Pierwsza tarcza opuszczona do szybu startowego

W dniu 4 kwietnia 2012 r. w obecności Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza i wiceprezydenta Michała Olszewskiego, do szybu startowego przy rondzie Daszyńskiego opuszczona została pierwsza tarcza TBM, która drążyć będzie tunel dla centralnego odcinka II linii metra.

Pierwsza tarcza o imieniu Anna, podniesiona została przez potężny dźwig nad wykop budowy stacji C09 (Rondo Daszyńskiego) a następnie powoli i precyzyjnie opuszczona do przygotowanego szybu startowego. Wydarzenie to obserwowali licznie zgromadzeni goście i dziennikarze. Swoim gospodarskim okiem opuszczanie tarczy obserwowali także Jerzy Lejk Prezes Metra Warszawskiego i Francesco Scaglione Kierownik Kontraktu AGP Metro Polska – wykonawcy budowy.

Tarcza o imieniu Anna wydrąży południowy tunel centralnego odcinka II linii metra od Ronda Daszyńskiego do Powiśla. Zanim jednak rozpocznie drążenie, nastąpić musi montaż wszystkich instalacji, uruchomienie automatyki tarczy oraz test wszystkich systemów. Za kilka dni, do przygotowanego szybu startowego trafi kolejna tarcza – Maria.

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

– Wykonawca finalizuje prace przy ścianach szczelinowych i palach na torach odstawczych stacji.
– Wykonawca kończy prace nad realizacją stropu górnego. Wykonano strop pośredni stacji – kontynuowane są prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej stacji.
– Trwają prace mające na celu wykonanie przyłącza elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego do TBM dla szybu startowego.
– Kontynuowane są prace przy torach odstawczych – wykonanie korka betonowego.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Zakończono prace przy ścianach szczelinowych.
– Wykonane zostały prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą jet groutingową.
– Trwają prace nad realizacją górnego stropu.
– Kontynuowane są prace nad wykopem do poziomu rozparcia pośredniego.

Stacja C10 Rondo ONZ:

– Trwa wykonanie ścian szczelinowych oraz murków prowadzących stacji.
– Kontynuowane są prace nad wykonaniem wykopów z zabezpieczeniem ścian północno – zachodnich przejść podziemnych.
– Kontynuowane są roboty w zakresie wykonywania komór wodociągowych i kanalizacyjnych.
– Zakończono prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i teletechnicznych.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Wykonawca finalizuje prace przy ścianach szczelinowych. Trwa wykonanie baret.
– Dobiegają końca prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych.

Stacja C11 Świętokrzyska:

– Trwają prace związane z wykonanie murków prowadzących oraz ścian szczelinowych stacji.
– Kontynuowane są prace dotyczące wykonania komór kanalizacyjnych.
– Dobiega końca przebudowa sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Zakończono prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą jet groutingową.
– Wykonano 90% kanalizacji kablowej teletechnicznej.
– Trwa przygotowanie terenu do realizacji wykopu głębokiego.

Wentylatornia szlakowa V12:
–  Wykonano zasilanie placu budowy.
–  Trwają prace nad realizacją komór kanalizacyjnych.
– Kontynuowane są prace polegające na przebudowie sieci niskiego i średniego
    napięcia, sieci telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i wodociągowych. 

Stacja C12 Nowy Świat:
– Kontynuowane są prace związane z realizacją murków prowadzących i ścian szczelinowych stacji.
– Zakończono prace związane z zabezpieczeniem wykopu w bezpośrednim sąsiedztwie budynków metodą mikropali, wykonano żelbetowy oczep.
– Trwają prace związane z wykonaniem komór kanalizacyjnych.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano zabezpieczenie wykopu wstępnego.
– Wykonano docelowe sieci ciepłownicze i gazowe.
– Kontynuowane są prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej.

Stacja C13 Powiśle:

– Trwa wykonywanie kotew tymczasowych, po ich wykonaniu zostanie dokończony wykop do poziomu -2.
– Rozpoczęto wykonywanie stropu w poziomie -2.
– Wykonano dodatkowe odwierty badawcze i pobrano próbki gruntu na tunelu północnym i południowym łącznika pod tunelem Wisłostrady i po ich analizie zmieniono sposób wykonania wzmocnienia górnej części  przejścia pod tunelem na metodę „jet grouting”- aktualnie są wykonywane odwierty przez ściany szczelinowe dla jet
  groutingu.
– Zakończono prace związane z wykonaniem ścian wejścia nr 3 na stację.
– Zakończono realizację przyłączy elektrycznych do TBM.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Wykonano prace w zakresie przyłącza elektrycznego dla placu budowy.
– Wykonano przebudowę istniejącej sieci energetycznej NN.

Stacja C14 Stadion:

– Prowadzone są prace dotyczące przebudowy sieci energetycznej SN i NN.
– Kontynuowane są prace przy przebudowie kolektora stadionowego przy stacji. Wykonano pierwszy odcinek od wlotu do komory K3)
– Kontynuowane są prace polegające na wykonaniu ścian szczelinowych i baret.
– Kontynuowane są prace nad modernizacją części portu praskiego.
– Zabetonowano fragment płyty stropu górnego stacji.

Wentylatornia szlakowa V15:

– Wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla placu budowy.
– Wykonano przeciski kablowe oraz usunięto kable energetyczne i trakcyjne kolidujące z obiektem.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

– Kontynuowane są  prace dotyczące przebudowy infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.
– Trwają prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych i baret.
– Wykonano kolejny fragment stropu górnego
– Wykonano docelowe zasilanie placu budowy oraz przełożono sieci SN i nn.

Roboty całoliniowe

– Kontynuacja prac w zakresie instalacji urządzeń monitoringowych. Prowadzony jest ciągły monitoring drgań i przemieszczania budynków przy realizowanych obiektach centralnego odcinka II linii metra.  
– Kontynuacja prac montażowych systemu SOP-3 i sieci WLAN.

Tunele:

– Trwają prace mające na celu wzmocnienie gruntu na szlaku metra, szczególnie nad tunelami D15.
– Trwają prace przygotowawcze do uruchomienia tarcz TBM na stacji C09 Rondo Daszyńskiego.