Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 26%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych – 2,4%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów pod komory kanalizacyjne K1 – 60% oraz K2 – 15%.
 • Zakończono organizację docelowego zaplecza budowy, w tym instalacja tymczasowych przyłączy – 100%,
 • Uruchomiono punkt informacyjny budowy zlokalizowany przy ul. Lajosa Kossutha
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 70%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 60%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 97%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 94%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 77%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 61%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja murków prowadzących ścian szczelinowych – 80%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych – 75%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wejścia W4 – 75%
 • Trwają prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi – 40%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej DN600 od studni S4 do S5, od S8 w kierunku S9 – 82%
 • Trwa budowy komory kanalizacyjnej K1-K5 – 65%
 • Trwa realizacja kanalizacji 600×1100 – 30%
 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego DN150 oraz rozbiórka istniejącego DN1000 – 60%
 • Trwa realizacja sieci gazowej – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 70%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 95%,
 • Trwa przebudowa kabli światłowodowych – 80%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 95%

Wentylatornia V05

 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 80%
 • Komora demontażowa – szyb S06 :

– zakończono wykonywanie ścian szczelinowych – 100%

– zakończono wykonywanie kolumn jet-grouting – 100%

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) – 99%
 • Prace tynkarskie (stacja + tory odstawcze) – 99%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – tory odstawcze- 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – stacja – 95%
 • Montaż tras kablowych – tory odstawcze – 95%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) – stacja 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia – Stacja – 82%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze – 83%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 – 95%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 – 87%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T – 92%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 – 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 – 99%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP – 34%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających – 57%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan – 95%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 90%
 • Płytowanie sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 82%
 • Montaż konstrukcji zabudowy komercji – 95%
 • Rozety na słupach z Corianu – 10%
 • Montaż Corianu na słupach – 99%
 • Montaż dźwigów osobowych – 100%
 • Kanalizacja poziom -1 – 92%
 • Kanalizacja poziom -2 – 98%
 • Kanalizacja poziom -3 – 94%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – 95%
 • Woda bytowa poziom -1 – 88%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 – 95%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 – 98%
 • Wentylacja poziom -2 – 98%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 – 98%
 • Wentylacja poziom -3 – 70%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – 75%
 • Hydrantówka -1 – 75%
 • Hydrantówka -2 – 80%
 • Hydrantówka -3 – 77%
 • Hydrantówka -4 – 75%
 • Instalacja gaszenia gazem – 95%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) – 99%
 • Klimatyzacja -1 – 93%
 • Klimatyzacja -2 – 90%
 • Klimatyzacja -3 – 60%
 • Przepompownie – 70%
 • Przyłącze CO (Volia) – 100%
 • Przyłącze wody – zew – 99%
 • Przyłącze kanalizacyjne – 90%
 • Kanalizacja sieci płytkie – 45%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna – 80%
 • Wentylacja podstawowa – 98%
 • Instalacja wod kan – 60%
 • Instalacja klimatyzacji – 20%
 • Przebudowa sieci C0 – 100%
 • Montaż tras kablowych – 80%
 • Gaszenie gazem – 90%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 95%

Stacja C08 Płocka

 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) 84%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji 66,5%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej 90%
 • Instalacje Wodociągowe 76%
 • Instalacje Kanalizacyjne 89%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi 89%
 • Pompownie Ścieków – Technologia 16%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) 81%
 • Pomieszczenia wodomierzy – 10%
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem – 55%
 • Instalacja hydrantowa – 77,5%      
 • Przyłącze sieci cieplnej – 60%
 • Przyłącze sieci wodociagowej – 80%
 • Przyłącze sieci kanalizacyjnej – 70%

Wentylatornia V09

 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych – 90%
 • Montaż tras kablowych poziom -1 92%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 92%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu 94%
 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych 90%
 • Instalacje oświetlenia i siły 50%