Odcinek centralny II linii metra

Projekt „II Linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

ODCINEK CENTRALNY II LINII METRA

Jego długość to około 6 km, na których zbudowanych jest 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat-Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Dworzec Wileński.
Warunki hydro – geologiczne
Warunki hydro
Projekt przebiegu II linii na tym odcinku zakładał następującą lokalizację stacji:
Stacja „Rondo Daszyńskiego” znajduje się w ciągu ulicy Prostej, koło skrzyżowania z ulicą Towarową. Jej bryła znajduje się od strony zachodniej skrzyżowania. Tunel metra poprowadzony jest w kierunku centrum wzdłuż ulicy Prostej po jej północnej stronie.
Stacja „Rondo ONZ„, zlokalizowana jest pod rondem ONZ.
Dalej tunel poprowadzony jest pod ulią Świętokrzyską do stacji „Świętokrzyska„. Nowa stacja przesiadkowa jest wybudowana na styku z istniejącą stacją I linii metra.
Kolejny odcinek podziemnej kolejki wydrążony jest dalej wzdłuż ul. Świętokrzyskiej w kierunku Nowego Światu. Na skrzyżowaniu tych ulic zlokalizowana jest stacja „Nowy Świat-Uniwersytet„.
Następnie trasa poprowadzona jest na wprost w kierunku Wisły. Stacja „Centrum Nauki Kopernik” wybudowana jest w ciągu ulicy Tamka niedaleko skrzyżowania z Wybrzeżem Kościuszkowskim.
Po raz pierwszy metro było drążone na praską stronę Warszawy. Tunel kolejki przebiega pod dnem Wisły na południe od Mostu Świętokrzyskiego. Jako pierwsza w tej dzielnicy powstała stacja „Stadion Narodowy„, która obsługuje rejon Stadionu Narodowego. Zlokalizowana jest w okolicy skrzyżowania ul. Sokolej i ul.Jagiellońskiej; na zachód od ul. Zamojskiego.
Następnie metro zakręca w lewo na północ wzdłuż ul. Targowej aż do skrzyżowania z Al. Solidarności. Tam zlokalizowana jest stacja „Dworzec Wileński„.

DZIENNIK BUDOWY CENTRALNEGO ODCINKA II LINII METRA

PAŹDZIERNIK 2014

Stan na dzień 27 września 2014r.

We wszystkich obiektach centralnego odcinka II linii metra trwają odbiory. Prowadzone są również jazdy testowe pociągów metra.

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

Stacja C10 Rondo ONZ:

Stacja C11 Świętokrzyska:

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

Stacja C14 Stadion Narodowy:

Stacja C15 Dworzec Wileński:

WRZESIEN 2014

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • Kontynuowane są prace montażowe w zakresie instalacji elektrycznych, oświetlenia, siły oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych oraz okładziny szklane ścian w przejściach podziemnych. Trwają prace porządkowe.
 • Trwa montaż oznakowania systemu informacji wizualnej.
 • Zakończono montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Trwa montaż wyposażenia w pomieszczeniach technicznych.
 • Prowadzone są prace wykończeniowe.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Dobiegają końca prace wykończeniowe przy okładzinach kamiennych oraz elementach szklanych ścian w przejściach podziemnych. Trwają prace porządkowe.
 • Zakończono prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
 • Zakończono montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
 • Trwa końcowy montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są końcowe prace przy instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
 • Zamontowano oznakowania systemu informacji wizualnej.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury tramwajowej i drogowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.

Wentylatornia szlakowa V11:

 • Dobiegają końca prace montażowe instalacji elektrycznych, oświetleniowych i teletechnicznych.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Zakończono montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
 • Dobiegają końca prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
 • Trwają prace wykończeniowe przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):

 • Wykonano uszczelnienie izolacji przeciwwodnej oraz czyszczenie powierzchni ścian i stropu łącznika.
 • Dokonano odbiorów częściowych.

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Trwają prace instalacyjne oraz wykończeniowe.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Dobiegają końca prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
 • Zakończono montaż kablowych konstrukcji wsporczych
 • Trwają prace w zakresie montażu instalacji: wod-kan., p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej, elektrycznej, oświetleniowej oraz gaszenia gazem.
 • Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Zakończono montaż wentylatorów.
 • Trwa układanie okładzin kamiennych na ścianach czerpnio-wyrzutni na powierzchni terenu.
 • Trwają roboty wykończeniowe oraz instalacyjne.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Trwa układanie okładziny kamiennej na posadzkach, ścianach i schodach w części zachodniej stacji.
 • We wschodniej i zachodniej części stacji montowane są schody ruchome.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego nad peronem pasażerskim.
 • Zakończono montaż konstrukcji wsporczych dla tras kablowych na torze północnym i południowym.
 • Dobiegają końca prace murarskie, tynkarskie. Układane są okładziny posadzek w pomieszczeniach technicznych.
 • Na poziomie terenu w części zachodniej stacji  trwają  roboty żelbetowe przy wykonaniu szybu windowego oraz pozostałej części stropu górnego.
 • Zakończono roboty torowe. Trwają przygotowania do odbiorów technicznych.

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Zakończono realizację łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Trwają przygotowania do odbiorów technicznych.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów.
 • Trwa montaż wyposażanie w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwa układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz montaż systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Wentylatornia szlakowa V15:

 • Zakończono realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Zakończono montaż nawierzchni torowej w tunelach szlakowych.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwają przygotowania do odbiorów technicznych.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Dobiegają końca roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
 • Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
 • Trwa montaż wind oraz schodów ruchomych.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Dobiegają końca prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Tunele:

 • Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.

SIERPIEŃ 2014

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • Kontynuowane są prace montażowe w zakresie instalacji elektrycznych, oświetlenia, siły oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych oraz okładziny szklane ścian w przejściach podziemnych. Trwają prace porządkowe.
 • Trwa montaż oznakowania systemu informacji wizualnej.
 • Zakończono montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Trwa montaż wyposażenia w pomieszczeniach technicznych.
 • Prowadzone są prace wykończeniowe.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Dobiegają końca prace wykończeniowe przy okładzinach kamiennych oraz elementach szklanych ścian w przejściach podziemnych. Trwają prace porządkowe.
 • Zakończono prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
 • Zakończono montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
 • Trwa końcowy montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są końcowe prace przy instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
 • Zamontowano oznakowania systemu informacji wizualnej.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury tramwajowej i drogowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.

Wentylatornia szlakowa V11:

 • Dobiegają końca prace montażowe instalacji elektrycznych, oświetleniowych i teletechnicznych.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Zakończono montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
 • Dobiegają końca prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
 • Trwają prace wykończeniowe przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):

 • Wykonano uszczelnienie izolacji przeciwwodnej oraz czyszczenie powierzchni ścian i stropu łącznika.
 • Dokonano odbiorów częściowych.

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Trwają prace instalacyjne oraz wykończeniowe.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Dobiegają końca prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
 • Zakończono montaż kablowych konstrukcji wsporczych
 • Trwają prace w zakresie montażu instalacji: wod-kan., p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej, elektrycznej, oświetleniowej oraz gaszenia gazem.
 • Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót oraz jazdy testowe pociągów metra.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Zakończono montaż wentylatorów.
 • Trwa układanie okładzin kamiennych na ścianach czerpnio-wyrzutni na powierzchni terenu.
 • Trwają roboty wykończeniowe oraz instalacyjne.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Trwa układanie okładziny kamiennej na posadzkach, ścianach i schodach w części zachodniej stacji.
 • We wschodniej i zachodniej części stacji montowane są schody ruchome.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego nad peronem pasażerskim.
 • Zakończono montaż konstrukcji wsporczych dla tras kablowych na torze północnym i południowym.
 • Dobiegają końca prace murarskie, tynkarskie. Układane są okładziny posadzek w pomieszczeniach technicznych.
 • Na poziomie terenu w części zachodniej stacji  trwają  roboty żelbetowe przy wykonaniu szybu windowego oraz pozostałej części stropu górnego.
 • Zakończono roboty torowe. Trwają przygotowania do odbiorów technicznych.

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Zakończono realizację łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Trwają przygotowania do odbiorów technicznych.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów.
 • Trwa montaż wyposażanie w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwa układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz montaż systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Wentylatornia szlakowa V15:

 • Zakończono realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Zakończono montaż nawierzchni torowej w tunelach szlakowych.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwają przygotowania do odbiorów technicznych.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Dobiegają końca roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
 • Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
 • Trwa montaż wind oraz schodów ruchomych.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Dobiegają końca prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Tunele:

 • Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.

LIPIEC 2014

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • Kontynuowane są prace montażowe elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Wykonywane są instalacje wod.-kan oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych i stacji.
 • Zakończono układanie okładzin kamiennych na peronie pasażerskim.
 • Trwa układanie okładzin kamiennych na posadzkach w strefie dostępnej dla pasażerów.
 • Rozpoczęto montaż oznakowania systemu informacji wizualnej.
 • Rozpoczęto malowanie słupów w poziomie peronów pasażerskich.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.
 • Zakończono montaż sufitów podwieszanych na poziomie peronów pasażerskich.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwa montaż instalacji oświetlenia i siły.
 • Trwa montaż instalacji gaszenia gazem.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Trwa montaż wyposażenia w pomieszczeniach technicznych.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Kontynuowany jest montaż okładzin kamiennych oraz elementów szklanych na ścianach.
 • Kontynuowane są prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów  kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść ze stacji.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są prace przy  instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
 • Zakończono malowanie słupów w poziomie peronów.
 • Zakończono montaż sufitów podwieszanych na poziomie peronów.
 • Rozpoczęto montaż oznakowania systemu informacji wizualnej.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Wentylatornia szlakowa V11:

 • Połączono wentylatornię z tunelem szlakowym północnym.
 • Kontynuowane są prace montażowe konstrukcji wsporczych w tunelu południowym, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz koryt pod kable telekomunikacyjne.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i siły.
 • Trwają prace przy wykonaniu: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej.
 • Trwa montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
 • Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
 • Kontynuowane są prace przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):

 • Trwają końcowe prace przy montażu instalacji kablowych.
 • Trwa wykonywanie uszczelnienia izolacji przeciwwodnej.

 
Wentylatornia szlakowa V12:

 • Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych
 • Trwają prace instalacyjne oraz wykończeniowe.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Kontynuowane są prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
 • Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych
 • Trwają prace w zakresie montażu instalacji wod-kan. i p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej oraz w ramach udostępnianych frontów robót w zakresie gaszenia gazem.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Trwa montaż wentylatorów.
 • Trwają roboty wykończeniowe oraz instalacyjne.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 •  Zakończono realizację przyłącza wodociągowego do stacji.
 • Zakończono mrożenie gruntu solanką.
 • Zakończono wykonywanie wyjść W1 i W2.
 • Zakończono realizację słupów kielichowych na poziomie -3.
 • Zakończono realizację łącznika pod tunelem Wisłostrady.
 • Trwają prace końcowe przy konstrukcji  klatek schodowych, pochylni schodów ruchomych w zachodniej części stacji.
 • Rozpoczęto układanie okładziny kamiennej na posadzce, ścianach i schodach w części zachodniej stacji.
 • Trwa realizacja czerpnio – wyrzutni, w zachodniej części stacji.
 • Trwa realizacja konstrukcji pod schody ruchome we wschodniej części stacji.
 • Rozpoczęto realizację konstrukcji peronu pasażerskiego.
 • Trwają prace murarskie i tynkarskie.

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Trwa realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej na powierzchni terenu.
 • Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów na poz -1.
 • Trwa montaż wyposażanie w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Trwa wciąganie kabli do peszli w stropach górnych oraz montaż systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
 • Trwa wykonywanie ścian typu JANSEN w strefie ogólnomiejskiej na poz -1.
 • Trwają prace malarskie.
 • Rozpoczęto montaż sufitu podwieszanego nad peronem pasażerskim II linii.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Wentylatornia szlakowa V15:

 • Trwa realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Trwa montaż nawierzchni torowej w tunelach szlakowych.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Trwają prace przy montażu konstrukcji zadaszeń oraz montaż pokrycia szklanego.
 • Dobiegają końca roboty murarskie oraz tynki i układanie glazury.
 • Wykonywane są balustrady na schodach.
 • Prowadzone są roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
 • Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwa montaż wind oraz schodów ruchomych.
 • Trwają próby w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych na stacjach.
 • Trwa montaż trzeciej szyny w torach stacji oraz tuneli szlakowych.
 • Trwa wciąganie kabli do peszli w stropach górnych dla systemów SAP i DSO.
 • Trwają próby rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod-kan na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Tunele:

 • Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.

CZERWIEC 2014

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • W wyjściu ze stacji W5 do zakończenia prac pozostało wykonanie części izolacji.
 •  Zakończono wykonanie izolacji na płycie stropowej górnej oraz zasypek. W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść ze stacji.
 • Kontynuowane są prace montażowe elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Zakończono montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Zakończono prace przy montażu konstrukcji wsporczych na stacji i w torach odstawczych.
 • Wykonywane są instalacje wod.-kan oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych i stacji.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.
 • Trwa układanie okładzin kamiennych na podłogach i ścianach.
 • Trwa montaż sufitów podwieszanych i ścian zatorowych w hali peronowej.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Trwa montaż wyposażenia w pomieszczeniach technicznych.
 • Zamontowano wentylatory i tłumiki oraz wykonuje się instalacje kanalizacyjne.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Kontynuowany jest montaż okładzin kamiennych oraz elementów szklanych na ścianach.
 • Kontynuowane są prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów  kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są prace przy  instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
 • Wykonano podkonstrukcje, sona spray pod sufity podwieszane na poziomie -2, dobiega końca wykonanie sufitów kubełkowych.
 • Zakończono układanie torów i trzeciej szyny.
 • W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść ze stacji.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwają odbiory wykonanych robót.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Dobiega końca realizacja połączenia wentylatorni z tunelem szlakowymi.
– Kontynuowane są prace montażowe konstrukcji wsporczych w tunelu południowym, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz koryt pod kable telekomunikacyjne.
– Trwają odbiory wykonanych robót.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Trwa układanie posadzek kamiennych na schodach wyjść.
– Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach i posadzkach.
– Trwa wykonywanie tynku akustycznego stropu w hali peronowej.
– Trwa montaż schodów ruchomych i wind.
– Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
– Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji.
– Trwają prace przy wykonaniu: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej.
– Kontynuowane są prace przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):

 • Trwają końcowe prace przy montażu instalacji kablowych.
 • Trwa wykonywanie uszczelnienia izolacji przeciwwodnej.

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Trwają prace instalacyjne oraz wykończeniowe.
 • Zakończono prace konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Zakończono realizację konstrukcji peronu oraz klatek schodowych i ścian konstrukcyjnych a także betonu podtorza na poziomie płyty dennej.
 • Kontynuowane są prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
 • Trwają prace w zakresie montażu instalacji wod-kan. i p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej oraz w ramach udostępnianych frontów robót w zakresie gaszenia gazem.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Wykonano łączniki wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Trwa montaż wentylatorów.
 • Trwają roboty wykończeniowe oraz instalacyjne.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego do stacji.
 • Trwają roboty wykończeniowe w przejściu podziemnym pod ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.
 • Kontynuowano podtrzymanie efektu mrożenia gruntu solanką.
 • Trwa realizacja docelowych elementów konstrukcji łącznika wschodniej i zachodniej części stacji C-13 pod tunelem Wisłostrady:
 • Trwają prace końcowe przy konstrukcji  klatek schodowych, pochylni schodów ruchomych, słupów kielichowych poziomu -3 w zachodniej części stacji.
 • Trwa realizacja czerpnio – wyrzutni, w zachodniej części stacji.
 • Trwa realizacja konstrukcji pod schody ruchome we wschodniej części stacji.
 • Trwają prace murarskie i tynkarskie.
 • Trwają zasypki górnej płyty stropowej górnej.

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Trwa realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Zakończono roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
 • Trwają prace przy wykonywaniu zasypek stacji.
 • Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów na poz -1.
 • Zakończono wykonywanie  płyty torowej w torach odstawczych oraz torach głównych stacji.
 • Trwa wyposażanie pomieszczeń technicznych.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Rozpoczęto wciąganie kabli do peszli w stropach górnych oraz systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
 • Trwa wykonywanie ścian typu JANSEN w strefie ogólnomiejskiej na poz -1.

Wentylatornia szlakowa V15

 • Trwa realizacja łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Trwa montaż nawierzchni torowej w tunelach szlakowych.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Trwają prace przy montażu konstrukcji zadaszeń oraz montaż pokrycia szklanego.
 • Dobiegają końca roboty murarskie oraz tynki i układanie glazury.
 • Wykonywane są balustrady na schodach.
 • Prowadzone są roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
 • Montowane są przegrody szklane w konstrukcjach stalowych witryn pomieszczeń handlowych.
 • Trwa odtwarzanie infrastruktury drogowej i tramwajowej na powierzchni terenu.
 • Trwa montaż wind oraz schodów ruchomych.
 • Trwają próby w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych na stacjach.
 • Trwa montaż trzeciej szyny w torach stacji oraz tuneli szlakowych.
 • Trwa wciąganie kabli do peszli w stropach górnych dla systemów SAP i DSO.
 • Trwają próby rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod-kan na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.

Tunele:

 • Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.

MAJ 2014

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • W wyjściach ze stacji W5 i W7 do zakończenia prac pozostało wykonanie części izolacji i rozbiórka obudowy wykopu.
 • Trwa wykonanie izolacji na płycie stropowej górnej oraz zasypek. W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść ze stacji.
 • Kontynuowane są prace montażowe elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Kontynuowane są prace przy montażu konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
 • Trwa przebudowa gazociągów, sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych
 • Wykonywane są instalacje wod.-kan oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych i stacji.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Dobiega końca montaż stolarki i ślusarki. Zakończono układanie okładziny kamiennej czerpni nad powierzchnią terenu.
 • Zakończono montaż wodociągu dn 100 w tunelu.
 • Kontynuowany jest montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym oraz montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Zakończono roboty murowe i roboty tynkarskie.
 • Trwa montaż okładzin kamiennych oraz elementów szklanych na ścianach.
 • Kontynuowane są prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów  kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
 • Trwa przebudowa docelowej sieci ciepłowniczej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są prace przy  instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
 • Zamontowano schody ruchome i windy.

Wentylatornia szlakowa V11:

 • Trwa realizacja połączenia wentylatorni z tunelem północnym.
 • Trwają prace montażowe konstrukcji wsporczych w tunelu południowym, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych oraz koryt pod kable telekomunikacyjne.

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Trwają prace przy układaniu posadzek kamiennych na poziomie -1 i na schodach wyjść.
 • Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach poziomu -1.
 • Wykonywanie tynku akustycznego stropu nad peronem.
 • Trwa montaż schodów ruchomych i wind.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji.
 • Trwają prace przy wykonaniu: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej. 
 • Kontynuowane są prace przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):

 • Trwają prace montażowe kablowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
 • Trwa wykonywanie uszczelnienia izolacji przeciwwodnej.

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Trwają prace wykończeniowe.
 • Trwają prace konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Trwają prace przy realizacji: konstrukcji peronu oraz klatek schodowych i ścian konstrukcyjnych a także betonu podtorza na poziomie płyty dennej.
 • Kontynuowane są prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
 • Trwa wykonanie podejść kanalizacji pod docelowe wpusty uliczne.
 • Trwają prace w zakresie montażu instalacji wod-kan. i p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej oraz w ramach udostępnianych frontów robót w zakresie gaszenia gazem.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Zakończono prace murarskie.
 • Trwa wykonywanie łączników tunelowych.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego do stacji.
 • Po stronie zachodniej stacji trwa wykonywanie przejścia pod ul.Wybrzeże Kościuszkowskie, rusztu żelbetowego na poziomie -2, słupów na poziomie -2,-1, przepompowni w płycie dennej oraz portalu południowego tunelu TBM.
 • Kontynuowano podtrzymanie efektu mrożenia gruntu solanką.
 • Trwa realizacja łącznika wschodniej i zachodniej części stacji C-13 pod tunelem Wisłostrady:
 • w części północnej wykonano 100% obudowy docelowej łącznika;
 • w części południowej wykonano 100% obudowy docelowej łącznika;
 • trwa realizacja obudowy tymczasowej łącznika w części centralnej.
 • Zamknięto ośmiokątne otwory technologiczne w stropach.

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Wykonano prace przy wzmocnieniu gruntu wokół wentylatorni.
 • Wykonano roboty murarskie oraz izolacja pionową ścian fundamentowych.
 • Trwają prace związane z łącznikami tunelowymi.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
 • Trwają prace przy wykonywaniu zasypek stacji.
 • Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów na poz -1.
 • Zakończono układanie gresów w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwa wykonywanie  płyty torowej w torach odstawczych, wykonano betonowanie narastająco płyty w siedmiu rozjazdach, zakończono betonowanie chodników technologicznych w torach głównych stacji.
 • Trwa wyposażanie pomieszczeń technicznych.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Rozpoczęto wciąganie kabli do peszli w stropach górnych oraz systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan, wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
 • Wykonano próbę ciśnieniową rurociągów tłocznych.
 • Rozpoczęto montaż zewnętrznej sieci hydrantowej.

Wentylatornia szlakowa V15

 • Kontynuowano realizację łączników wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Trwamontaż instalacji wodociągowej i hydrantów w tunelach.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Trwają prace  przy betonowaniu otworów technologicznych przy wlotach do tuneli.
 • Trwają prace przy montażu konstrukcji zadaszeń oraz montaż pokrycia szklanego.
 • Prowadzone są roboty murarskie oraz tynki i układanie glazury.
 • Wykonywane są balustrady na schodach.
 • Prowadzone są roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
 • Montowana jest konstrukcja stalowa witryn w części pomieszczeń handlowych.
 • Trwa wykonywanie fundamentów pod słupy trakcyjne tramwajowe na powierzchni terenu w części północnej budowy stacji C-15.
 • Wykonano płytę torową w części torów odstawczych.
 • Trwa montaż wyposażenia i urządzeń w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych na stacjach.
 • Trwa wciąganie kabli do peszli w stropach górnych dla systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod-kan na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.

Tunele: Stan na dzień 21 maja 2014 roku

 • Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.

KWIECIEŃ 2014

Stan na dzień 14 kwietnia 2014 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • W wyjściu ze stacji W5 wykonano słupy, ściany i płytę stropową. W wyjściu W7 wykonano ściany, słupy, deskowanie płyty stropowej. Zlikwidowano otwory technologiczne na całym obiekcie.
 • Trwa wykonanie izolacji na płycie stropowej górnej oraz zasypek. W trakcie montażu są konstrukcje zadaszeń wyjść.
 • Kontynuowane są prace montażowe elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Trwają prace przy montażu konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
 • Wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej, trwa przebudowa gazociągów, sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych.
 • Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim oraz elementy odwodnienia wentylatorni stacyjnej.
 • Wykonywane są instalacje wod.-kan oraz kanały wentylacyjne na torach odstawczych i stacji.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych stacji.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Trwa montaż stolarki i ślusarki. Kończona jest okładzina kamienna czerpni nad powierzchnią terenu.
 • Przebudowano sieć energetyczną SN i nn. Trwa przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Trwa montaż wodociągu dn100 w tunelu.
 • Kontynuowany jest montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym oraz montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Na ukończeniu są roboty murowe i roboty tynkarskie.
 • Docelowo przełożono jezdnię i tory tramwajowe w Alei Jana Pawła II.
 • Wykonano konstrukcję i sona spray nad sufitami podwieszanymi na poziomie -2.
 • Zakończono przebudowę sieci energetycznej SN i nn.
 • Trwają prace instalacyjne i montażowe przy systemach: DSO, SIP, SAP, kamer, CCTV, sieci telefonicznej, radiołączności.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów  kablowych, instalacji uziemienia, połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
 • Trwa przebudowa docelowej sieci ciepłowniczej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej oraz wykonywane są prace przy instalacji wod.-kan i kanałach wentylacyjnych.
 • Zakończono roboty żelbetowe w komorze rozjazdów, trwają przygotowania do odbioru technicznego ścian szczelinowych oraz wykonywane są prace instalacyjne i torowe.
 • Trwa montaż schodów ruchomych i wind.

Wentylatornia szlakowa V11:

 • Rozpoczęto wykonywanie połączenia wentylatorni z tunelem północnym.
 • Zakończono przebudowę sieci energetycznej SN i nn.
 • Kontynuowane SA prace montażowe konstrukcji wsporczych w tunelu południowym oraz montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
 • Docelowo zostały przebudowane wszystkie kable związane z budową wentylatorni oraz wynikające z kolizji wtórnych.

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Trwają prace przy układaniu posadzek kamiennych na poziomie -1 i na schodach wyjść.
 • Trwają prace przy montażu okładzin kamiennych na ścianach poziomu -1.
 • Wykonywanie tynku akustycznego stropu nad peronem.
 • Montaż schodów ruchomych i wind.
 • Wykonano przebudowę sieci energetycznej WN, trwają prace przy przebudowie sieci energetycznej SN i nn.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji.
 • Trwają prace przy wykonaniu: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci gazowej.
 • Kontynuowane są prace przy budowie przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linia meta.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):

 • Trwają prace montażowe kablowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
 • Kontynuowany jest montaż wodociągu dn 100.

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Wykonano stan surowy łącznika wentylatorni.
 • Wykonano zasypkę wentylatorni – pozostawiono dodatkowy otwór technologiczny nad częścią głęboką.
 • Rozpoczęto prace wykończeniowe.
 • Trwają prace konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.
 • Wykonano docelową sieć wodociągu oraz sieć kanalizacji sanitarnej.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym (ściany, strop górny, płytę denną, stropy pośrednie oraz konstrukcje czerpnio-wyrzutni w osiach 16A-17A i wszystkich wyjść), a także konstrukcję kanału sieci ciepłowniczej nad stropem stacji C12.
 • Trwają prace przy realizacji: konstrukcji peronu oraz klatek schodowych i ścian konstrukcyjnych a także betonu podtorza na poziomie płyty dennej.
 • Wykonano izolację akustyczną w pomieszczeniach wentylatorni stacyjnych.
 • Kontynuowane są prace wykończeniowe w strefach dostępnych dla pasażerów w pomieszczeniach technicznych oraz pomieszczeniach komisariatu policji.
 • Zakończono montaż połączeń wyrównawczych i konstrukcji wsporczych oraz kabli oświetleniowych w peszlach.
 • Rozpoczęto wykonanie podejść kanalizacji pod docelowe wpusty uliczne.
 • Przeprowadzono próbę ciśnieniową wykonanych odcinków docelowej sieci wodociągowej z udziałem gestora sieci MPWiK.
 • Trwają prace w zakresie montażu instalacji wod-kan. i p.poż , wentylacji mechanicznej lokalnej i podstawowej oraz w ramach udostępnianych frontów robót w zakresie gaszenia gazem.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Trwają prace murarskie oraz wykonywanie łączników tunelowych.
 • Wykonano roboty zabezpieczające.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Wykonano odcinek wodociągu w ul.Tamka.
 • Wykonano przełączenie gazociągu do sieci miejskiej,
 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego do stacji.
 • Trwa wykonywanie przejścia pod ul.Wybrzeże Kościuszkowskie, rusztu żelbetowego na poziomie -2, słupów na poziomie -2,-1, przepompowni w płycie dennej oraz portalu południowego tunelu TBM.
 • Kontynuowano podtrzymanie efektu mrożenia gruntu solanką.
 • Trwa realizacja łącznika wschodniej i zachodniej części stacji C-13 pod tunelem Wisłostrady:
 • w części północnej wykonano 100% obudowy docelowej łącznika;
 • w części południowej trwa betonowanie, wykonano 50% obudowy docelowej łącznika;
 • trwa realizacja łącznika w części centralnej, wykonano 30% obudowy tymczasowej.
 • Wykonywane jest zamknięcie  technologicznego otworu ośmiokątnego w stropie pośrednim na poziomie -2

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
 • Kontynuowane są prace przy wzmocnieniu gruntu wokół wentylatorni.
 • Wykonywane są roboty murarskie oraz izolacja pionową ścian fundamentowych.
 • Zakończono wykonywania zasypki konstrukcji poprzez układanie gabionów i materaców z geosiatek.
 • Rozpoczęto prace związane z łącznikami tunelowymi.
 • Zakończono betonowanie chodników technologicznych w tunelu za wyjątkiem rejonu wentylatorni.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim.
 • Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
 • Trwają prace przy wykonywaniu zasypek stacji.
 • Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów na poz -1.
 • Zakończono układanie gresów w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwa wykonywanie  płyty torowej w torach odstawczych, wykonano betonowanie narastająco płyty w siedmiu rozjazdach, zakończono betonowanie chodników technologicznych w torach głównych stacji.
 • Trwa wyposażanie pomieszczeń technicznych.  wyposażane są na bieżąco.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Rozpoczęto wciąganie kabli do peszli w stropach górnych oraz systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wod-kan,wentylacji oraz klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
 • Zakończono montaż tłumików dla czterech wentylatorów pionowych wentylacji podstawowej.
 • Zakończono montaż urządzeń i kanałów wentylacji we wszystkich wentylatorniach podstawowych i lokalnych.
 • Zamontowano 15 z 18 kompletów schodów ruchomych oraz 4 z 7 wind w części dostępnej dla pasażerów.
 • Rozpoczęto montaż zewnętrznej sieci hydrantowej.

Wentylatornia szlakowa V15

 • Wykonano iniekcje i wzmocnienia ścian.
 • Przebudowano sieci nn i SN.
 • Rozpoczęto wycinanie ścian szczelinowych w celu wykonania łączników z tunelami szlakowymi.
 • Trwają roboty torowe w tunelach.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Zabetonowano część otworów technologicznych przy wlotach do tuneli.
 • Trwają prace przy montażu konstrukcji zadaszeń, rozpoczęto montaż pokrycia szklanego.
 • Prowadzone są roboty murarskie oraz tynki i układanie glazury.
 • Wykonywane są balustrady na schodach.
 • Prowadzone są roboty kamieniarskie na posadzkach, ścianach i schodach w części dostępnej dla pasażerów.
 • Montowana jest konstrukcja stalowa witryn w części pomieszczeń handlowych.
 • Wykonano roboty konstrukcyjne w wyjściu W12.
 • Rozpoczęto wykonywanie fundamentów pod słupy trakcyjne tramwajowe na powierzchni terenu w części północnej budowy stacji C-15.
 • Wykonano płytę torową w części torów odstawczych.
 • Zakończono betonowanie płyty rozjazdowej na sześciu rozjazdach.
 • Na bieżąco dokonuje się wyposażenia i montażu urządzeń w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
 • Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych na stacjach.
 • Rozpoczęto wciąganie kabli do peszli w stropach górnych dla systemów SAP i DSO.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod-kan na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.
 • Zakończono montaż wentylacji podstawowej na torach odstawczych.
 • Rozpoczęto ostatni etap przebudowy kolizji – sieć wody w ul. Targowej.

Tunele: Stan na dzień 14 kwietnia 2014 roku

 • Roboty konstrukcyjne we wszystkich tunelach wykonywanych przy użyciu tarcz TBM zostały odebrane i prowadzone są w nich prace wyposażeniowe.

MARZEC 2014

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • Zakończono budowę peronu.
 • Trwają prace przy przebudowie sieci energetycznej SN i nn.
 • Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych, instalacji wod-kan. i kanałów wentylacyjnych w części stacji i torów odstawczych.
 • Trwa przebudowa gazociągów oraz sieci wod-kan.
 • Trwa realizacja konstrukcji wyjść ze stacji W5 i W7.
 • Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim oraz elementy odwodnienia wentylatorni stacyjnej.
 • Wykonano kanalizację podposadzkową w wyjściu W1,W2, W3, W4, W5 i W7.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych na stacji.
 • Trwają prace przy murowaniu i tynkowaniu ścian.
 • Rozpoczęto wykonywanie tynku akustycznego na poziomie peronów na torze południowym.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Wykonano izolację akustyczną, kończone są prace instalacyjne sanitarne. 
 • Zamontowano wentylatory i tłumiki, trwa wykonywanie instalacji kanalizacyjnych.
 • Trwa montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Kończą się prace tynkarskie i murowe.
 • Zakończono budowę schodów kamiennych na poziomie -2.
 • Zamontowano windy i schody ruchome.
 • Wykonywane są prace torowe.
 • Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych, instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących oraz montaż instalacji gaszenia gazem.
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych. Trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz montaż instalacji oświetlenia w sufitach z betonu architektonicznego.
 • Kończy się przebudowa docelowej sieci ciepłowniczej, gazowej i wod-kan.
 • Trwa wykonywanie instalacji wod.- kan. i kanałów wentylacyjnych oraz montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej.
 • Zakończono budowę konstrukcji żelbetowej wejść wraz z izolacją. Trwa montaż konstrukcji metalowej daszków.
 • Trwa montaż schodów ruchomych i wind.
 • Trwa układanie okładzin kamiennych w strefach dostępnych dla pasażerów.

Wentylatornia szlakowa V11:

 • Kontynuowana jest realizacja żelbetowych elementów konstrukcyjnych drugorzędowych.
 • Dobiega końca  murowanie ścian.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym.
 • Trwa montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
 • Dobiega końca przebudowa sieci kanalizacyjnej.

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Dobiegają końca prace przy stropie górnym, stropach pośrednich stacji oraz wyjściach ze stacji.
 • Kończone są prace przy murowaniu i tynkowaniu ścian na poziomie -1 i -2.
 • Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i nn.
 • Zakończono prace przy przebudowie sieci energetycznej WN.
 • Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych na stacji.
 • Trwa realizacja przejścia dla pasażerów pomiędzy I a II linią metra.
 • Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
 • Trwa zasypka łącznika szybu demontażowego.
 • Trwa montaż kablowych  konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Kontynuowane są prace wykończeniowe.
 • Trwają roboty konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Trwa montaż instalacji wod-kan i p.poż.
 • Kontynuowane są prace przy murowaniu, tynkowaniu oraz malowaniu ścian.
 • Trwa układanie warstw posadzkowych wraz z izolacją.
 • Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych na stacji, rozpoczęto montaż kabli oświetleniowych.
 • Trwa układanie posadzek kamiennych w strefach dostępnych dla pasażerów.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Wykonano fundamenty pod wentylatory na poziomie -1. 
 • Rozpoczęto wykonywanie łączników tunelowych.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Trwa realizacja łącznika wschodniej i zachodniej części stacji C-13 pod tunelem Wisłostrady:
 • w części północno zachodniej wykonano obudowę docelową łącznika;
 • w części północno wschodniej wykonano obudowę tymczasową łącznika, trwa betonowanie spągu obudowy docelowej;
 • w części południowo zachodniej wykonano obudowę tymczasową łącznika, trwa   betonowanie spągu obudowy docelowej;
 • w części południowo wschodniej rozpoczęto wyburzanie ściany szczelinowej.
 • Trwa podtrzymanie efektu mrożenia gruntu azotem.
 • Trwają prace przy budowie wyjścia W1.
 • Trwa zamykanie ośmiokątnego otworu technologicznego w stropie pośrednim na poziomie -3.

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Trwa wykonywanie wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
 • Trwają prace murarskie oraz izolacja pionowa ścian fundamentowych.
 • Trwają prace związane z połączeniem wentylatorni szlakowej z tunelami szlakowymi.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Trwają roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
 • Trwa zasypka kolejnych części stropu górnego.
 • Trwają prace przy układaniu kamienia w strefach dostępnych dla pasażerów.
 • Trwa montaż wyposażania pomieszczeń technicznych.
 • Kontynuowane są prace przy montażu instalacji ppoż., instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach handlowych.
 • Wykonano instalacje sanitarne w pomieszczeniach Policji.
 • Zakończono montaż 3 wind i 9 schodów ruchomych.
 • Zakończono układanie gresów w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwa montaż zadaszeń wyjść W1, W4, W5 i W6.
 • Kontynuowane są roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.

Wentylatornia szlakowa V15

 • Trwają prace przy odwiertach do iniekcji zabezpieczających grunt nad łącznikami wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Trwa wykonywanie chodników technologicznych w tunelu.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Trwają prace porządkowe przy wlotach do tuneli szlakowych D-15.
 • Trwają prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod– kan. oraz kanałów wentylacji lokalnej na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Wykonano instalacje sanitarne w ogólnodostępnych toaletach.
 • Trwają roboty murarskie w części stacji i torów odstawczych oraz układanie tynków i układanie glazury.
 • Trwa montaż konstrukcji pod okładziny kamienne ścian w pomieszczeniach handlowych.
 • Trwa montaż okładzin kamiennych na posadzkach w części dostępnej dla pasażerów.
 • Trwa montaż urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
 • Zakończono betonowanie płyty żelbetowej w obszarze sześciu rozjazdów.
 • Trwają roboty torowe w części torów odstawczych.
 • Trwa montaż instalacji tryskaczowej – ppoż.
 • Trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych nad peronem pasażerskim.

Tunele: Stan na dzień 06.03.2014 roku

 • Trwają odbiory obudowy tuneli.

LUTY 2014

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • Wykonano docelowe słupy konstrukcyjne szybu startowego na poziomie -2
 • Trwa uszczelnianie portali tunelowych
 • Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji peronu pasażerskiego
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych
 • Zakończono przebudowę sieci energetycznej 110 kV
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej
 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczej
 • Trwa przebudowa gazociągów oraz sieci wod-kan.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach głównych
 • Trwa realizacja konstrukcji wyjść ze stacji W5 i W7.

Wentylatornia szlakowa V10:

 •  Wykonano izolację akustyczną, kończone są prace instalacyjne sanitarne 
 • Zakończono przebudowę sieci energetycznej SN i nn
 • Trwa przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Trwa wykonywanie konstrukcji pod sufity podwieszane oraz tynków akustycznych na poziomie -2
 • Zakończono przebudowę sieci energetycznej SN i nn
 • Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych oraz montaż instalacji oświetlenia w sufitach architektonicznych.
 • Trwa wykonywanie instalacji wod.- kan. i kanałów wentylacyjnych oraz montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej.
 • Trwa układanie okładzin kamiennych w strefach dostępnych dla pasażerów.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych w strefach technologicznych.

Wentylatornia szlakowa V11:

 • Kontynuowana jest realizacja żelbetowych elementów konstrukcyjnych drugorzędowych.
 • Dobiega końca  murowanie ścian
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych w tunelu południowym
 • Trwa montaż instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
 • Dobiega końca przebudowa sieci kanalizacyjnej

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Dobiegają końca prace przy stropie górnym i stropach pośrednich stacji.
 • Dobiegają końca prace przy murowaniu i tynkowaniu ścian na poziomie -1 i -2.
 • Kontynuowane są prace przy realizacji przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych na stacji.
 • Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
 • Trwają prace przy budowie wyjść ze stacji.
 • Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):  
 • Trwa zasypka łącznika szybu demontażowego.   
 • Trwa montaż kablowych  konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Kontynuowane są prace wykończeniowe.
 • Trwają roboty konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 •  Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan i p.poż
 • Zakończono montaż wodociągu przy ul. Kubusia Puchatka.
 • Trwają prace przy przebudowie docelowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy do stacji przebiegających nad korpusem stacji od strony zachodniej.
 • Kontynuowane są prace przy murowaniu oraz tynkowaniu ścian.
 • Trwa układanie warstw posadzkowych wraz z izolacją.

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Zakończono wykonywanie parasoli ochronnych (wzmocnienia gruntu) nad łącznikiem tuneli szlakowych z wentylatornią.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Trwają roboty konstrukcyjne w łączniku płn. zach. pod tunelem Wisłostrady
 • Realizowane jest drążenie łącznika płd-zach pod tunelem Wisłostrady
 • Trwa podtrzymanie efektu mrożenia gruntu azotem.
 • Trwa uszczelnianie połączeń tuneli szlakowych wykonanych tarczami TBM ze stacją C13.

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Trwa wykonywanie wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
 • Trwa wykonywanie prac murarskich i izolacji pionowej ścian fundamentowych.
 • Trwa betonowanie chodników technologicznych.
 • Rozpoczęto prace związane z połączeniem wentylatorni szlakowej z tunelami szlakowymi.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim
 • Trwają roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
 • Trwają prace przy układaniu kamienia w strefach dostępnych dla pasażerów.
 • Zakończono montaż 9 sztuk schodów ruchomych.
 • Kontynuowane są prace przy układaniu konstrukcji wsporczych dla  instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Zakończono prace przy remoncie przepustozastawki na Kanale Goławskim.
 • Trwa montaż wyposażania pomieszczeń technicznych.
 • Kontynuowane są prace przy montażu instalacji ppoż., instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniach handlowych.
 • Kontynuowane są roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
 • Wykonano betonowanie kolejnej części płyty torowej w obszarze rozjazdów.

Wentylatornia szlakowa V15

 • Zakończono przebudowę sieci nn i SN.
 • Trwa wykonywanie chodników technologicznych w tunelu.
 • Wznowiono prace przy odwiertach do iniekcji zabezpieczających grunt nad łącznikami wentylatorni z tunelami szlakowymi.
 • Zamontowano pierścienie wzmacniające w tunelach szlakowych w miejscu połączenia z wentylatornią.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Trwają prace porządkowe przy wlotach do tuneli szlakowych D-15.
 • Wykonano zadaszenia przy trzech wyjściach ze stacji.
 • Trwają roboty murarskie w części stacji i torów odstawczych oraz układanie tynków i układanie glazury.
 • Dostarczono na budowę okładziny kamienne.
 • Rozpoczęto montaż konstrukcji pod okładziny kamienne w pomieszczeniach handlowych.
 • Trwa montaż urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Trwają prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, wod– kan. oraz kanałów wentylacji lokalnej na poziomie antresoli oraz w rejonie torów odstawczych.
 • Trwają roboty torowe w części torów odstawczych.
 • Trwa montaż instalacji tryskaczowej – ppoż.

Tunele: Stan na dzień 14.02.2014 roku

 •  Twa przygotowywanie tuneli do odbiorów technicznych

STYCZEŃ 2014

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

 • Zlikwidowano otwór technologiczny w stropie pośrednim po stronie północnej stacji
 • Trwa wykonywanie konstrukcji peronu pasażerskiego.
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Wykonywane są prace montażowe konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
 • Wykonuje się instalacje wodno-kanalizacyjne oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych.
 • Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim oraz elementy odwodnienia wentylatorni.
 • Trwa montaż wyposażenia w wentylatorniach stacyjnych.

Wentylatornia szlakowa V10:

 • Wykonano podkłady pod posadzki, trwają prace instalacyjno-sanitarne.
 • Zamontowano wentylatory i tłumiki oraz wykonuje się instalacje kanalizacyjne.

Stacja C10 Rondo ONZ:

 • Zamontowano windy i schody ruchome, kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji
 • Na ukończeniu są roboty murarskie i tynkarskie w obszarze stacji.
 • Dobiegają końca prace przy instalacjach podposadzkowych na stacji w poziomie -1
 • Na ukończeniu są prace montażowe stolarki drzwiowej oraz wytłumień akustycznych.
 • Trwa dostawa i montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych oraz montaż instalacji oświetlenia w sufitach architektonicznych.
 • Wykonuje się instalacje wod.- kan. i kanały wentylacyjne oraz montaż wyposażenia w wentylatorni stacyjnej.

Wentylatornia szlakowa V11:

 • Kontynuowana jest realizacja żelbetowych elementów konstrukcyjnych drugorzędowych.
 • Dobiega końca murowanie ścian
 • Zakończono przebudowę sieci energetycznej

Stacja C11 Świętokrzyska:

 • Na ukończeniu są prace przy budowie wyjść ze stacji.
 • Trwają prace końcowe przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji. Pozostał jeden otwór technologiczny do zabetonowania.
 • Kontynuowane są prace wykończeniowe – murowanie i tynkowanie ścian na poziomie -1 i -2.
 • Kontynuowany jest montaż elementów instalacji oświetleniowej i przepustów kablowych oraz instalacji wyrównawczej prądów błądzących.
 • Rozpoczęto realizację przyłączy wodociągowych do stacji.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):

 • Na ukończeniu są prace związane z izolacją łącznika.
 • Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.

Wentylatornia szlakowa V12:

 • Wykonano łącznik wentylatorni oraz część głęboką – stan surowy
 • Rozpoczęto roboty konstrukcyjne przy łącznikach z tunelami szlakowymi.
 • Zakończono roboty montażowe docelowej sieci wodociągu oraz sieci kanalizacji sanitarnej docelowej.
 • Kontynuowane są prace wykończeniowe.
 • Wykonano zasypkę stropu górnego pozostawiając otwór technologiczny.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

 • Kontynuowane są prace przy murowaniu oraz tynkowaniu ścian.
 • Trwają prace przy przebudowie docelowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy do stacji przebiegających nad korpusem stacji od strony zachodniej.
 • Trwa układanie warstw posadzkowych wraz z izolacją.
 • Wykonano izolację akustyczną w pomieszczeniach wentylatorni stacyjnych.
 • Trwa wykonywanie powłok malarskich w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwają prace końcowe przy budowie konstrukcji wyjść ze stacji.
 • Trwa realizacja konstrukcji czerpnio-wyrzutni.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych pod kable energetyczne

Wentylatornia szlakowa V13:

 • Wykonano odwierty kontrolne z poziomu płyty dennej na potrzeby wykonania łączników między wentylatornią a tunelem północnym.
 • Wykonano zasypkę stropu górnego.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

 • Po zachodniej części stacji zakończono wyjmowanie pozostałych części północnej tarczy TBM. Na poziomie -2 rozpoczęto mrożenie gruntu. Wykonano płytę denną i część ściany środkowej w części przejścia podziemnego pod ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.
 • Po wschodniej stronie stacji na poziomach -2 i -3 trwa wykonywanie instalacji mrożenia gruntu.
 • Wykonano odcinek rurociągu sieci wodociągu w ul. Tamka

Wentylatornia szlakowa V14:

 • Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
 • Wykonywano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.

Stacja C14 Stadion Narodowy:

 • Zakończono betonowanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych.
 • Kontynuowane są prace przy montażu rurociągów instalacji gaszenia gazem, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji podstawowej, lokalnej i klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych, korytarzach i pomieszczeniach handlowych.
 • Trwają roboty murarskie i tynkarskie oraz układanie izolacji poziomej stropu górnego.
 • Kontynuowane są roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
 • Zakończono układanie posadzek w pomieszczeniach technicznych.
 • Trwają prace przy układaniu kamienia na ścianach w strefie dostępnej dla pasażerów na poziomie -1.
 • Zakończono montaż trzech wind.
 • Trwa montaż wyposażania pomieszczeń technicznych.
 • Kontynuowane są prace przy układaniu konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych. – Wykonano betonowanie płyty torowej w obszarze rozjazdów.
 • Rozpoczęto betonowanie chodników technologicznych w torach głównych stacji.

Wentylatornia szlakowa V15

 • Rozpoczęto wykonywanie chodników technologicznych w tunelu.

Stacja C15 Dworzec Wileński:

 • Trwa usuwanie pierścieni po TBM na wlotach do tuneli szlakowych D-15.
 • Montowane są zadaszenia przy wejściach/wyjściach ze stacji.
 • Trwają roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury.
 • Wykonano płytę denną w przepompowni stacji.
 • Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych.
 • Kontynuowane są prace przy peronach pasażerskich– zabetonowano kolejna część peronu.
 • Rozpoczęto montaż konstrukcji pod kamień na ścianach w części handlowej stacji.
 • Wykonywany jest montaż urządzeń i wyposażenia w pomieszczeniu technicznym podstacji energetycznej.
 • Trwa montaż konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
 • Wykonano chodniki technologiczne w części torów odstawczych, trwają roboty przygotowawcze pod betonowanie płyt torowych.

Tunele: Stan na dzień 14.01.2014 roku

 • Maszyny TBM zostały zdemontowane i wywiezione z terenu placów budowy.
 • Zdemontowano wyposażenie tymczasowe tuneli.
 • Tunele są przygotowywane do odbiorów technicznych.
 • Trwa demontaż zaplecza szybów startowych na stacjach C-09 i C-13.

GRUDZIEŃ 2013

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Wykonano docelowe słupy konstrukcyjne na poziomie -2 szybu startowego.
– Rozpoczęto realizację ścian peronów.
– Trwają prace murarskie po stronie północnej stacji na poziomie -1.
– Kontynuowany jest montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
– Wykonuje się instalacje wodno-kanalizacyjne oraz kanały wentylacyjne w części torów odstawczych.
– Zlikwidowano otwór technologiczny w stropie pośrednim po południowej stronie stacji..
– Trwa układanie gresów, montowane są drzwi wewnętrzne w części torów odstawczych.
– Zakończono montaż ścian typu Promat w pomieszczeniach wentylatorni.
– Trwa rozbiórka kanału tymczasowego dn1400 w ul. Karolkowej.
– Rozpoczęto prace przy montażu schodów ruchomych.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Trwa wykonanie izolacji akustycznej oraz prace instalacyjne.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Dobiegają końca roboty murarskie i tynkarskie w obszarze stacji.
– Trwają prace przy posadzkach oraz podłogach podniesionych.
– Trwa montaż stolarki drzwiowej oraz wytłumień akustycznych.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji. Trwa montaż wind oraz chodów ruchomych.
– Trwa wykonanie okładzin kamiennych posadzek na poziomie -1.
– Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
– Odtworzono jezdnię oraz infrastrukturę tramwajową na docelowej trasie w Al. Jana Pawła II.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Realizowane są żelbetowe elementy konstrukcyjne drugorzędowe.
– Trwa murowanie ścian.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy wyjściach ze stacji.
– Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji.
– Trwa murowanie i tynkowanie ścian na poziomie -1 i -2.
– Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji I linii metra A14 i stacji II linii metra C11.
– Trwa montaż elementów instalacji oświetleniowej i przepustów kablowych oraz instalacji wyrównawczej prądów błądzących.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
– Wykonano żelbetowy łącznik w szybie A13.
– Trwa wykonanie izolacji łącznika.
– Trwa montaż konstrukcji wsporczych.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Rozpoczęto roboty wykończeniowe.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym (ściany, strop górny, płytę denną oraz stropy pośrednie) oraz kanał cieci ciepłowniczej.
– Trwają prace przy murowaniu oraz tynkowaniu ścian.
– Kontynuowane są roboty przy instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych.
– Trwa układanie posadzek oraz montaż wciągników na poziomie technologicznym.
– Trwa wykonanie konstrukcji wyjść ze stacji.
– Trwa realizacja konstrukcji czerpnio-wyrzutni.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Zakończono układanie izolacji na stropie górnym.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– Po zachodniej części stacji wyjęto tarczę południową. Trwa demontaż północnej tarczy. Na poziomie -2 zakończono wykonywanie otworów na potrzeby mrożenia. Na poziomie -3 trwa wykonywanie otworów na potrzeby mrożenia.
– Trwa realizacja wykopu i zabezpieczenia wykopu (ścianka berlińska) pod przejście podziemne na Wybrzeżu Kościuszkowskim.
– Po wschodniej stronie stacji zakończono demontaż tarczy tunelu południowego. Na poziomach -2 i -3 wykonywane są otwory w ścianach szczelinowych na potrzeby mrożenia.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Wykonano wstępny montaż wentylacji podstawowej.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
– Trwa montaż rurociągów instalacji gaszenia gazem oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach technicznych.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego.
– Trwają roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
– Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim. Na poziomie -2 pozostały do wykonania 3 słupy.
– Trwa układanie kamienia w strefie dostępnej dla pasażerów oraz w pomieszczeniach handlowych.
– Trwa układanie posadzek w pomieszczeniach technicznych.
– Pomieszczenia techniczne wyposażane są na bieżąco. Dostarczono na stacje rozdzielnice RSP, SKP, SOU, RSN, RGnn oraz baterie kondensatorów i transformatory. Koryta kablowe dla instalacji elektrycznych są wykonywane na bieżąco zarówno w strefie technologicznej, strefie handlowej oraz pozostałych pomieszczeniach.
– Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla  instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
– Trwają roboty torowe w części torów odstawczych.
– Trwa montaż rozjazdów.
– Rozpoczęto zbrojenie chodników technologicznych w tunelu.

Wentylatornia szlakowa V15
– Zakończono roboty konstrukcyjne.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwają roboty wykończeniowe przy wyjściach ze stacji.
– Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury.
– Trwa montaż instalacji wewnętrznych.
– Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
– Kontynuacja montażu instalacji wody i kanalizacji na poziomie antresoli.
– Trwają prace przy przepompowni.
– Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych.
– Trwa montaż kanałów wentylacji oraz rurociągów instalacji gaszenia gazem.
– Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
– Kontynuowane są prace przy peronach pasażerskich.
– Trwają prace przygotowawcze szachtów do montażu wind.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Trwa układanie gresów i glazury w pomieszczeniach technicznych.
– Trwają prace nad wygłuszeniem wentylatorni torów odstawczych.
– Trwa wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
– Trwa wykonanie szlicht w pomieszczeniach.
– Trwają prace demontażowe urządzeń TBM.
– Rozpoczęto wykonywanie zbrojenia chodników technologicznych w tunelu D-15.

Tunele: Stan na dzień 11 grudnia 2013 roku
Zakończono prace przy drążeniu tuneli:
– W dniu 28 listopada 2013 roku TBM „Maria” S-644 zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu, trwa jej demontaż..
– Tarcza TBM „Anna” S-645 zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu i została zdemontowana.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu i została zdemontowana.
– Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu i została zdemontowana.

LISTOPAD 2013

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Wykonano docelowe słupy konstrukcyjne na poziomie -1 szybu startowego.
– Trwają prace murarskie po stronie północnej stacji na poziomie -1.
– Zakończono tynkowanie ścian po północnej i południowej stronie stacji na poziomie -1.
– Kontynuowany jest montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
– Wykonano kanalizację podposadzkową w wyjściach W1,W2,W3 i W4.
– Wykonuje się instalacje wodno-kanalizacyjne oraz kanały wentylacyjne na torach odstawczych.
– Trwa rozbiórka kanału tymczasowego dn1400 w ul. Karolkowej.
– Trwa wykonywanie okładziny z blachy perforowanej w wentylatorni 650. Zakończono montaż ścian typu PROMAT (konstrukcja stalowa) w części torów odstawczych.
– Wykonano brakującą nadziemną część szybu wentylacyjnego w części torów odstawczych..

Wentylatornia szlakowa V10:
– Wylano podkłady pod posadzki.
– Trwa wykonanie izolacji akustycznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Dobiegają końca roboty murarskie i tynkarskie w części stacji.
– Trwają prace przy posadzkach oraz podłogach podniesionych.
– Trwa montaż stolarki drzwiowej oraz wytłumień akustycznych.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji. Trwa montaż wind oraz chodów ruchomych.
– Trwa wykonanie wykładzin kamiennych posadzek na poziomie -1.
– Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
– Trwa odtwarzanie infrastruktury tramwajowej.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Realizowane są żelbetowe elementy konstrukcyjne drugorzędowe.
– Trwa murowanie ścian.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy wyjściach ze stacji.
– Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji.
– Trwa murowanie ścian na poziomie -1 i -2.
– Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11.
– Trwa montaż elementów instalacji oświetleniowej i przepustów kablowych oraz instalacji wyrównawczej prądów błądzących.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
– Dobiega końca wykonanie żelbetowego łącznika w szybie A13.
– Trwa montaż konstrukcji wsporczych.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano konstrukcję i zasypkę wentylatorni pozostawiając otwór technologiczny.
– Rozpoczęto roboty wykończeniowe.
– Trwa montaż izolacji akustycznej.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Trwają prace przy murowaniu oraz tynkowaniu ścian.
– Kontynuowane są roboty przy instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych.
– Trwają prace malarskie na poziomie technologicznym.
– Trwa układanie posadzek oraz montaże wciągników na poziomie technologicznym.
– Trwa wykonanie konstrukcji wyjść ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Trwa układanie izolacji na stropie górnym.
– Wykonano odwierty kontrolne z poziomu płyty dennej na potrzeby wykonania łączników między wentylatornią, a tunelem południowym.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– Po zachodniej części stacji usunięto stopend ze ściany szczelinowej w osi 1 i zakończono wykonywanie „ślepego tunelu”. W dniu 22.10.2013 weszła na stację tarcza południowa. Trwają przygotowania do wyjęcia tarczy. Na poziomach -2 i -3 wykonywane są otwory w ścianach szczelinowych na potrzeby mrożenia.
– Po wschodniej części stacji trwa demontaż tarczy tunelu południowego. Na poziomie -2 wykonywane są otwory w ścianach szczelinowych na potrzeby mroeżnia.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Wykonano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni poprzez układanie gabionów i materaców z geosiatek.
– Wykonano roboty murarskie wewnątrz wentylatorni.
– Wykonano izolację pionową ścian fundamentowych.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
– Trwa montaż rurociągów instalacji gaszenia gazem oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach technicznych.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego.
– Trwają roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
– Zakończono wylewanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych.
– Zakończono wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim. Na poziomie -2 pozostało do wykonania 10 słupów.
– Rozpoczęto układanie glazury w pomieszczeniach technicznych.
– Rozpoczęto układanie kamienia w strefie ogólno-miejskiej oraz w pomieszczeniach handlowych.
– Trwa układanie posadzek w pomieszczeniach technicznych.
– Zakończono montaż trzech wind.
– Trwa wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach.
– Pomieszczenia techniczne wyposażane są na bieżąco. Dostarczono na stacje rozdzielnice RSP, SKP, SOU, RSN, RGnn oraz baterie kondensatorów i transformatory. Koryta kablowe dla instalacji elektrycznych są wykonywane na bieżąco zarówno w strefie technologicznej, strefie handlowej oraz innych pomieszczeniach.
– Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla  instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
– Rozpoczęto montaż czterech wentylatorów głównych na stropie stacji.
– Trwają roboty torowe w części torów odstawczych.
– Rozpoczęto montaż rozjazdów.

Wentylatornia szlakowa V15
– Zakończono roboty konstrukcyjne.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwa realizacja wyjść ze stacji.
– Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury.
– Trwa montaż instalacji wewnętrznych.
– Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
– Kontynuacja montażu instalacji wody i kanalizacji na poziomie antresoli.
– Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych.
– Rozpoczęto montaż kanałów wentylacji oraz rurociągów instalacji gaszenia gazem.
– Trwa układanie konstrukcji wsporczych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
– Przygotowano pomieszczenia techniczne w celu umożliwienia montażu urządzeń oraz koryt i tras kablowych. Dostarczono na stacje urządzenia Rozdzielnice SKP, RP RSN i transformatory.
– Rozpoczęto prace przy peronach.
– Trwają prace przygotowawcze szachtów do montażu wind.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Rozpoczęto układanie gresów i glazury w pomieszczeniach technicznych.
– Trwa prace nad wygłuszeniem wentylatorni torów odstawczych.
– Trwa wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
– Trwa wykonanie szlicht w pomieszczeniach.
– Trwają prace demontażowe urządzeń TBM.

Tunele: Stan na dzień 12 listopada 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
– Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 znajduje się 576m za stacją C12 „Nowy Świat – Uniwersytet”. Drąży tunel w kierunku stacji C-13. Pozostało do wydrążenia 373m tunelu.
– Tarcza TBM „Anna” S-645 znajduje się w stacji C13 „Centrum Nauki Kopernik”, trwa jej demontaż.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na stacji C-13 „Centrum Nauki Kopernik” i została zdemontowana. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu.
– Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 obecnie znajduje się na stacji C13 „Centrum Nauki Kopernik”. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu, trwa jej demontaż.

PAŹDZIERNIK 2013

Stan na dzień 10 października 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Trwa wykonywanie docelowych słupów konstrukcyjnych na poziomie -1 szybu startowego.
– Zakończono prace murarskie po stronie południowej stacji. Trwa murowanie ścian po stronie północnej na poziomie -1.
– Trwa tynkowanie ścian po północnej i południowej stronie stacji.
– Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
– Na poziomie -1 w części torów odstawczych zakończono prace murarskie i tynkarskie. Wykonano wylewki betonowe. Sufity i ściany zostały jednokrotnie pomalowane farbą.
– W pomieszczeniu wentylatorni T650 zakończono pierwszy etap wykonywania okładziny z blachy perforowanej. Rozpoczęto montaż ścian typu PROMAT (konstrukcja stalowa) w części torów odstawczych.
– Trwa wykonywanie okładziny z blachy perforowanej w wentylatorni 650 i T663A. Trwa montaż ścian typu PROMAT (konstrukcja stalowa) w części torów odstawczych.
– Trwa montaż drzwi docelowych w części torów odstawczych.
– Zamontowane zostały konstrukcje stalowe szybów windowych na wejściu W1 i W3.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Zakończono roboty konstrukcyjne wentylatorni pozostawiając otwór technologiczny.

Stacja C10 Rondo ONZ:

– Kontynuowane są roboty: murowe, tynkarskie.
– Trwają prace przy posadzkach oraz podłogach podniesionych.
– Wykonuje się instalacje wodociągowe.
– Trwa montaż stolarki drzwiowej, oraz wytłumień akustycznych.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji oraz elementów naziemnych wind.
– Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
– Trwa montaż konstrukcji wsporczych na stacji i torach odstawczych.
– Przełożono wschodni pas jezdni Al. Jana Pawła II i tory tramwajowe – układ docelowy.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Realizowane są żelbetowe elementy konstrukcyjne drugorzędowe. 
– Trwa murowanie ścian.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy wyjściach ze stacji. 
– Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji.
– Trwa murowanie ścian na poziomie -1 i -2.
– Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11 oraz konstrukcji hali odpraw usytuowanej nad tunelami I linii metra.
– Trwa montaż elementów instalacji oświetleniowej i przepustów kablowych oraz instalacji wyrównawczej prądów błądzących.

Szyb demontażowy A13 (okolice PKiN):
– Rozpoczęto wykonanie żelbetowego łącznika w szybie A13. Aktualnie wykonano  płytę denną łącznika, chodniki technologiczne oraz jedną działkę roboczą ściany tunelu łącznika wraz ze stropem.
– Trwa montaż konstrukcji wsporczych.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano konstrukcję i zasypkę wentylatorni pozostawiając otwór technologiczny.
– Rozpoczęto roboty wykończeniowe.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Trwają prace przy murowaniu ścian, tynkowaniu oraz posadzkach wewnątrz stacji.
– Kontynuowane są roboty przy instalacji wewnętrznej wod-kan.
– Trwają prace malarskie na poziomie technologicznym.
– Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej przebiegającej nad korpusem stacji.
– Rozpoczęto układanie gresu, malowanie oraz montaże wciągników na poziomie technologicznym.
– Trwają prace przy konstrukcji wyjść ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano klatkę schodową, zamknięto otwór tymczasowy w stropie górnym.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– Trwają roboty na instalacji wewnętrznej wod – kan. po wschodniej stronie stacji.
– Trwa mrożenie gruntu od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie na potrzeby wyjęcia stopendu i usunięcia fragmentu ściany szczelinowej w zachodniej części stacji.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Trwa wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni poprzez układanie gabionów i materaców z geosiatek.
– Trwają roboty murarskie wewnątrz wentylatorni.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
– Rozpoczęto przygotowanie pomieszczeń technicznych dla układania instalacji wewnętrznych i koryt kablowych.
– Trwa montaż rurociągów instalacji gaszenia gazem.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego.
– Zakończono wykonywanie instalacji kanalizacji przy docelowych wyjściach W-2,W-3 oraz W5 i W6 ze stacji metra.
– Wykonano sieć kanalizacji w rejonie zachodniej części stacji.
– Trwają roboty torowe w części stacji i torów odstawczych.
– Zakończono przebudowę tzw.  kolektora Stadionowego w rejonie stacji C-14.

Wentylatornia szlakowa V15
– Zakończono roboty konstrukcyjne.

 
Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwa realizacja wyjść ze stacji.
– Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury.
– Trwa montaż instalacji wewnętrznych.
– Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji.
– Kontynuacja montażu instalacji wody i kanalizacji na poziomie antresoli.
– Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych.
– Trwa układanie kabli i usuwanie newralgicznych kolizji kablowych. Rozpoczęto przygotowania pomieszczeń technicznych do montażu kolejnych urządzeń oraz koryt i tras kablowych.
– Rozpoczęto montaż kanałów wentylacji oraz rurociągów instalacji gaszenia gazem.
– Rozpoczęto roboty torowe w części torów odstawczych.
– Trwa układanie konstrukcji wspornych dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Tunele: Stan na dzień 10 października 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: 
– Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 znajduje się 35 m za stacją C12 „Nowy Świat – Uniwersytet”. Drąży tunel w kierunku stacji C-13. Wystartowała ze stacji C12 w dniu 7.10.2013.
– Tarcza TBM „Anna” S-645 znajduje się 727 m za stacją C12 „Nowy Świat – Uniwersytet”. Do stacji C13 „Centrum Nauki Kopernik” pozostało 226 m.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na stacji C-13 „Centrum Nauki Kopernik”. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu i została zdemontowana.
– Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 obecnie znajduje się w bloku betonowym stacji C13 „Centrum Nauki Kopernik”. Trwa etap wejścia tarczy TBM do stacji C-13. Wjazd do stacji C-13 przewidywany jest w dniach 11-12.10.2013 r.

