• Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie w dniu 29 kwietnia Postanowieniem nr War-0514/0234/1/11/1131/JP  nadał decyzji o pozwoleniu na drążenie tuneli nr War-0514/0234/1/11/KI  rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Pozwolenie na budowę tuneli metra

W dniu 27 kwietnia 2011 Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego wydał Decyzję nr War-0514/0234/1/11/KI zatwierdzającą „plan ruchu zakładu górniczego dla prowadzenia robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej, wykonywanych w celu budowy szybkiej kolei miejskiej (metra) w Warszawie – tunele szlakowe II linii metra od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński” wraz z tunelem łącznika z I linią metra w Warszawie od dnia 27. 04. 2011 r. do dnia 31.12.2013 r.”

Decyzja ta jest tożsama z pozwoleniem na drążenie tuneli odcinka centralnego II linii metra.

 • Przygotowania do zabezpieczenia Pomnika Syrenki
  Na Powiślu rozpoczęły się przygotowania do zabezpieczenia Pomnika Syrenki. W pierwszym etapie prac montowana jest ścianka szczelna przy cokole pomnika, od strony Wisły. Do nadzorowania procesu zabezpieczania pomnika, zatrudniony został pracownik z uprawnieniami konserwatorskimi.
 • Na stacji Powiśle:
  – prowadzone są prace przy budowie murków prowadzących, które poprzedzają montaż ścian szczelinowych. Dotychczas wykonano 4 sekcje tj. ok. 10 metrów bieżących ścian szczelinowych
  – trwa usuwanie kolizji sieci sanitarnych i teletechnicznych
  – wykonano ok. 30-40% wykopu wstępnego
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego wykonywane są:
  – pale i słupy będące podporami stropów, które zostaną oparte na ścianach szczelinowych oraz na tychże słupach
  – wykonywany jest tzw. korek uszczelniający, który składa się z dwóch warstw betonu wykonanych pod płytą fundamentową stacji. Pierwsza warstwa wstrzyknięta zostanie poniżej  płyty na głębokości około 0,5m, druga na głębokości 12 metrów. Prace wykonywane są w technologii jet-grouting, a każda warstwa betonu będzie miała grubość 1,5m.
  – kontynuowana jest budowa ścian szczelinowych
  – rozpoczęto usuwanie kolizji związanych z wykonaniem wykopu wstępnego pod tory odstawcze
  – trwa budowa kabla światłowodowego 48J w relacji ul. Radiowa – ul. Żwirki i Wigury (dotychczas wykonano już około 10 km kabla).
 • W halach produkcyjnych przy ul. Marywilskiej, gdzie przygotowywane są prefabrykaty obudowy tubingowej żelbetowej dla centralnego odcinka II linii metra, trwają prace  przygotowawcze do montażu szyn prowadzących pod suwnice.

W jednej z hal Wykonawca dokonał zeskładowania 8 kompletów form służących do produkcji obudowy tubingowej. Każdy komplet składa się z 5 elementów podstawowych i jednego tzw. klucza (zdjęcia tych form prezentowaliśmy w Dzienniku Budowy w marcu). Gotowy element obudowy tunelu składa się z mieszanki betonu z włókien polipropylenowych oraz z konstrukcji stalowej wykonanej z prętów żebrowych fi14. Poniżej modele konstrukcji stalowej.

Do końca maja br. Wykonawca przeprowadzi próby obciążenia ogniowego na przygotowanych próbkach materiałów obudowy tunelu. Testy te mają na celu zbadanie  jaką ilość włókien polipropylenowych należy użyć do wykonania elementów obudowy żelbetowej tak,  aby spełniały obowiązujące normy.

 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 7 kwietnia Postanowieniem Nr 30/N/11 nadał decyzji o pozwoleniu na budowę nr 35/N/2011 rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 4 kwietnia br. Decyzją nr 160/Ś/2011 zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę stacji „Powiśle”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
 • W związku z wydaniem przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy pozwoleń na budowę, w dniu 4 kwietnia br. przekazany został Wykonawcy teren inwestycyjny dla stacji: Rondo Daszyńskiego i Nowy Świat oraz dla wentylatorni: V10, V11 i V12.