Odcinek 3+Karolin

okładka folderu dotyczącego budowy metra

Folder Informacyjny
Budowa II linii metra – Realizacja III etapu odcinka zachodniego (3+STP)
Ściągnij plik PDF (3,62 MB)

STACJA C3 Lazurowa

Lokalizacja: rejonie skrzyżowania ul. Lazurowej i Górczewskiej oraz pętli autobusowej.
Będzie elementem węzła komunikacyjnego, w skład którego wejdą pętla autobusowa, pętla tramwajowa oraz parking w systemie P&R. Lokalizacja węzła pozwoli na przejmowanie ruchu do Warszawy z kierunku zachodniego.

Stacja Lazurowa

STACJA C2 Chrzanów

Lokalizacja: pod ul. Rayskiego w rejonie skrzyżowania ul. Rayskiego i Szeligowskiej.
Planowany parking dla rowerów.

Stacja Chrzanów

STACJA C1 Karolin

Lokalizacja: pod ul. Sochaczewską w rejonie skrzyżowania ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.
Będzie elementem węzła komunikacyjnego z parkingiem P&R, pozwoli na przejmowanie ruchu do Warszawy z kierunku zachodniego.

Stacja Karolin

STP Karolin

Obszar Stacji techniczno-postojowej Karolin ograniczony jest infrastrukturą kolejową PKP od strony południowej, Instytutem Energetyki od strony północnej, al. 4 Czerwca 1989 r. (ul. Nowolazurową) od strony wschodniej, ul. Gierdziejewskiego od strony zachodniej (gmina Ożarów Mazowiecki).

STP Katolin

UWAGA

Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, lokalizacje wskazują przybliżony rejon, w którym zostaną zaprojektowane a następnie zrealizowane stacja metra wraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym wyjściami ze stacji. Szczegółowa lokalizacja obiektów metra wynikać będzie z przyjętych założeń projektowych uwzględniających lokalne uwarunkowania, w tym istniejącą zabudowę i uzbrojenie terenu.

Budowa węzłów przesiadkowych wraz z parkingami P&R będzie realizowana w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego.