Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • W wyjściu ze stacji W5 do zakończenia prac pozostało wykonanie części izolacji.
 •  Zakończono wykonanie izolacji na płycie stropowej górnej oraz zasypek. W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść ze stacji.
 • Kontynuowane są prace montażowe elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Zakończono montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Zakończono prace przy montażu konstrukcji wsporczych na stacji i w torach odstawczych.
 • Wykonywane są instalacje wod.-kan oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych i stacji.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.
 • Trwa układanie okładzin kamiennych na podłogach i ścianach.
 • Trwa montaż sufitów podwieszanych i ścian zatorowych w hali peronowej.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Trwa montaż wyposażenia w pomieszczeniach technicznych.
 • Zamontowano wentylatory i tłumiki oraz wykonuje się instalacje kanalizacyjne.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Kontynuowany jest montaż okładzin kamiennych oraz elementów szklanych na ścianach.
 • Kontynuowane są prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów  kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są prace przy  instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
 • Wykonano podkonstrukcje, sona spray pod sufity podwieszane na poziomie -2, dobiega końca wykonanie sufitów kubełkowych.
 • Zakończono układanie torów i trzeciej szyny.
 • W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść ze stacji.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Dobiega końca realizacja połączenia wentylatorni z tunelem szlakowymi.
– Kontynuowane są prace montażowe konstrukcji wsporczych w tunelu południowym, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz koryt pod kable telekomunikacyjne.
– Trwają odbiory wykonanych robót.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Trwa układanie posadzek kamiennych na schodach wyjść.
– Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
– Trwa wykonywanie tynku akustycznego stropu w hali peronowej.
– Trwa montaż schodów ruchomych i wind.
– Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
– Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji.
– Trwają prace przy wykonaniu: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej.
– Kontynuowane są prace przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):

 • Trwają końcowe prace przy montażu instalacji kablowych.
 • Trwa wykonywanie uszczelnienia izolacji przeciwwodnej.

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Trwają prace instalacyjne oraz wykończeniowe.
 • Zakończono prace konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Zakończono realizację konstrukcji peronu oraz klatek schodowych i ścian konstrukcyjnych a także betonu podtorza na poziomie płyty dennej.
 • Kontynuowane są prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
 • Trwają prace w zakresie montażu instalacji wod-kan. i p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej oraz w ramach udostępnianych frontów robót w zakresie gaszenia gazem.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Wykonano łączniki wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Trwa montaż wentylatorów.
 • Trwają roboty wykończeniowe oraz instalacyjne.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego do stacji.
 • Trwają roboty wykończeniowe w przejściu podziemnym pod ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.
 • Kontynuowano podtrzymanie efektu mrożenia gruntu solanką.
 • Trwa realizacja docelowych elementów konstrukcji łącznika wschodniej i zachodniej części stacji C-13 pod tunelem Wisłostrady:
 • Trwają prace końcowe przy konstrukcji  klatek schodowych, pochylni schodów ruchomych, słupów kielichowych poziomu -3 w zachodniej części stacji.
 • Trwa realizacja czerpnio – wyrzutni, w zachodniej części stacji.
 • Trwa realizacja konstrukcji pod schody ruchome we wschodniej części stacji.
 • Trwają prace murarskie i tynkarskie.
 • Trwają zasypki górnej płyty stropowej górnej.

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Trwa realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Zakończono roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
 • Trwają prace przy wykonywaniu zasypek stacji.
 • Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów na poz -1.
 • Zakończono wykonywanie  płyty torowej w torach odstawczych oraz torach głównych stacji.
 • Trwa wyposażanie pomieszczeń technicznych.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Rozpoczęto wciąganie kabli do peszli w stropach górnych oraz systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
 • Trwa wykonywanie ścian typu JANSEN w strefie ogólnomiejskiej na poz -1.

Wentylatornia szlakowa V15

 • Trwa realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Trwa montaż nawierzchni torowej w tunelach szlakowych.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Trwają prace przy montażu konstrukcji zadaszeń oraz montaż pokrycia szklanego.
 • Dobiegają końca roboty murarskie oraz tynki i układanie glazury.
 • Wykonywane są balustrady na schodach.
 • Prowadzone są roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
 • Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwa montaż wind oraz schodów ruchomych.
 • Trwają próby w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych na stacjach.
 • Trwa montaż trzeciej szyny w torach stacji oraz tuneli szlakowych.
 • Trwa wciąganie kabli do peszli w stropach górnych dla systemów SAP i DSO.
 • Trwają próby rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod-kan na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.

Tunele:

 • Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.