Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 73%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych –59%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych części stacyjnej – 98%
 • Trwa realizacja baret na części stacyjnej – 68%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej – 22%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na stacji – 5%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej średnie ciśnienie 88%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową torów odstawczych
 • Zakończono prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na torach odstawczych
 • Zakończono prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 , K2
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przełączenie kabli SN i NN
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci kanalizacyjnej

Szlak tunelowy D05

 • Rozpoczęto wykop podstropowy kanału czerpnio-wyrzutni V05
 • Zrealizowano ściany szczelinowe kanału czerpnio-wyrzutni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 63%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kabli światłowodowych
 • Zakończono przebudowę kabli miedzianych
 • Zakończono prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizację fundamentów głębokich

C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V07

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.

C07 Młynów

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V08

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

C08 Płocka

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Trwa usuwanie usterek.