Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem drążenia tunelu szlakowego D05L i D05P
 • Trwa realizacja płyty dennej na torach odstawczych – 63%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 27%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 25%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -2 – 90%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -1 – 68%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej – 40%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 – 75%
 • Wznowiono prace związane z głębokim fundamentowaniem na łączniku przejść podziemnych – 65%
 • Wznowiono prace związane z wykopami przy wyjściach C04-1 oraz C04-2– 65%
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją podparcia oraz stropem antresoli części stacyjnej
 • Zakończono realizację wykopu podstropowego poziom -2 na torach odstawczych – 100%
 • Zakończono realizację płyty stropowej na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono strop pośredni na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono płytę stropową na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono strop pośredni na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono drążenie tunelu łącznikowego C04L i C04P
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – faza I/II – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 98% zakończono przebudowę kolizji sieci kanalizacyjnej w zakresie udostępnionym przez budowę,
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 95% zakończono przebudowę kolizji sieci wodociągowej w zakresie udostępnionym przez budowę (końcowe odcinki będą przebudowywane w kolejnych etapach)
 • Trwa wykonywanie instalacji kanalizacji w stropie w zakresach udostępnianych przez branżę budowlaną

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Rozpoczęto prace związane z realizacją konstrukcji płyty pośredniej – 60%
 • Zakończono realizację płyty stropowej– 90% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono realizację wykopu podstropowego poziom -1 – 100%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 35%
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 92%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 – 16/22 – 72%
 • Trwa wykonywanie izolacji płyty dennej W4 90%
 • Zakończono płytę stropową – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono wykonywanie słupów docelowych – 100%
 • Zakończono wykonywanie szachtów wind – 100%

Wentylatornia na szlak tunelowym D06

 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2
 • Zakończono realizację stropu pośredniego – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)