Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

– Rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz stacji w zakresie instalacji wewnętrznych.
– Wykonano  100% ścianek peronu. W pomieszczeniach wykonywane są tynki, izolacje i posadzki oraz została podniesiona podłoga. 
– Trwa wykonywanie bankietów na torach odstawczych.
– Wykonano konstrukcje wyjść, w trakcie wykonywania są izolacje.
Wentylatornia szlakowa V10:
– Wylano korpus wentylatorni (- otwory technologiczne w stropach i przykrycie szachtu wentylacyjnego), płytę pośrednią, elementy zbiorników i platformę peronu.
– Wylano 70% ścian wewnętrznych konstrukcyjnych. 
 

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Dobiega końca izolowanie stropu głównego. Trwa zasypywanie korpusu stacji i komory rozjazdowej.
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji peronu pasażerskiego.
– W komorze rozjazdowej dobiegają końca prace przy ścianach żelbetowych monolitycznych.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji.
– Kontynuowane są prace z zakresu wykonywania ścian murowanych. 
– Prowadzone są roboty tynkarskie.
– Trwają przygotowania do rozpoczęcia robót posadzkowych.
– Trwają prace iniekcyjne i przygotowawcze w rejonie płyty dennej do wykonania podtorza i bufetów.
– Zdemontowano ślepy tunel i zlikwidowano łożysko do TBM, trwają przygotowania do wylania podtorzy (skuwanie, iniekcje, zbrojenie i betonowanie).
Wentylatornia szlakowa V11:
– Wykonano przebudowę sieci energetycznej.  
– Realizowane są żelbetowe monolityczne elementy konstrukcyjne drugorzędowe. 
 

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji. 
– Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropu pośredniego stacji.
– Wykonano płytę denną.
– Prowadzone są prace przy przebudowie sieci energetycznych.
– Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11.
Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Rozpoczęto wykonanie żelbetowego łącznika w szybie A13. Aktualnie wykonano część płyty dennej łącznika.
 

Wentylatornia szlakowa V12:
– Aktualnie wykonuje się monolityczne żelbetowe elementy drugorzędne (np. schody).
– Wykonano łącznik wentylatorni (stan surowy).
– Wykonano ściany szybu wentylacyjnego wraz z rozparciami.
– Wykonano płytę denną oraz wszystkie płyty stropowe pośrednie.
 

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Dobiegają końca prace przy wykonywaniu konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu stacji na poziomie -2. 
– Dobiegają końca prace przy wykonywaniu ścian murowanych wewnątrz stacji.
– Rozpoczęto roboty tynkarskie.
– Trwają roboty przy wykonywaniu instalacji wewnętrznej wod-kan.
Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano strop pośredni, ściany czerpnio-wyrzutni. 
– Wykonywana jest klatka schodowa oraz wykop do poziomu płyty dennej.
– Trwa wykop do płyty dennej i montaż rozpór tymczasowych.
 

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji na wejście TBM-ów od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. 
– Wybrano grunt z poziomu -3 zachodniej strony stacji. Pozostał jeszcze do wybrania grunt w rejonie miejsca awarii.
– Dokończono wykop do poziomu płyty dennej wschodniej strony stacji.. Wykonywana jest izolacja płyty dennej.
Wentylatornia szlakowa V14:
– Wykonano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
– Wykonano roboty murarskie.
– Wykonano izolację pionową ścian fundamentowych.
 

Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Zakończono wykonywanie wykopu pod płytę denną w rejonie torów odstawczych.
– Zakończono wylewanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych. 
– Kontynuowane jest wykonanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentowym oraz elementów wewnętrznych konstrukcyjnych.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Zakończono wyburzanie baret tymczasowych.
– Rozpoczęto układanie izolacji poziomej stropu górnego.
Wentylatornia szlakowa V15
– Zakończono roboty konstrukcyjne.
 

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwa wykonanie wyjść ze stacji. 
– Wykonuje się wykop poziom -2.
– Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych.
– Trwają prace przy wykonywaniu tynków.
– Przystąpiono do wykonywania bankietów.
Tunele: Stan na dzień 5 lipca 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: 
– Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 oraz Tarcza TBM „Anna” S-645 znajdują się   w stacji C11 – trwają prace konserwacyjne.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na szlaku D14 (tunel lewy) i wykonała 315 m  tunelu oraz wbudowała 210 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tarcza TBM „Elżbieta” S-760 znajduje się w stacji C14 Stadion – trwają prace konserwacyjne.