• W dniu dzisiejszym, to jest 22 grudnia bieżącego roku, złożone zostały wnioski o pozwolenie na budowę dla stacji: Stadion, Powiśle, Nowy Świat oraz Rondo Daszyńskiego.
  Jednocześnie złożone zostały pozwolenia na budowę 5 wentylatorni z 6 planowanych na linii.  
  Wcześniej uzyskaliśmy pozwolenie na budowę szybu startowego przy Rondzie Daszyńskiego oraz stacji Powiśle.
 • 16 grudnia w Alei Księdza Józefa Stanka odbyło się uroczyste odsłonięcie płyty upamiętniającej nadanie Warszawie Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl. oraz kamienia Pamięci Obrońców Elektrowni Powiśle. Płyta i kamień zostały przeniesione przez Wykonawcę w nowe miejsce w związku z budową na Powiślu szybu startowego dla tarcz drążących tunele odcinka centralnego II linii metra. Po zakończeniu budowy oba te pamiątkowe obiekty powrócą na swoje miejsce.
  Przecięcia wstęg dokonał Pan Andrzej Jakubiak – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. W uroczystości wzięli również udział Prezes Zarządu Metra Warszawskiego Jerzy Lejk, przedstawiciel Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Ze strony Wykonawcy obecny był Kierownik Kontraktu ASTALDI Sp. A. Francesco Paolo Scaglione oraz przedstawiciele środowiska kombatantów.
  Załączamy mapkę z nową lokalizacją obu pomników.
mapa lokalizacji pomnika
 • Wykonawca budowy centralnego odcinka II linii metra rozpoczął przygotowania do uruchomienia linii produkcyjnej prefabrykatów, które obudują tunele drążone przez tarcze TBM. Znana jest już lokalizacja i termin rozpoczęcia produkcji. Przedstawiamy pierwsze zdjęcia terenu, na którym prowadzone będą prace

.Produkcja prefabrykowanych elementów odbywać się będzie w dwóch halach produkcyjnych przy ulicy Marywilskiej. Wykonawca wynajął już teren i zamówił wyposażenie. Oprócz odnowienia hal, przygotowany zostanie również plac składowy o powierzchni 15.000m2.Proces produkcji prefabrykatów, składa się z 8 etapowego cyklu produkcyjnego, kontroli i badań.W produkcji wykorzystany zostanie system karuzelowy z jedną mobilną linią. Linia ta złożona jest z ośmiu przystanków, podczas których następuje m.in. przygotowanie zbrojenia i formy, układanie i zagęszczanie betonu, a także obróbka cieplna przy użyciu pary. W gotowe segmenty wklejane są uszczelki, po czym następuje 2 dniowe składowanie, w celu uniknięcia szoku termicznego.  Maksymalne możliwości produkcyjne pozwalają wyprodukować 24 pierścienie dziennie (w przypadku pracy ciągłej na trzy zmiany, 24 godziny na dobę).Segmenty poddawane są kontroli i badaniom, które mają na celu zapewnienie odpowiedniej jakości prefabrykatu i jego zgodności z obowiązującymi normami. Każdy wykonany element jest znakowany, co umożliwia jego późniejszą identyfikację.Pierwszy pierścień obudowy ma być gotowy do końca lutego 2011 r.

 • Na stacji Powiśle, w grudniu br. planowane jest wykonanie wstępnego wykopu szybu startowego.
 • W grudniu br., w rejonie stacji Rondo Daszyńskiego Wykonawca przewiduje przeprowadzenie następujących robót budowlanych:
  – wykonanie wzmocnienia i uszczelnienia podłoża gruntowego poniżej stacji w technologii Jet Grouting;
  – wprowadzenie na budowę maszyny do głębienia ścian szczelinowych co oznacza rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych przy korpusie szybu startowego;
  – usunięcie części kolizji.