Stan do dnia 30 listopada 2012 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Kontynuowane są prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2. Wykonano około 95%. Trwa betonowanie płyty dennej.
– Rozpoczęto wykonywanie szkieletów zbrojeń słupów.
– Wykonano wykop dla jednego z wyjść ze stacji.
– Dobiega końca przebudowa sieci infrastruktury podziemnych w rejonie torów odstawczych.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Trwa przebudowa sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Zakończono realizację ścian szczelinowych części stacji oraz torów odstawczych.
– Trwają prace przy wykonaniu konstrukcji kolejnej części stropu głównego stacji oraz jego izolowanie wraz z zasypaniem.
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji oraz przejść podziemnych.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Kontynuowane są prace związanie z wykonaniem łoża pod tarczę TBM.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy realizacji stropu górnego stacji i stropu pośredniego.
– Kontynuowane jest wykonanie wyjść ze stacji.
– Zabezpieczono grunt pod I linią metra dla przejścia tarczy TBM.
– Trwa przebudowa sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Zakończono głębienie w szybie A13 do poziomu rozparcia pośredniego.
– Wykonano jet grouting.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano płytę stropową i płytę denną wentylatorni w części niskiej.
– Wykonano rozparcie ścian szczelinowych.
– Wykonano wykop do poziomu  -2 w części głębokiej wentylatorni.
– Trwa wykonanie ścian konstrukcyjnych łącznika wentylatorni.

Stacja C12 Nowy Świat:
– Wykonano płytę stropową korpusu stacji i strop pośredni poziomu -1.
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji wyjść ze stacji.
– Trwa wykonanie wykopu poniżej stropu -3 w części stacji.
– Kontynuowana jest budowa magistrali ciepłowniczej.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Zakończono wykonanie ścian szczelinowych.

Stacja C13 Powiśle:
– W związku z awarią, wszelkie prace zostały wstrzymane. Po wschodniej stronie stacji rozpoczęto prace związane z czyszczeniem i wyrównywaniem ścian szczelinowych na poziomie -1.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Wykonano ściany konstrukcyjne.
– Wykonano ściany szybu wentylacyjnego.
– Wykonano płytę fundamentową wraz z izolacją.

Stacja C14 Stadion:
– Zakończono wykonywanie płyty górnej nad korpusem stacji, kontynuowane są prace przy wykonaniu płyty stropu górnego  w rejonie torów odstawczych.
– Zakończono wykonanie płyty stropu pośredniego w części stacji.
– Przystąpiono do wylewania kolejnych sekcji płyty dennej.
– Trwają prace przy ściance szczelnej zabezpieczającej nasyp kolejowy.

Wentylatornia szlakowa V15
– Zabetonowano strop górny.
– Wykonano prefabrykacje rozpór.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Wykonywany jest kolejny segment stropu górnego w południowej części stacji.
– Trwają prace ziemne pod stropem do poziomu płyty fundamentowej w obszarze torów odstawczych stacji.
– Prowadzone są roboty szalunkowe i zbrojarskie przy płycie dennej w południowej części stacji.

Tunele: Stan na dzień 6.12.2012 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
– Tunel południowy – Tarcza „Anna S-645” znajduje się w odległości 352m od wentylatorni V11 i wykonuje łącznik Z1. Wbudowano 235 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.