Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Wykonano docelowe słupy konstrukcyjne na poziomie -2 szybu startowego.
– Rozpoczęto realizację ścian peronów.
– Trwają prace murarskie po stronie północnej stacji na poziomie -1.
– Kontynuowany jest montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
– Wykonuje się instalacje wodno-kanalizacyjne oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych.
– Zlikwidowano otwór technologiczny w stropie pośrednim po południowej stronie stacji..
– Trwa układanie gresów, montowane są drzwi wewnętrzne w części torów odstawczych.
– Zakończono montaż ścian typu Promat w pomieszczeniach wentylatorni.
– Trwa rozbiórka kanału tymczasowego dn1400 w ul. Karolkowej.
– Rozpoczęto prace przy montażu schodów ruchomych.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Trwa wykonanie izolacji akustycznej oraz prace instalacyjne.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Dobiegają końca roboty murarskie i tynkarskie w obszarze stacji.
– Trwają prace przy posadzkach oraz podłogach podniesionych.
– Trwa montaż stolarki drzwiowej oraz wytłumień akustycznych.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji. Trwa montaż wind oraz chodów ruchomych.
– Trwa wykonanie okładzin kamiennych posadzek na poziomie -1.
– Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
– Odtworzono jezdnię oraz infrastrukturę tramwajową na docelowej trasie w Al. Jana Pawła II.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Realizowane są żelbetowe elementy konstrukcyjne drugorzędowe.
– Trwa murowanie ścian.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy wyjściach ze stacji.
– Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji.
– Trwa murowanie i tynkowanie ścian na poziomie -1 i -2.
– Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji I linii metra A14 i stacji II linii metra C11.
– Trwa montaż elementów instalacji oświetleniowej i przepustów kablowych oraz instalacji wyrównawczej prądów błądzących.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
– Wykonano żelbetowy łącznik w szybie A13.
– Trwa wykonanie izolacji łącznika.
– Trwa montaż konstrukcji wsporczych.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Rozpoczęto roboty wykończeniowe.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym (ściany, strop górny, płytę denną oraz stropy pośrednie) oraz kanał cieci ciepłowniczej.
– Trwają prace przy murowaniu oraz tynkowaniu ścian.
– Kontynuowane są roboty przy instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych.
– Trwa układanie posadzek oraz montaż wciągników na poziomie technologicznym.
– Trwa wykonanie konstrukcji wyjść ze stacji.
– Trwa realizacja konstrukcji czerpnio-wyrzutni.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Zakończono układanie izolacji na stropie górnym.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– Po zachodniej części stacji wyjęto tarczę południową. Trwa demontaż północnej tarczy. Na poziomie -2 zakończono wykonywanie otworów na potrzeby mrożenia. Na poziomie -3 trwa wykonywanie otworów na potrzeby mrożenia.
– Trwa realizacja wykopu i zabezpieczenia wykopu (ścianka berlińska) pod przejście podziemne na Wybrzeżu Kościuszkowskim.
– Po wschodniej stronie stacji zakończono demontaż tarczy tunelu południowego. Na poziomach -2 i -3 wykonywane są otwory w ścianach szczelinowych na potrzeby mrożenia.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Wykonano wstępny montaż wentylacji podstawowej.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
– Trwa montaż rurociągów instalacji gaszenia gazem oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach technicznych.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego.
– Trwają roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
– Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim. Na poziomie -2 pozostały do wykonania 3 słupy.
– Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów oraz w pomieszczeniach handlowych.
– Trwa układanie posadzek w pomieszczeniach technicznych.
– Pomieszczenia techniczne wyposażane są na bieżąco. Dostarczono na stacje rozdzielnice RSP, SKP, SOU, RSN, RGnn oraz baterie kondensatorów i transformatory. Koryta kablowe dla instalacji elektrycznych są wykonywane na bieżąco zarówno w strefie technologicznej, strefie handlowej oraz pozostałych pomieszczeniach.
– Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla  instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
– Trwają roboty torowe w części torów odstawczych.
– Trwa montaż rozjazdów.
– Rozpoczęto zbrojenie chodników technologicznych w tunelu.

Wentylatornia szlakowa V15
– Zakończono roboty konstrukcyjne.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwają roboty wykończeniowe przy wyjściach ze stacji.
– Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury.
– Trwa montaż instalacji wewnętrznych.
– Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
– Kontynuacja montażu instalacji wody i kanalizacji na poziomie antresoli.
– Trwają prace przy przepompowni.
– Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych.
– Trwa montaż kanałów wentylacji oraz rurociągów instalacji gaszenia gazem.
– Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
– Kontynuowane są prace przy peronach pasażerskich.
– Trwają prace przygotowawcze szachtów do montażu wind.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Trwa układanie gresów i glazury w pomieszczeniach technicznych.
– Trwają prace nad wygłuszeniem wentylatorni torów odstawczych.
– Trwa wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
– Trwa wykonanie szlicht w pomieszczeniach.
– Trwają prace demontażowe urządzeń TBM.
– Rozpoczęto wykonywanie zbrojenia chodników technologicznych w tunelu D-15.

Tunele: Stan na dzień 11 grudnia 2013 roku
Zakończono prace przy drążeniu tuneli:
– W dniu 28 listopada 2013 roku TBM „Maria” S-644 zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu, trwa jej demontaż..
– Tarcza TBM „Anna” S-645 zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu i została zdemontowana.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu i została zdemontowana.
– Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu i została zdemontowana.