Stan na dzień 8 kwietnia 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Kontynuowane są prace końcowe przy wykopie podstropowym kondygnacji -2. Zabetonowano 38 działek roboczych płyty dennej tj. około 93% całości. Wykonano też 90% słupów docelowych torów odstawczych. Na bieżąco wycinane są slupy tymczasowe. Wykonano także około 90% ścianek peronu.
– Trwa przebudowa sieci energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz sieci gazociągów i sieci ciepłowniczej. 
– Trwa realizacja wyjść ze stacji. 
 
Wentylatornia szlakowa V10:
– Wykonano wykop i strop na poziomie -1. 
– Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i nn, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Wykonano ściany szczelinowe, barety, słupy tymczasowe, strop górny, strop -1 oraz płytę denną. 
– Trwa przebudowa sieci energetycznej SN, sieci energetycznej nn, sieci ciepłowniczej docelowej, sieci gazowej, sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej. 
– Wykonywanie są instalacje podposadzkowe na stacji na poziomie -1.
– W komorze rozjazdowej wykonano ściany szczelinowe, barety, płytę denną, ruszt belek na poziomie -1 oraz strop górny. Trwa wykonanie słupów docelowych oraz prace przy rozszalowaniu stropu górnego i usuwaniu rozpór wykopu.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji. 
Wentylatornia szlakowa V11:
– W dniu 25 marca 2013 roku maszyna TBM S-645 została opuszczona do wentylatorni V11.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropu pośredniego stacji.
– Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej.
– Trwają prace przy budowie wyjść ze stacji. 
– Kontynuowane są prace przy przebudowie sieci energetycznej nn, SN oraz WN. 
Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– W dniu 22 marca 2013 roku z szybu A13 wydobyto tarczę TBM. 

Wentylatornia szlakowa V12:
– Trwają prace przy naprawie ścian w szachcie oraz budowie klatki schodowej. 

Stacja C12 Nowy Świat-Uniwersytet:
– Kontynuowane są prace przy konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu na poziomie -2.
– Trwają prace przy budowie kanału sieci ciepłowniczej. 
Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano strop górny oraz wykop do poziomu stropu pośredniego.
– Wykonano roboty zabezpieczające infrastrukturę podziemną.
 
Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Centrum Nauki Kopernik zostały wstrzymane.
– Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady. 
Wentylatornia szlakowa V14:
– Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
– Kontynuowane jest wzmocnienia gruntu wokół wentylatorni.
– Kontynuowano wykonywanie izolacji poziomych.
– Przełożono istniejącą sieć nn. Dokonywany jest na bieżąco odbiór siatki połączeń wyrównawczych i uziemienia w zależności od zaawansowania prac przy wentylatorni. 
 
Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Kontynuowano wykop pod płytę denną oraz wylewanie betonu w rejonie torów odstawczych. 
– Kontynuowano wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentowym oraz roboty murarskie.
– Rozpoczęto wyburzanie baret tymczasowych.
– Wykonano i sprawdzono przed betonowaniem słupów z betonu architektonicznego, montaż peszli i wypustów teletechnicznych.
– Zakończono instalacje kanalizacji w stropie pośrednim (antresoli) na całej stacji razem z torami odstawczymi oraz w płycie dennej (na stacji). Do wykonania pozostaje odcinek instalacji kanalizacji w płycie dennej torów odstawczych. 
Wentylatornia szlakowa V15
– Wykonano rozpory pośrednie, zabetonowano płytę w przegłębieniu, wykonano elementy pionowe na poziomie -1.
– Na bieżąco trwają odbiory część uziemienia płyty dennej.
– Trwają prace przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji kanalizacji w stropach. Zakończono instalacje w stropie antresoli (poziom -1).
 
Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwają prace przy tarczy TBM- technologiczne fundamenty, wzmocnienia, suwnice itp.
– Kontynuowane jest betonowanie kolejnych sekcji płyty dennej oraz trwają prace związane z wykonaniem warstw izolacyjnych pod płytę denną. 
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu ścianek szczelnych wzdłuż Al. Solidarności oraz przy wyjściach ze stacji. 
– Wykonywane są biegi schodowe przy kolejnych wyjściach. 
– Aktualnie trwają prace przy wykonywaniu instalacji kanalizacji w stropie pośrednim i płycie dennej. 
– Zakończono układanie kabli i usunięto newralgiczne kolizje kablowe.
– Trwa przebudowa zewnętrznych sieci gazu i wody w rejonie placu budowy. 
Tunele: Stan na dzień 8 kwietnia 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: 
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Centrum Nauki Kopernik oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Centrum Nauki Kopernik.
– Tarcza „Anna” S-645 zakończyła drążenie łącznika Z1. Po wykonaniu łącznika tunelowego Z-1 pomiędzy I i II linia metra, w dniu 25 marca 2013 roku została opuszczona do wentylatorni V11, w celu wykonania tunelu do stacji C-13 Centrum Nauki Kopernik.
– Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tarcza „Krystyna” S-646 wywierciła 232 m oraz zamontowała 154 pierścieni obudowy docelowej. 
– Tarcza „Elżbieta” S-760 – rozruch tarczy TBM nastąpił w dniu 19 marca 2013 roku. Do chwili obecnej wwierciła się na ok. 22 m oraz zamontowała 14 pierścieni obudowy.