Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 36%
 • Trwa wykonywanie baret torów odstawczych do osi 44
 • Jet-grouting komory startowej – 100%
 • Jet-grouting torów odstawczych – 15%
 • Jet-grouting – wzmocnienie na czas wyjścia TBM – 100%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 19%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 komora startowa – 93%
 • Płyta podstropowa górna – komora startowa – 100%
 • Płyta podstropowa pośrednia – komora startowa – 17%
 • Płyta podstropowa górna – osie 66-70 – 100%
 • Trwa wciąganie i przepinanie kabli miedzianych w kanalizacji teletechnicznej

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych

Stacja C07 Młynów

 • Zakończono prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych wejść na stację
 • Barety – zaawansowanie 100%, jet grouting – zaawansowanie 98%
 • Trwają prace przy wykopie wstępnym – 79%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych i gazowych

Wentylatornia V08

 • Trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych – 25%

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 59%
 • Trwa budowa ścian szczelinowych wejść – zaawansowanie 38%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnych, teletechnicznych i wodociągowych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci gazowych i energetycznych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kolizji energetycznych

Szyb demontażowy V09a

 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych