Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Dwie Tarcze TBM drążą tunele metra. Obok Tarczy „Anny”, która wydrąży południowy tunel między stacją Rondo Daszyńskiego, a stacją Powiśle oraz tunel Z1 łączący I i II linię metra, pracuje druga maszyna TBM – „Maria”. Jej zadaniem jest wydrążenie tunelu północnego, na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
– Rozpoczęto izolowanie górnego stropu torów odstawczych.
– Wykonano 70% wykopu podstropowego poziomu -1 na torach odstawczych.
– Trwa betonowanie kolejnych odcinków stropu pośredniego na torach odstawczych.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Trwa wykonywanie wykopu międzystropowego wraz z zabezpieczeniem ścian.
– Trwa wykonywanie wykopu do poziomu płyty fundamentowej oraz izolowanie płyty fundamentowej.
– Kontynuowana jest realizacja ścian konstrukcyjnych wewnętrznych w wentylatorni.
– Rozpoczęto izolowanie stropów wentylatorni.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Kontynuowane jest wykonywanie ścian szczelinowych, słupów tymczasowych oraz kolejnych części stropu stacji.
– Zakończono prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą „jet grouting”.
– Rozpoczęły się prace montażowe belek żelbetowych oraz rozpór w komorze rozjazdowej.
– Kontynuowane są  prace przy wykonywaniu komór wodociągowych.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Kontynuowane są prace przy wykonywaniu stropu wentylatorni.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Trwa betonowanie kolejnej sekcji stropu stacji.
– Rozpoczęto roboty ziemne w szybie łącznika dla pieszych między stacjami I i II linii metra do 3 poziomu rozparć.
– Kontynuowane są prace przy wykonywaniu murków prowadzących, ścian szczelinowych oraz baret na stacji

Wentylatornia szlakowa V12:
– Rozpoczęto prace zabezpieczające wykop pod konstrukcję wentylatorni.
– Trwa przebudowa infrastruktury podziemnej.

Stacja C12 Nowy Świat:
– Kontynuowane są prace związane z wykonaniem baret oraz słupów stalowych na stacji.
– Trwa wykonanie czołowych ścian szczelinowych stacji oraz murków prowadzących.  
– Zakończono roboty przy przebudowie instalacji zewnętrznych kolidujących z korpusem stacji.
– Zakończono przebudowę sieci gazowej w ul. Kubusia Puchatka przy ul. Świętokrzyskiej wraz z przyłączami do budynków przy ul Wareckiej 4/6 i 8.

Stacja C13 Powiśle:
– Zakończono wykop do poziomu płyty dennej w zachodniej części stacji.
– Wykonywane są izolacje płyty dennej w zachodniej części stacji.
– Trwa uszczelnianie ścian szczelinowych na wysokości płyty dennej w zachodniej części stacji.
– Zabetonowano kolejną część stropu we wschodniej części stacji
– Trwa wykonanie wykopu do poziomu płyty dennej we wschodniej części stacji.
– Zakończono izolację kolejnego fragmentu płyty górnej i zasypano gruntem piaszczystym.
– Prowadzone są roboty mające na celu wykonanie mikropali pod ścianami szczelinowymi tunelu Wisłostrady

Wentylatornia szlakowa V14:
– Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych.

Stacja C14 Stadion:
– Wykonano kolejne barety oraz ściany szczelinowe stacji.
– Wykonano następną część płyty stropowej stacji.
– Ułożono i podłączono kolektor sanitarny tzw. „kolektor kamionkowski”.
– Przełączono tzw. „kolektor stadionowy” na nową, docelową trasę.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu ścian szczelinowych i baret na stacji.
– Wykonano kolejny fragment stropu górnego.
– Trwa wykonanie zbrojenia kolejnego fragmentu stropu górnego stacji.
– Prowadzone są roboty ziemne na stacji.
– Kontynuowana jest przebudowa infrastruktury podziemnej sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.

Tunele: Stan na dzień 06.07.2012 r.
– Tunel południowy – Tarcza „Anna” znajduje się w odległości 166 m od szybu startowego, wbudowano 106 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tunel północny – Tarcza „Maria” wywierciła już 96 m tunelu. Zamontowano 59 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Trwa przygotowanie zaplecza budowy do ciągłego prowadzenia robót tunelowych – montaż taśmociągu, suwnicy, magazynów, warsztatów, wykonywanie dróg technologicznych i placów składowych obudowy żelbetowej tunelu.