Stan na dzień 10 czerwca 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz stacji w zakresie instalacji wewnętrznych.
– Trwa wykonanie wyjść ze stacji. Dla wyjść zlokalizowanych w południowo-zachodniej części stacji wykonano płytę fundamentową,  ściany i 50% stropu. Dla wyjść w północno-zachodniej części stacji wykonano płytę fundamentową i 100% ścian.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Wylano płytę denną, płytę pośrednią, elementy zbiorników i platformy peronu.
– Wykonano przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.
– Zakończono przebudowę sieci energetycznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Dobiega końca izolowanie stropu głównego. Trwa zasypywanie korpusu stacji i komory rozjazdowej.
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji peronu pasażerskiego.
– W komorze rozjazdowej dobiegają końca prace przy ścianach żelbetowych monolitycznych.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji.
– Kontynuowane są prace z zakresu wykonywania ścian murowanych.
– Trwają przygotowania do rozpoczęcia robót tynkarskich.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Wykonano przebudowę kanalizacji oraz drugorzędowych konstrukcji żelbetowych monolitycznych.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Wykonano konstrukcję szybu A13 wraz z rozparciami i płytą denną.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano ściany szybu wentylacyjnego wraz z rozparciami (część głęboka).
– Wykonano płytę denną oraz płyty stropowe.
– Aktualnie wykonuję się monolityczne żelbetowe elementy drugorzędne (np. schody).

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym (ściany, strop górny, płytę denną oraz stropy pośrednie poziomu -1 i poziomu -3).
– Kontynuowane są prace przy konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu stacji na poziomie -2.
– Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian murowanych wewnątrz stacji.
– Rozpoczęto roboty tynkarskie.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano słupy docelowe. Wykonywane są ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz schody.
– Trwa wykop do płyty dennej i montaż rozpór tymczasowych.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Centrum Nauki Kopernik zostały wstrzymane.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
– Realizowane są roboty murarskie.
– Wykonano wewnętrzne instalacje wodociągowo-kanalizacyjne.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Kontynuowane są prace wykop pod płytę denną oraz wylewanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych.
– Kontynuowano wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentów.
– Wykonano słupy z betonu architektonicznego.
– Trwają  prace murarskie i tynkarskie.
– Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego.
– Realizowane są ściany żelbetowe monolityczne peronu pasażerskiego.

Tunele: Stan na dzień  10 czerwca 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
– Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 oraz Tarcza TBM „Anna” S-645 znajdują się na terenie stacji C11 Świętokrzyska.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 obecnie znajduje się na terenie stacji C14 Stadion Narodowy.
– Tarcza TBM „Elżbieta” S-760 obecnie znajduje się 631m od stacji C15 Dworzec Wileński oraz zamontowała 414 pierścieni obudowy.