WRZESIEŃ 2013

Stan na dzień 9 września 2013 roku
Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Trwa montaż urządzeń podstacji energetyczno-trakcyjnej
– Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących.
– Trwa przebudowa sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.
– Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim oraz elementy odwodnienia wentylatorni.
– Wykonano kanalizację podposadzkową w wyjściach ze stacji.
– Wykonuje się instalacje wodociągowe w rejonie torów odstawczych.
– Kontynuowane są prace wykończeniowe w pomieszczeniach technologicznych w zakresie tynków, posadzek oraz instalacji wewnętrznych – rejon torów odstawczych.
– Trwa montaż docelowej stolarki drzwiowej – rejon torów odstawczych.

Wentylatornia szlakowa V10:

– Zakończono roboty konstrukcyjne wentylatorni pozostawiając otwór technologiczny. – Przebudowano kanalizację i kable światłowodowe. – Wykonano przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  

Stacja C10 Rondo ONZ:

– Zakończono zasypywanie korpusu stacji. Na komorze rozjazdowej trwa izolowanie i zasypywanie górnego stropu (pozostawiając otwór technologiczny). – Kontynuowane są roboty: murowe, tynkarskie. – Trwają prace przy posadzkach oraz podłogach podniesionych. – Wykonuje się instalacje wodociągowe i wentylacyjne. – Trwa montaż stolarki drzwiowej, oraz wytłumień akustycznych. – Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji oraz elementów naziemnych wind. – Trwa montaż elementów instalacji oświetlenia i przepustów kablowych oraz instalacji połączeń wyrównawczych dla prądów błądzących. – Zakończono wylewanie chodników technologicznych w rejonie stacji oraz komory rozjazdów. – Trwa przekładanie jezdni Al. Jana Pawła II i torów tramwajowych na docelową trasę w rejonie Ronda ONZ.

Wentylatornia szlakowa V11:

– Realizowane są żelbetowe elementy konstrukcyjne drugorzędowe.   

Stacja C11 Świętokrzyska:

– Kontynuowane są prace przy wyjściach ze stacji.  – Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropów pośrednich stacji. – Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11 oraz konstrukcji hali odpraw usytuowanej nad tunelami I linii metra.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):

– Realizowany jest żelbetowy łącznik w szybie A13. Aktualnie wykonano płytę denną łącznika oraz chodniki technologiczne. – Trwa montaż kablowych konstrukcji wsporczych.   

Wentylatornia szlakowa V12:

– Wykonano izolację i zasypkę płyty stropowej górnej pozostawiając otwór technologiczny.  

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:

– Dobiegają końca prace przy konstrukcji wyjść ze stacji.   – Trwają prace przy murowaniu ścian, tynkowaniu oraz posadzkach wewnątrz stacji. – Kontynuowane są roboty przy instalacji wewnętrznej wod-kan. – Rozpoczęto prace malarskie na poziomie technologicznym. – Rozpoczęto przebudowę sieci kanalizacyjnej przebiegającej nad korpusem stacji.

Wentylatornia szlakowa V13:

– Wykonano płytę denną. Rozpoczęto wykonywanie ścian klatki schodowej. – Wykonane zostały roboty zabezpieczające.  

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:

– Po stronie zachodniej wykonano konstrukcje „ślepego tunelu” na wejście TBM-ów od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. Obecnie trwa betonowanie „ślepego tunelu”. – Wykonano płytę denną po wschodniej stronie stacji. – Roboty sieciowe wodociąg – wykonano odcinek  rurociągu w ul. Tamka. – Trwają roboty na instalacji wewnętrznej wod – kan. po wschodniej stronie stacji.

Wentylatornia szlakowa V14:

Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu. – Wykonywano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni. – Wykonywano roboty murarskie. – Wykonywano  izolację pionową ścian fundamentowych.  

Stacja C14 Stadion Narodowy:

Zakończono wykonanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie płyty fundamentowej oraz elementów konstrukcyjnych wewnętrznych. – Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji. – Rozpoczęto przygotowanie pomieszczeń technicznych dla układania instalacji wewnętrznych i koryt kablowych. Dostarczono na stacje transformatory oraz rozdzielnice. – Rozpoczęto montaż rurociągów instalacji gaszenia gazem. – Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie. – Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego. – Trwa oczyszczanie ścian szczelinowych wewnątrz stacji. – Trwa układanie kanalizacji przy wyjściach ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V15

Zakończono roboty konstrukcyjne.  

Stacja C15 Dworzec Wileński:

– Trwa realizacja wyjść ze stacji. – Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych oraz tynki i układanie glazury. – Trwa montaż instalacji wewnętrznych. – Trwa układanie peszli instalacji podtynkowych SKD i instalacji elektrycznych na stacji. – Kontynuacja montażu instalacji wody i kanalizacji na poziomie antresoli. – Prowadzone są roboty torowe w części torów odstawczych. – Trwa układanie kabli i usuwanie newralgicznych kolizji kablowych. Rozpoczęto przygotowania pomieszczeń technicznych do montażu kolejnych urządzeń oraz koryt i tras kablowych.

Tunele: Stan na dzień 9 września 2013 roku

– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:  – Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 znajduje się na stacji C-12 „Nowy Świat – Uniwersytet”. Trwa przegląd maszyny przed dalszym drążeniem tunelu w kierunku stacji C-13. – Tarcza TBM „Anna” S-645 znajduje się 74 m za stacją C-12 „Nowy Świat – Uniwersytet” w kierunku stacji C-13. – Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na stacji C-13 „Centrum Nauki Kopernik”. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu. – Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 obecnie znajduje się 781 m za stacją C-14 „Stadion Narodowy”. Do stacji C-13 „Centrum Nauki Kopernik” pozostało 155 m.  

SIERPIEŃ 2013

Stan na dzień 8 sierpnia 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Trwają prace wykończeniowe wewnątrz stacji w zakresie instalacji wewnętrznych.
– W pomieszczeniach wykonywane są tynki i posadzki.
– Rozpoczęto montaż docelowej stolarki drzwiowej.
– Trwa wykonywanie chodników technologicznych na torach odstawczych.
– Wykonano konstrukcje wyjść, wykonano izolacje i zasypano konstrukcje wyjść.
– Zabetonowano otwór technologiczny w osi 10.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Wylano korpus wentylatorni (- otwory technologiczne w stropach i przykrycie szachtu wentylacyjnego).
– Trwa wylewanie chodników technologicznych.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Zakończono izolowanie stropu górnego. Trwa zasypywanie korpusu komory rozjazdowej.
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji peronu pasażerskiego.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji oraz elementów naziemnych wind.
– Kontynuowane są prace z zakresu wykonywania ścian murowanych.
– Prowadzone są roboty tynkarskie i posadzkowe.
– Rozpoczęto montaż docelowej stolarki drzwiowej.
– Dobiegają końca prace iniekcyjne i przygotowawcze w rejonie płyty dennej do wykonania podtorza i chodników technologicznych.
– Przełożono wschodnią jezdnię w ciągu al. Jana Pawła  II na Rondzie ONZ.
– Trwa docelowe przekładanie torów tramwajowych.
– Wykonywane są instalacje podposadzkowe na stacji w poziomie -1.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Realizowane są żelbetowe monolityczne elementy konstrukcyjne drugorzędowe.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji.
– Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropu pośredniego stacji.
– Prowadzone są prace przy przebudowie sieci energetycznych.
– Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11 oraz konstrukcji hali odpraw usytuowanej nad tunelami I linii metra.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Trwa wykonanie żelbetowego łącznika w szybie A13. Aktualnie wykonano płytę denną łącznika oraz chodniki technologiczne.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano łącznik wentylatorni (stan surowy).
– Wykonano część głęboką (stan surowy).
– Aktualnie wykonuje się izolację płyty stropowej części głębokiej.

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Dobiegają końca prace przy wykonywaniu konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu stacji na poziomie -2.
– Trwają prace przy murowaniu ścian wewnątrz stacji.
– Kontynuowane są roboty tynkarskie.
– Trwają roboty przy wykonywaniu instalacji wewnętrznej wod-kan.
– Rozpoczęto wykonanie posadzek.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano wykop do płyty dennej i wylano chudy beton.
– Trwają prace przy sieci wodociągowej zewnętrznej.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– Trwa wykonywanie konstrukcji żelbetowej dla wejścia TBM-ów.
– Wykonywana jest izolacja płyty dennej po wschodniej stronie stacji.
– W zachodniej części stacji rozpoczęto montaż słupów stalowych.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Przełożono istniejącą sieć nn.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Zakończono wykonanie części słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie płyty fundamentowej oraz elementów konstrukcyjnych wewnętrznych.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Zakończono wyburzanie baret tymczasowych.
– Rozpoczęto układanie izolacji poziomej stropu górnego.
– Trwa oczyszczanie ścian szczelinowych wewnątrz stacji.
– Trwa wykonanie części peronu wschodniego.
– Trwa realizacja wyjść ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V15:
– Zakończono roboty konstrukcyjne.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwa wykonanie wyjść ze stacji.
– Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych.
– Trwają prace przy wykonywaniu tynków.
– Trwa wykonanie chodników technologicznych.
– Wykonuje się naprawy i uszczelnienia ścian szczelinowy na torach odstawczych.
– Trwa montaż instalacji wewnętrznych.

Tunele: Stan na dzień 12 sierpnia 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
– Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 znajduje się 62m za stacją C11 w kierunku stacji C12.
– Tarcza TBM „Anna” S-645 znajduje się na stacji C12.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na stacji C13. Zakończyła przewidziany zakres drążenia tunelu.
– Tarcza TBM „Elisabetta” S-760 obecnie znajduje się 228m za stacją C14.

LIPIEC 2013

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:

– Rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz stacji w zakresie instalacji wewnętrznych.
– Wykonano  100% ścianek peronu. W pomieszczeniach wykonywane są tynki, izolacje i posadzki oraz została podniesiona podłoga. 
– Trwa wykonywanie bankietów na torach odstawczych.
– Wykonano konstrukcje wyjść, w trakcie wykonywania są izolacje.
Wentylatornia szlakowa V10:
– Wylano korpus wentylatorni (- otwory technologiczne w stropach i przykrycie szachtu wentylacyjnego), płytę pośrednią, elementy zbiorników i platformę peronu.
– Wylano 70% ścian wewnętrznych konstrukcyjnych. 
 

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Dobiega końca izolowanie stropu głównego. Trwa zasypywanie korpusu stacji i komory rozjazdowej.
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji peronu pasażerskiego.
– W komorze rozjazdowej dobiegają końca prace przy ścianach żelbetowych monolitycznych.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji.
– Kontynuowane są prace z zakresu wykonywania ścian murowanych. 
– Prowadzone są roboty tynkarskie.
– Trwają przygotowania do rozpoczęcia robót posadzkowych.
– Trwają prace iniekcyjne i przygotowawcze w rejonie płyty dennej do wykonania podtorza i bufetów.
– Zdemontowano ślepy tunel i zlikwidowano łożysko do TBM, trwają przygotowania do wylania podtorzy (skuwanie, iniekcje, zbrojenie i betonowanie).
Wentylatornia szlakowa V11:
– Wykonano przebudowę sieci energetycznej.  
– Realizowane są żelbetowe monolityczne elementy konstrukcyjne drugorzędowe. 
 

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji. 
– Dobiegają końca prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropu pośredniego stacji.
– Wykonano płytę denną.
– Prowadzone są prace przy przebudowie sieci energetycznych.
– Prowadzone są prace konstrukcyjne łącznika stacji A14 i C11.
Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Rozpoczęto wykonanie żelbetowego łącznika w szybie A13. Aktualnie wykonano część płyty dennej łącznika.
 

Wentylatornia szlakowa V12:
– Aktualnie wykonuje się monolityczne żelbetowe elementy drugorzędne (np. schody).
– Wykonano łącznik wentylatorni (stan surowy).
– Wykonano ściany szybu wentylacyjnego wraz z rozparciami.
– Wykonano płytę denną oraz wszystkie płyty stropowe pośrednie.
 

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Dobiegają końca prace przy wykonywaniu konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu stacji na poziomie -2. 
– Dobiegają końca prace przy wykonywaniu ścian murowanych wewnątrz stacji.
– Rozpoczęto roboty tynkarskie.
– Trwają roboty przy wykonywaniu instalacji wewnętrznej wod-kan.
Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano strop pośredni, ściany czerpnio-wyrzutni. 
– Wykonywana jest klatka schodowa oraz wykop do poziomu płyty dennej.
– Trwa wykop do płyty dennej i montaż rozpór tymczasowych.
 

