Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 73%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 67%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -1 – 92%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej – 90%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 – 80%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli na części stacyjnej – 60%
 • Rozpoczęto prace związane z murowaniem pomieszczeń – 8%
 • Rozpoczęto prace związane z tynkowaniem pomieszczeń – 5%
 • Wznowiono prace związane z wykopami przy wyjściach C04-1 oraz C04-2– 95%
 • Zakończono realizację płyty dennej na torach odstawczych – 100%
 • Zakończono realizację słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -2 – 100%
 • Zakończono realizację głębokich fundamentów systemu wyjść stacyjnych– 100%

Szlak tunelowy D05

 • Trwa drążenie tunelu D05L – 76%
 • Rozpoczęto rozruch maszyny drążącej tunel D05P
 • Zakończono realizację płyty pośredniej wentylatorni V5– 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 98%
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 97%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 – 86%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli – 67%
 • Rozpoczęto prace związane z murowaniem pomieszczeń – 8%
 • Rozpoczęto prace związane z tynkowaniem pomieszczeń – 5%

Szlak tunelowy D06

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej płyty dennej – 98%