebudowa kolizji elektroenergetycznych;
  – przeniesienie z rejonu  pomnika Syrenki do Parku Kultury im. Edwarda Rydza-Śmigłego kolidującej z 
    budową pamiątkowej płyty Virtuti Militari oraz Kamienia Pamięci Obrońców Elektrowni „Powiśle”;
  – prace przygotowawcze do zabezpieczenia pomnika Syrenki.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego zakres robót wykonywanych w listopadzie br. przez Wykonawcę centralnego odcinka II linii metra obejmował:
  – wykonanie części tzw. murków prowadzących;
  – prowadzenie prac związanych z przebudową kolizji (sieci ciepłowniczej, teletechnicznej i energetycznej);
  – wprowadzenie na budowę sprzętu do wykonania wzmocnienia i uszczelnienia podłoża gruntowego poniżej 
    stacji. Prace realizowane będą  w technologii Jet Grouting;
  – wykonanie próbnych pali fundamentowych.
 • Aktualny stan prac geotechnicznych:

1. Wykonawca, po wykonaniu uzupełniających badań geologicznych i ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia poszczególnych obiektów metra, przystąpił do końcowych specjalistycznych sondowań i testów geotechnicznych w rejonie stacji C13 Powiśle i C14 Stadion – dla optymalizacji technologii drążenia tuneli pod Wisłą oraz zabezpieczenia nasypów torów kolejowych PKP.

2. Trwają przygotowania projektowe i formalno – prawne dla instalacji urządzeń (inklinometrów) monitorujących skarpę wysoczyzny polodowcowej na trasie tuneli D13. Badane będzie zachowanie się skarpy w profilu pionowym (na głębokość do 40 m) w okresie przed drążeniem tuneli, w czasie drążenia i po zakończeniu budowy. Przewiduje się, że inklinometry te będą wykorzystywane w okresie eksploatacji metra, w połączeniu z innymi badaniami stateczności skarpy prowadzonymi przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędy m. st. Warszawy.

3. Wykonawca zakończył dobór firm podwykonawczych w zakresie specjalistycznych (wyjątkowo dużej grubości) ścian szczelinowych obiektów metra (będzie to konsorcjum firm włoskich i hiszpańskich).

 • 3 listopada Metro Warszawskie zgłosiło do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy zamiar rozpoczęcia robót budowlanych na stacji Powiśle od dnia 12 listopada br. Wykonawca będzie wprowadzony na budowę w dniu 15 listopada 2010 roku.
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego trwają prace przygotowawcze do budowy ścian szczelinowych (wykonanie tzw. murków prowadzących).