• Początek prac nad projektem – rozpoczął się cykl spotkań przedstawicieli konsorcjum ASTALDI S.p. A., GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. oraz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z inżynierami z Metra i Służb Technicznych Miasta St. Warszawy.
  • Wykonawca wyznaczył kierownika kontraktu, którym został Pan mgr inż. Francesco Paolo Scaglione – absolwent Państwowego Uniwersytetu w Palermo Wydziału Inżynierii Lądowej, kierunek infrastruktura transportowa. Od 1974 roku pracuje w branży budowlanej, specjalizując się w szczególności w budownictwie drogowym, portów lotniczych i kolejowym. Od ponad 10 lat zajmuje w Spółce Astaldi stanowisko Dyrektora ds. Europy Wschodniej i Środkowej.
  • Generalny Wykonawca dokonał wyboru biur projektowych:
    – firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. odpowiadać będzie za stacje.
    – firma Rocksoil S.p.A odpowiedzialna będzie za tunele.
  • 27 listopada – zgodnie z kontraktem Wykonawca dostarczył Wstępny Preliminarz Rzeczowo – Finansowy Przedmiotu Zamówienia.