Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Uruchomiona została pierwsza z czterech tarcz TBM drążących centralny odcinek II linii metra. Zadaniem tarczy „Anny” jest wydrążenie południowego tunelu między stacją C09 (Rondo Daszyńskiego) a stacją C13 (Powiśle) oraz budowa tunelu Z1 łączącego I i II linię metra.
– Wykonano wykopy wraz z szalowaniem ścian, zamontowano dziewięć studni kanalizacyjnych na kanale o przekroju jajowym o wym.0,58×1,16 w ul. Prostej.     
– Wykonano montaż kanału o przekroju jajowym o wym.1,0×1,5m w ul. Przyokopowej na stropie metra  na długości 30,0m.
– Zakończono budowę kanalizacji teletechnicznej na stropie stacji.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Rozpoczęto wykonanie wykopu międzystropowego wraz zabezpieczeniem ścian.
– Rozpoczęto realizację ścian konstrukcyjnych wewnętrznych w obiekcie wentylatorni.
– Trwają roboty związane z wykopem do poziomu płyty fundamentowej oraz izolowanie płyty fundamentowej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Wykonano wszystkie ściany szczelinowe na komorze rozjazdów.
– Kontynuowane są prace w zakresie wykonywania komór kanalizacyjnych – wykonano 7 z 10 komór kanalizacyjnych.
– Kontynuowane są  prace w zakresie wykonywania komór wodociągowych, wykonano 5  z 9 komór wodociągowych.
– Dobiega końca wykonywanie baret w komorze rozjazdowej.
– Trwają przygotowania do wylewania stropu nad stacją w osiach 10-13. Kontynuowane są prace dotyczące wykonania ścian szczelinowych oraz słupów tymczasowych stacji.
– Dobiegają końca prace mające na celu wzmocnienie gruntu metodą jet groutingową.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Kontynuowane są prace przy wykopie i jego zabezpieczeniu w technologii palościanki berlińskiej.
– Rozpoczęto wykonanie stropu górnego wentylatorni.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Rozpoczęto wykonanie stropu stacji w osiach 9-16.
– Wykonawca wykonał kolejny etap przebudowy sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej.
– Kontynuowane są prace związane z wykonaniem murków prowadzących, ścian szczelinowych oraz baret stacji.
– Dobiegają końca prace dotyczące wykonania komór kanalizacyjnych.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Wykonawca wykonał żelbetowy oczep ścian szczelinowych.
– Kontynuowane są przygotowania do realizacji wykopu głębokiego.
– Wykonano prace związane z przebudową kanalizacji kablowej teletechnicznej.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Rozpoczęto prace zabezpieczające wykop pod konstrukcję wentylatorni.
– Wykonano murki prowadzące dla ścian szczelinowych.
– Kontynuowane są prace polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej.

Stacja C12 Nowy Świat:
– Kontynuowane są prace związane z wykonaniem baret wraz ze słupami stalowymi konstrukcji stacji.
– Trwają prace mające na celu wykonanie czołowych ścian szczelinowych stacji.
– Kontynuowane jest wykonanie murków prowadzących.  
– Rozpoczęto roboty odtworzeniowe nawierzchni w ul. Kubusia Puchatka.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano zabezpieczenie wykopu wstępnego.
– Wykonano docelowe sieci ciepłownicze i gazowe, wodociągowe i wodno-kanalizacyjne.
– Wykonano prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej.

Stacja C13 Powiśle:
– Wykonany został strop do poziomu -2 w zachodniej części stacji.
– Wykonano wykop do poziomu -3 w zachodniej części stacji.
– Wykonano wykop do poziomu płyty dennej.
– Trwają prace dotyczące wzmocnienia gruntu metodą jet grouting na ścianie wschodniej potrzebnego do rozpoczęcia  prac przy tunelu pod Wisłostradą.
– Zakończono wykop do poziomu -2 we wschodniej części stacji.
– Trwa zbrojenie stropu poziomu -2 we wschodniej części stacji.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Wykonano prace w zakresie przyłącza elektrycznego dla placu budowy.
– Wykonano przebudowę istniejącej sieci energetycznej NN.

Stacja C14 Stadion:
– Zabetonowano kolejny fragment płyty stropu górnego stacji tj. wykonano sekcje  nr 5,6,7,8 fragmentu płyty stropu górnego w osiach 47 – 51.
– Zakończono izolację płyty stropowej w osiach 21 -22 torów odstawczych.
– Rozpoczęto kolejny etap przebudowy kolektora stadionowego (komora KS1).

Wentylatornia szlakowa V15:
– Wykonano murki prowadzące.
– Wykonano wszystkie przeciski kablowe oraz usunięto kable energetyczne i słupy  oświetleniowe kolidujące z wentylatornią szlakową.
– Wykonano tymczasowe oświetlenie zewnętrzne, przełożono szafe OS.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Kontynuowane są prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych i baret na stacji.
– Wykonano kolejny fragment stropu górnego.
– Trwa wykonanie zbrojenia kolejnego fragmentu stropu górnego stacji.
– Kontynuowane są  prace dotyczące przebudowy infrastruktury podziemnej sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych gazowych i teletechnicznych.

Roboty całoliniowe:
– Wykonawca ułożył konstrukcje wsporcze od szlaku B1 do stacji B14.
– Wykonano montaż systemu SOP-3 i sieci WLAN.
– Prowadzony jest ciągły monitoring drgań i przemieszczania budynków przy realizowanych obiektach centralnego odcinka II linii metra.

Tunele:
– Rozpoczęto roboty tunelowe na szlaku południowym D10. Przewiercono ścianę szczelinową; przewiercono korek z jet-groutingu; wykonano tzw. ślepy tunel z pierścieni tymczasowych, zamontowano 1 stały pierścień obudowy.
– Rozpoczęto dostawy elementów żelbetowej obudowy tuneli.