• Wykonawca wyznaczył Zastępcę Kierownika Kontraktu. Został nim Pan mgr inż. Mustafa Tuncer – absolwent Politechniki Bliskiego Wschodu w Ankarze, Wydziału Inżynierii Lądowej, specjalizacja: budownictwo na obszarach sejsmicznych. Związany z branżą budowlaną od roku 1989. W 1994 r. rozpoczął pracę w firmie Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S., w której aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora Oddziału firmy w Polsce.
  • Spotkanie przedstawicieli: Metra, Wykonawców, służb miejskich, autorów projektu koncepcyjnego II linii metra odcinka centralnego – Biura Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) i architekta Pana Andrzeja M. Chołdzyńskiego z firmy AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. (Członek konsorcjum), Biura Projektowego ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. realizującego projekt budowlany i projekty wykonawcze centralnego odcinka budowy II linii metra oraz gestorów sieci podziemnych – Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, RWE STOEN, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, zaangażowanych w inwestycję.