• Dlaczego warto budować metro? (PDF, 1,1MB)
  • Wykonawca złożył do Metra Warszawskiego projekt budowlany Centrum Informacyjnego budowy II linii metra.
  • Z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy wydane zostało przez Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (właściwy dla posadowienia stacji) pozwolenie nr 237/N/2010 na budowę szybu startowego stacji Rondo Daszyńskiego.