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji na wejście TBM-ów od strony ul. Wybrzeże Kościuszkowskie. 
– Wybrano grunt z poziomu -3 zachodniej strony stacji. Pozostał jeszcze do wybrania grunt w rejonie miejsca awarii.
– Dokończono wykop do poziomu płyty dennej wschodniej strony stacji.. Wykonywana jest izolacja płyty dennej.
Wentylatornia szlakowa V14:
– Wykonano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
– Wykonano roboty murarskie.
– Wykonano izolację pionową ścian fundamentowych.
 

Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Zakończono wykonywanie wykopu pod płytę denną w rejonie torów odstawczych.
– Zakończono wylewanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych. 
– Kontynuowane jest wykonanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentowym oraz elementów wewnętrznych konstrukcyjnych.
– Kontynuowane są roboty murarskie i tynkarskie.
– Zakończono wyburzanie baret tymczasowych.
– Rozpoczęto układanie izolacji poziomej stropu górnego.
Wentylatornia szlakowa V15
– Zakończono roboty konstrukcyjne.
 

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwa wykonanie wyjść ze stacji. 
– Wykonuje się wykop poziom -2.
– Prowadzone są roboty murarskie na stacji i torach odstawczych.
– Trwają prace przy wykonywaniu tynków.
– Przystąpiono do wykonywania bankietów.
Tunele: Stan na dzień 5 lipca 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: 
– Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 oraz Tarcza TBM „Anna” S-645 znajdują się   w stacji C11 – trwają prace konserwacyjne.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 znajduje się na szlaku D14 (tunel lewy) i wykonała 315 m  tunelu oraz wbudowała 210 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tarcza TBM „Elżbieta” S-760 znajduje się w stacji C14 Stadion – trwają prace konserwacyjne.

CZERWIEC 2013

Stan na dzień 10 czerwca 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz stacji w zakresie instalacji wewnętrznych.
– Trwa wykonanie wyjść ze stacji. Dla wyjść zlokalizowanych w południowo-zachodniej części stacji wykonano płytę fundamentową,  ściany i 50% stropu. Dla wyjść w północno-zachodniej części stacji wykonano płytę fundamentową i 100% ścian.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Wylano płytę denną, płytę pośrednią, elementy zbiorników i platformy peronu.
– Wykonano przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej.
– Zakończono przebudowę sieci energetycznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Dobiega końca izolowanie stropu głównego. Trwa zasypywanie korpusu stacji i komory rozjazdowej.
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji peronu pasażerskiego.
– W komorze rozjazdowej dobiegają końca prace przy ścianach żelbetowych monolitycznych.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji.
– Kontynuowane są prace z zakresu wykonywania ścian murowanych.
– Trwają przygotowania do rozpoczęcia robót tynkarskich.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Wykonano przebudowę kanalizacji oraz drugorzędowych konstrukcji żelbetowych monolitycznych.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Wykonano konstrukcję szybu A13 wraz z rozparciami i płytą denną.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano ściany szybu wentylacyjnego wraz z rozparciami (część głęboka).
– Wykonano płytę denną oraz płyty stropowe.
– Aktualnie wykonuję się monolityczne żelbetowe elementy drugorzędne (np. schody).

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym (ściany, strop górny, płytę denną oraz stropy pośrednie poziomu -1 i poziomu -3).
– Kontynuowane są prace przy konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu stacji na poziomie -2.
– Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian murowanych wewnątrz stacji.
– Rozpoczęto roboty tynkarskie.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano słupy docelowe. Wykonywane są ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz schody.
– Trwa wykop do płyty dennej i montaż rozpór tymczasowych.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Centrum Nauki Kopernik zostały wstrzymane.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
– Realizowane są roboty murarskie.
– Wykonano wewnętrzne instalacje wodociągowo-kanalizacyjne.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Kontynuowane są prace wykop pod płytę denną oraz wylewanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych.
– Kontynuowano wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentów.
– Wykonano słupy z betonu architektonicznego.
– Trwają  prace murarskie i tynkarskie.
– Trwa układanie izolacji poziomej stropu górnego.
– Realizowane są ściany żelbetowe monolityczne peronu pasażerskiego.

Tunele: Stan na dzień  10 czerwca 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
– Obecnie Tarcza TBM „Maria” S-644 oraz Tarcza TBM „Anna” S-645 znajdują się na terenie stacji C11 Świętokrzyska.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 obecnie znajduje się na terenie stacji C14 Stadion Narodowy.
– Tarcza TBM „Elżbieta” S-760 obecnie znajduje się 631m od stacji C15 Dworzec Wileński oraz zamontowała 414 pierścieni obudowy.

MAJ 2013

Stan na dzień 9 maja 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Wykop podstropowy kondygnacji  -2, płyta denna torów odstawczych wykonano  100%. Wykonano też  95% słupów docelowych torów odstawczych, na bieżąco wycinane są słupy tymczasowe. Wykonano także około 90% ścianek peronu. Wykonano ściany pomieszczeń 200, T650, T853.
– Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim.
– Trwa realizacja wyjść ze stacji, wykonano kanalizację podposadzkową w wyjściu W3 i W4 oraz W1 i W2.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Wylano płytę denną, elementy zbiorników i platformę peronu technicznego.
– Trwa przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Trwa izolowanie stropu głównego wraz z zasypaniem.
– Rozpoczęto wykonanie konstrukcji peronu pasażerskiego.
– W komorze rozjazdowej dobiegają końca prace przy ścianach żelbetowych konstrukcyjnych.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Trwa przygotowanie konstrukcji szybu A13 do wykonania łącznika.
– Trwają prace przy elementach żelbetowych konstrukcji.
– Trwa przebudowa instalacji teletechnicznej.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Trwają prace przy ścianach w szachcie oraz przy budowie klatki schodowej.
– Wykonano łącznik wentylatorni (stan surowy).
– Wykonano ściany szybu wentylacyjnego wraz z rozparciami (część głęboka).

Stacja C12 Nowy Świat – Uniwersytet:
– Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym (ściany, strop górny, płytę denną oraz stropy pośrednie poziomu -1 i poziomu -3).
– Kontynuowane są prace przy konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu stacji na poziomie -2.
– Rozpoczęto wykonywanie ścian murowanych wewnątrz stacji.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano strop pośredni.
– Trwa wykonywanie słupów docelowych.
– Wykonano roboty zabezpieczające.

Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Centrum Nauki Kopernik zostały wstrzymane.
– Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Wykonywano wzmocnienie gruntu wokół wentylatorni.
– Wykonywano roboty murarskie wewnątrz wentylatorni.
– Wykonywano izolację pionową ścian fundamentowych.
– Rozpoczęto wykonywanie wewnętrznej  instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Kontynuowano wykop pod płytę denną oraz wylewanie betonu w rejonie torów odstawczych.
– Kontynuowano wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentów.
– Wykonano i sprawdzono przed betonowaniem słupów z betonu architektonicznego, montaż peszli i wypustów teletechnicznych.
– Kontynuowano roboty murarskie i tynkarskie.
– Rozpoczęto układanie izolacji poziomej stropu górnego.

Wentylatornia szlakowa V15
– Wykonano rozpory ścian na czas przejścia TBM.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwają prace przy obsłudze tarcz TBM.
– Trwają prace przy wykonaniu warstw izolacyjnych pod płytę denną.
– Kontynuowane jest betonowanie kolejnych sekcji płyty dennej.
– Trwają prace przy wzmocnieniu budynku Carrefour.
– Trwa wykonanie wyjść ze stacji.
– Kontynuowane są prace przy wykonywaniu instalacji kanalizacji w stropie pośrednim i płycie dennej.
– Rozpoczęto roboty murowe na korpusie stacji i torach odstawczych.

Tunele: Stan na dzień 9 maja 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: Zadaniem tarczy TBM „Anna S-645” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Centrum Nauki Kopernik oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Centrum Nauki Kopernik.
– Tarcza TBM „Anna” S-645 zakończyła drążenie łącznika Z1. Po wykonaniu łącznika tunelowego Z-1 pomiędzy I i II linia metra, w dniu 25 marca 2013 roku została opuszczona do wentylatorni V11, w celu wykonania tunelu do stacji C-13 Centrum Nauki Kopernik.
– Tarcza TBM „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 1708 m od stacji Rondo Daszyńskiego tuż przed stacją Świętokrzyska. Trwają prace przygotowawcze przed wejściem TBM S-644 do stacji Świętokrzyska. Wbudowano 1138 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tarcza TBM „Krystyna” S-646 wydrążyła 810 m oraz zamontowała 540 pierścieni obudowy docelowej. Tarcza S-646 znajduje się tuż przed stacją Stadion Narodowy. Trwają prace przygotowawcze przed wejściem TBM S-646 do stacji Stadion Narodowy.
– Tarcza TBM „Elżbieta” S-760 – rozruch tarczy TBM nastąpił w dniu 19 marca 2013 roku. Do chwili obecnej wydrążyła 22 m oraz zamontowała 14 pierścieni obudowy.

KWIECIEŃ 2013

Stan na dzień 8 kwietnia 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Kontynuowane są prace końcowe przy wykopie podstropowym kondygnacji -2. Zabetonowano 38 działek roboczych płyty dennej tj. około 93% całości. Wykonano też 90% słupów docelowych torów odstawczych. Na bieżąco wycinane są slupy tymczasowe. Wykonano także około 90% ścianek peronu.
– Trwa przebudowa sieci energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz sieci gazociągów i sieci ciepłowniczej. 
– Trwa realizacja wyjść ze stacji. 
 
Wentylatornia szlakowa V10:
– Wykonano wykop i strop na poziomie -1. 
– Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i nn, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Stacja C10 Rondo ONZ:
– Wykonano ściany szczelinowe, barety, słupy tymczasowe, strop górny, strop -1 oraz płytę denną. 
– Trwa przebudowa sieci energetycznej SN, sieci energetycznej nn, sieci ciepłowniczej docelowej, sieci gazowej, sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej. 
– Wykonywanie są instalacje podposadzkowe na stacji na poziomie -1.
– W komorze rozjazdowej wykonano ściany szczelinowe, barety, płytę denną, ruszt belek na poziomie -1 oraz strop górny. Trwa wykonanie słupów docelowych oraz prace przy rozszalowaniu stropu górnego i usuwaniu rozpór wykopu.
– Kontynuowane są prace przy budowie wyjść ze stacji. 
Wentylatornia szlakowa V11:
– W dniu 25 marca 2013 roku maszyna TBM S-645 została opuszczona do wentylatorni V11.
Stacja C11 Świętokrzyska:
– Kontynuowane są prace przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego i stropu pośredniego stacji.
– Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej.
– Trwają prace przy budowie wyjść ze stacji. 
– Kontynuowane są prace przy przebudowie sieci energetycznej nn, SN oraz WN. 
Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– W dniu 22 marca 2013 roku z szybu A13 wydobyto tarczę TBM. 
Wentylatornia szlakowa V12:
– Trwają prace przy naprawie ścian w szachcie oraz budowie klatki schodowej. 
Stacja C12 Nowy Świat-Uniwersytet:
– Kontynuowane są prace przy konstrukcji wyjść ze stacji, ścian konstrukcyjnych oraz stropu na poziomie -2.
– Trwają prace przy budowie kanału sieci ciepłowniczej. 
Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano strop górny oraz wykop do poziomu stropu pośredniego.
– Wykonano roboty zabezpieczające infrastrukturę podziemną.
 
Stacja C13 Centrum Nauki Kopernik:
– W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Centrum Nauki Kopernik zostały wstrzymane.
– Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady. 
Wentylatornia szlakowa V14:
– Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
– Kontynuowane jest wzmocnienia gruntu wokół wentylatorni.
– Kontynuowano wykonywanie izolacji poziomych.
– Przełożono istniejącą sieć nn. Dokonywany jest na bieżąco odbiór siatki połączeń wyrównawczych i uziemienia w zależności od zaawansowania prac przy wentylatorni. 
 
Stacja C14 Stadion Narodowy:
– Kontynuowano wykop pod płytę denną oraz wylewanie betonu w rejonie torów odstawczych. 
– Kontynuowano wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentowym oraz roboty murarskie.
– Rozpoczęto wyburzanie baret tymczasowych.
– Wykonano i sprawdzono przed betonowaniem słupów z betonu architektonicznego, montaż peszli i wypustów teletechnicznych.
– Zakończono instalacje kanalizacji w stropie pośrednim (antresoli) na całej stacji razem z torami odstawczymi oraz w płycie dennej (na stacji). Do wykonania pozostaje odcinek instalacji kanalizacji w płycie dennej torów odstawczych. 
Wentylatornia szlakowa V15
– Wykonano rozpory pośrednie, zabetonowano płytę w przegłębieniu, wykonano elementy pionowe na poziomie -1.
– Na bieżąco trwają odbiory część uziemienia płyty dennej.
– Trwają prace przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji kanalizacji w stropach. Zakończono instalacje w stropie antresoli (poziom -1).
 
Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Trwają prace przy tarczy TBM- technologiczne fundamenty, wzmocnienia, suwnice itp.
– Kontynuowane jest betonowanie kolejnych sekcji płyty dennej oraz trwają prace związane z wykonaniem warstw izolacyjnych pod płytę denną. 
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu ścianek szczelnych wzdłuż Al. Solidarności oraz przy wyjściach ze stacji. 
– Wykonywane są biegi schodowe przy kolejnych wyjściach. 
– Aktualnie trwają prace przy wykonywaniu instalacji kanalizacji w stropie pośrednim i płycie dennej. 
– Zakończono układanie kabli i usunięto newralgiczne kolizje kablowe.
– Trwa przebudowa zewnętrznych sieci gazu i wody w rejonie placu budowy. 
Tunele: Stan na dzień 8 kwietnia 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli: 
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Centrum Nauki Kopernik oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Centrum Nauki Kopernik.
– Tarcza „Anna” S-645 zakończyła drążenie łącznika Z1. Po wykonaniu łącznika tunelowego Z-1 pomiędzy I i II linia metra, w dniu 25 marca 2013 roku została opuszczona do wentylatorni V11, w celu wykonania tunelu do stacji C-13 Centrum Nauki Kopernik.
– Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tarcza „Krystyna” S-646 wywierciła 232 m oraz zamontowała 154 pierścieni obudowy docelowej. 
– Tarcza „Elżbieta” S-760 – rozruch tarczy TBM nastąpił w dniu 19 marca 2013 roku. Do chwili obecnej wwierciła się na ok. 22 m oraz zamontowała 14 pierścieni obudowy.
 

MARZEC 2013

Uchwała w sprawie nazw stacji centralnego odcinka II linii metra
Radni Miasta Stołecznego Warszawy przyjęli uchwałę dotyczącą nazw stacji centralnego odcinka II linii metra. Ostateczne nazwy stacji, przyjęte w uchwale Nr LI/1516/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca bieżącego roku to: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat-Uniwersytet, Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy i Dworzec Wileński.

Stan na dzień 8 marca 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Trwają prace końcowe przy wykopie podstropowym kondygnacji -2.
– Wykonano 80% słupów docelowych w części torów odstawczych. Na bieżąco wycinane są słupy tymczasowe.
– Wykonano ok. 80% ścianek peronu.
– Kontynuowano przebudowę sieci energetycznej 110 kV – 95% i SN i nn – 70%. Wykonano przebudowę sieci ciepłowniczej w 95%. Trwa przebudowa gazociągów sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych. Wykonano instalacje kanalizacji w płycie dennej i w stropie pośrednim.
– Trwa realizacja wyjść ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Trwa przebudowa sieci energetycznej SN i nn, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Wykonano ściany szczelinowe, barety, słupy tymczasowe, strop górny, strop -1 w części stacji.
– Trwają prace przy wykonaniu izolacji stropu głównego wraz z zasypaniem.
– Kontynuowane są prace przy wykopie kondygnacji -2.
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu przejść podziemnych oraz płyty dennej stacji.
– Trwają prace przy budowie wyjść ze stacji.
– Przebudowano wszystkie kable kolidujące z wejściami i ścianami szczelinowymi.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Zakończono prace związane z wykonaniem łoża pod tarczę TBM oraz płyty dennej.
– Wszystkie kable związane z budową wentylatorni oraz wynikające z kolizji wtórnych zostały przebudowane.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Trwają pracę przy realizacji kolejnych sekcji stropu górnego stacji i stropu pośredniego stacji.
– Wykonywane są prace przy budowie łącznika pomiędzy I i II linią metra oraz wyjść ze stacji.
– Zakończono wykonywanie wzmocnienia gruntu dla przejścia tarczy TBM pod tunelami I linii metra w rejonie stacji.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Wykonano konstrukcję szybu A13 z rozparciami.
– Wykonano uszczelniające iniekcje strumieniowe (jet grouting).
– Wykonano wykop do poziomu płyty dennej. Aktualnie wykonywane jest zbrojenie płyty dennej.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano łącznik wentylatorni – stan surowy.
– Wykonano ściany szachtu wentylacyjnego wraz z rozparciami (część głęboka) łącznie z płytą denną.
– Zakończono wykonanie tymczasowej sieci wodociągu i kanalizacji. Częściowo zakończono budowę sieci gazu, pozostałe prace kontynuowane będą po wybudowaniu konstrukcji stropu wentylatorni.
– Zakończono roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej docelowej oraz wykonano docelowo sieć wodociągu.

Stacja C12 Nowy Świat:
– Wykonano główną konstrukcję korpusu stacji w stanie surowym – ściany, strop górny, płytę denną oraz stropy pośrednie -1 i -3.
– Trwają prace przy konstrukcji wyjść ze stacji, sąsiadujących sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano oczep ścian szczelinowych oraz rozpoczęto wykonywanie stropu górnego.
– Wykonano sieci ciepłownicze docelowe, sieć gazu docelową oraz sieć wodociągową tymczasową.

Stacja C13 Powiśle:
– W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Powiśle zostały wstrzymane.
– Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Trwają prace przy wykonywaniu wzmocnienia gruntu wokół wentylatorni.
– Przełożono istniejącą sieć nn. Zakończono odbiór siatki połączeń wyrównawczych i uziemienia.

Stacja C14 Stadion:
– Kontynuowano wykonywanie wykopu pod płytę denną oraz wylewanie płyty dennej w rejonie torów odstawczych.
– Kontynuowano wykonywanie słupów żelbetowych na stropie pośrednim i poziomie fundamentowym.
– Rozpoczęto roboty murarskie.
– Zakończono montaż instalacje kanalizacji w stropie pośrednim w płycie dennej (na stacji) oraz w części torów odstawczych.

Wentylatornia szlakowa V15
– Wykonano drugą część płyty dennej.
– Odebrano część uziemienia płyty.
– Rozpoczęto wykonywanie wewnętrznych instalacji kanalizacji w stropach.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Kontynuowane są prace przy TBM – technologiczne fundamenty, wzmocnienia, suwnice itp.
– Trwa betonowanie kolejnych sekcji płyty dennej w rejonie wyjścia ze stacji.
– Zabetonowano płytę denną oraz strop górny w części stacji oraz torów odstawczych.
– Wykonuje się ścianki szczelne wzdłuż Al. Solidarności.
– Trwają roboty przy wykonywaniu instalacji kanalizacji w stropie pośrednim i płycie dennej.
– Kontynuowana jest przebudowy sieci gazu, wody i kanalizacji ogólnospławnej.
– Zakończono przebudowę kolizji teletechnicznych i energetycznych kolidujących ze stacją.

Tunele:  Stan na dzień 8 marca 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
– Tunel południowy – Tarcza „Anna” S-645 znajduje się w odległości 352m od wentylatorni V11 i wykonuje łącznik Z1. Wbudowano 235 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.
– W dniu 9 stycznia 2013 roku opuszczono do szybu startowego na stacji Dworzec Wileński dwie kolejne tarcze TBM S-646 „Wisła I” oraz TBM S-760 „Wisła II.
– Tarcza TBM S-646 „Wisła I” dnia 12 lutego 2013 rozpoczęła testy rozruchowe, a w dniu 15 lutego 2013 rozpoczęto drążenie tunelu D15 – od stacji Dworzec Wileński do stacji Stadion. Dotychczas tarcza wydrążyła 121 metrów oraz wbudowała 75 pierścieni stałej obudowy żelbetowej.
– Tarcza TBM S-760 „Wisła II” – trwa montaż maszyny w szybie startowym oraz roboty przygotowawcze do prowadzenia robót tunelowych. Zamontowano konstrukcję oporową dla maszyny, wykonano II etap kołyski startowej. Planowany termin rozruchu – marzec 2013r.

LUTY 2013

Stan na dzień 8 lutego 2013 roku

Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Dobiegają końca prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2. Trwa betonowanie płyty dennej, wykonano 65% całości w części torów odstawczych.
– Wykonano kolejną część szkieletów zbrojeń słupów, zabetonowano 55% słupów docelowych w części torów odstawczych.
– Wykonano ściany i płytę denną kolejnego wyjścia ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Przebudowano sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu konstrukcji kolejnej części stropu głównego stacji oraz jego izolowanie wraz z zasypaniem.
– Trwa wykonanie wyjść ze stacji oraz przejść podziemnych.
– Trwają wylewanie stropu na poziomie -1.
– Kontynuowane są prace przy wykonywaniu stropu górnego i rusztu belkowego na -1 komory rozjazdowej.

Wentylatornia szlakowa V11:
– Kontynuowane są prace związanie z wykonaniem łoża pod tarczę TBM.

Stacja C11 Świętokrzyska:
– Trwa wykonanie łącznika pomiędzy I i II linią metra.
– Dobiega końca wykonanie stropu górnego stacji i stropu pośredniego stacji.
– Kontynuowane jest wykonanie wyjść ze stacji.

Szyb demontażowy A13 (okolice PkiN):
– Wykonano rozparcie szybu w dwóch poziomach.
– Wykonano wzmocnienie gruntu pod płytę denną.
– Wykonano wykop do poziomu górnej powierzchni płyty dennej.

Wentylatornia szlakowa V12:
– Wykonano płytę denną łącznika wentylatorni.
– Wykonano płytę stropową łącznika wentylatorni.
– Wykonano rozparcie ścian szczelinowych w trzech poziomach.
– Wykonano płytę denną w części głębokiej wentylatorni.

Stacja C12 Nowy Świat:
– Wykonano 90% konstrukcji wyjść ze stacji.
– Trwa wykonanie wykopu poniżej stropu -3 w części stacji.
– Wykonywana jest płyta denna.
– Wykonano płytę stropową korpusu stacji, strop pośredni -1 w poziomie oraz strop pośredni -3 w poziomie.

Wentylatornia szlakowa V13:
– Wykonano wzmocnienia gruntu na potrzeby TBM między płytą denną a tarczą TBM.

Stacja C13 Powiśle:
– W związku z awarią w dniu 14.08.2012 roku, wszelkie prace budowlane w szybie wschodnim i zachodnim stacji Powiśle zostały wstrzymane.
– Trwa zabezpieczenie tunelu Wisłostrady.

Wentylatornia szlakowa V14:
– Zakończono betonowanie konstrukcji obiektu.
– Wykonano naprawy ścian szczelinowych.

Stacja C14 Stadion:
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu płyty stropu górnego w rejonie torów odstawczych.
– Kontynuowano wykonywanie docelowych słupów żelbetowych na stropie pośrednim.
– Trwa wykonanie płyty stropu pośredniego w kolejnej części stacji.
– Kontynuowane są prace przy wylewaniu kolejnych sekcji płyty dennej.
– Rozpoczęto wykop poziomu -2 pod rusztem w części torów odstawczych.

Wentylatornia szlakowa V15
– Zabetonowano część płyty dennej.
– Zamontowano rozpory.

Stacja C15 Dworzec Wileński:
– Wykonano strop górny w południowej części stacji.
– Trwają prace przy TBM- technologiczne fundamenty, wzmocnienia , suwnice itp.
– Prowadzone są roboty szalunkowe i zbrojarskie przy płycie dennej w południowej części stacji.
– Prowadzone są roboty przy wykonywaniu instalacji kanalizacji w stropie pośrednim i płycie dennej.
– Trwają prace przy wykonaniu wyjść ze stacji.

Tunele: Stan na dzień 8 lutego 2013 roku
– Kontynuowane są prace przy drążeniu tuneli:
Zadaniem tarczy TBM „Anna” jest wydrążenie południowego tunelu od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle oraz tunelu Z1 łączącego I i II linię metra. Zadaniem tarczy TBM – „Maria” jest wydrążenie tunelu północnego na odcinku od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Powiśle.
– Tunel południowy – Tarcza „Anna S-645” znajduje się w odległości 352m od wentylatorni V11 i wykonuje łącznik Z1. Wbudowano 235 pierścieni obudowy żelbetowej.
– Tunel północny – Tarcza „Maria” S-644 do chwili obecnej znajduje się w odległości 326m od stacji Rondo ONZ. Wbudowano 211 pierścieni obudowy żelbetowej.
– W dniu 9 stycznia 2013 roku opuszczono do szybu startowego na stacji Dworzec Wileński dwie kolejne tarcze TBM S-646 „Wisła I” oraz TBM S-760 „Wisła II. Trwa montaż maszyn w szybie startowym.

STYCZEŃ 2013

W dniu dzisiejszym (09.01) Tarcze TBM Wisła I i Wisła II opuszczone zostały do szybu startowego w rejonie dworca Wileńskiego.

Ponieżej przedstawiamy fotorelację z wydarzenia:

Stan na dzień 11 stycznia 2013 roku
Stacja C09 Rondo Daszyńskiego:
– Kontynuowane są prace przy wykopie podstropowym kondygnacji -2. Trwa betonowanie płyty dennej.
– Wykonano część szkieletów zbrojeń słupów, zabetonowano 25% słupów docelowych w części torów odstawczych.
– Wykonano  ściany i płytę denną jednego z wyjść ze stacji.

Wentylatornia szlakowa V10:
– Przebudowano sieci podziemnej infrastruktury technicznej.

Stacja C10 Rondo ONZ:
– Trwają prace przy wykonaniu konstrukcji kolejnej części stropu głównego stacji oraz jego izolowanie wraz z zasypaniem.
– Kontynuowane są prace przy wykonaniu wyjść ze stacji oraz przejść podziemnych.
– Trwają przygotowania do wylania stropu na -1.