• W dniu 27 lipca Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją nr 73A/11 zezwolił na przeprowadzenie badań archeologicznych polegających na stałym nadzorze archeologicznym podczas prac ziemnych związanych z budową II linii metra w warszawie od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński.
 • Na teren budowy szybu startowego stacji C9 Rondo Daszyńskiego dojechał kolejny transport elementów tarcz TBM do drążenia tuneli metra. Rozpoczął się montaż pierwszej z trzech tarcz TBM, którymi drążone będą tunele centralnego odcinka II linii metra.

Ponadto:
– kontynuowane są prace konstrukcyjne stacji – trwa budowa ścian szczelinowych oraz płyty stropowej górnej
– trwa przebudowa kolizji elektro-energetycznych
– w rejonie ulicy Karolkowej trwa przebudowa kolektora ściekowego poprzedzająca przebudowę samej ulicy Karolkowej, niezbędnej do rozpoczęcia budowy komory łącznika torów odstawczych.

 • Trwają prace konstrukcyjne wentylatorni szlakowej V10.
 • Na stacji C10 Rondo ONZ trwa zogospodarowywanie placu budowy. Rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy murków prowadzących pod ściany szczelinowe na wschodniej głowicy stacji.
 • Na terenie budowy wentylatorni szlakowej V11 kontynuowane są prace przy budowie komór na kolektorze sanitarnym. Rozpoczęły się prace przygotowawcze do realizacji murków prowadzących.
 • Na stacji C11 Świętokrzyska trwa przygotowanie do budowy murków prowadzących i ścian szczelinowych na  wschodniej głowicy stacji.
 • W rejonie ulicy Marszałkowskiej (okolice_PKiN) wygrodzono teren i trwa organizacja placu budowy dla szybu demontażowego A13.
 • W rejonie budowy stacji C12 Nowy_Świat:
 • wprowadzono_czasową_organizację_ruchu_po_zamknięciu_dla_ruchu_pojazdów_ulicy_Świętokrzyskiej_na_odcinku_od_ulicy_Czackiego_do_ulicy_Nowy_Świat.
 • wygrodzono_plac_budowy_pod_inwestycję_oraz_przekazano_Wykonawcy_teren_pod_zaplecze_budowy_w_rejonie_ulic_Kopernika/_Świętokrzyska_/_Tamka.
 • rozpoczęto_budowę_prowizorycznej_magistrali_sieci_cieplnej_w_jezdni_ulicy_Świętokrzyskiej.
 • Na_stacji_C13_Powiśle_zakończono_przebudowę_kabli_wysokiego_napięcia._Kontynuowane_są_również_prace_przy_budowie_ścian_szczelinowych _po_zachodniej_głowicy_stacji.
 • Na_stacji_C14_Stadion_:

-trwa organizacja zaplecza budowy i węzła betoniarskiego
– kontynuowane są prace przy budowie murków prowadzących
-rozpoczęto odwadnianie terenu oraz skarpy wykopu
-realizowane są prace przygotowawcze do osuszenia części basenu Portu Praskiego.

 • W dniu 22 lipca na teren budowy szybu startowego przy rondzie Daszyńskiego dojechał transport z pierwszymi elementami tarcz TBM do drążenia tuneli metra. Poniżej galeria zdjęć.
 • Trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia zatwierdzonej przez Miejskiego Inżyniera Ruchu czasowej organizacji ruchu dla rejonu planowanej stacji C12 Nowy Świat. Przewidywany termin zamknięcia ulicy Świętokrzyskiej (na odcinku od ulicy Czackiego do ulicy Nowy Świat) oraz wprowadzenia objazdów dla ruchu pojazdów to 15-16 lipca br.
 • Na stacji C9 Rondo Daszyńskiego kontynuowane są prace konstrukcyjne stacji –wykonywane są murki prowadzące  ściany szczelinowe, iniekcja strumieniowa, pale żelbetowe oraz płyta stropowa górna. Trwają również prace przy wykopie wstępnym.
 • W rejonie budowy wentylatorni szlakowej V10 kontynuowane są prace przy przebudowie sieci wodno – kanalizacyjnych. Przełożono także linię telefoniczną oraz zdemontowano tory tramwajowe i siec trakcyjną biegnącą wzdłuż ulicy Prostej.
 • Na stacji C10 Rondo ONZ wycięto drzewa kolidujące z pracami budowlanymi oraz zlikwidowano część torowiska tramwajowego.
 • W rejonie stacji C11 Świętokrzyska kontynuowane są prace związane z przełożeniem kolizji. Trwa też organizacja zaplecza budowy.
 • W rejonie budowy wentylatorni V11 rozpoczęły się prace przy wykonywaniu komór na kolektorze sanitarnym.
 • Na stacji C13 Powiśle zakończono budowę ściany szczelinowej na wschodniej głowicy stacji. Na zachodniej głowicy stacji trwa wykonywanie wykopu wstępnego.
 • Na stacji C14 Stadion zrealizowano wykop wstępny szerokoprzestrzenny na długości około 120 m i zabezpieczono jego skarpy za pomocą geowłókniny. Trwa budowa murków prowadzących – dotychczas wykonano około 10 m murków.