Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 10%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów pod komory kanalizacyjne K1 oraz K2.
 • Trwa organizacja docelowego zaplecza budowy, w tym instalacja tymczasowych przyłączy – 95%,
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 15%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 25%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 75%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej – 60%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 55%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 75%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

– przebudowa kanalizacji kablowej – 43%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi – 40%
 • Trwa realizacja murków prowadzących ścian szczelinowych – 50%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych – 22%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej DN600 od studni S4 do S5, od S8 w kierunku S9 – 70%
 • Trwa budowy komory kanalizacyjnej K1-K5 – 35%
 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego DN150 oraz rozbiórka istniejącego DN1000 – 60%
 • Trwa realizacja sieci gazowej – 80%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 70%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 30%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych:

– przebudowa kanalizacji kablowej. – 95%,

– przebudowa kabli miedzianych – 100%,

– przebudowa kabli światłowodowych – 62%.

Wentylatornia V05

 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 40%
 • Komora demontażowa – szyb S06 :

– zakończono wykonywanie ścian szczelinowych – 100%

– trwa mobilizacja do wykonywania kolumn jet-grouting

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) – 99%
 • Prace tynkarskie (stacja + tory odstawcze) – 98%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – tory odstawcze- 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – stacja – 95%
 • Montaż tras kablowych – tory odstawcze – 95%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) – stacja 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia – Stacja – 78%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze – 77%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 – 95%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 – 85%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T – 89%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 – 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 – 99%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP – 31%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających – 50%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan, energetyka, teletechnika

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 75%
 • Montaż Corianu na słupach – 80%
 • Montaż dzwigów osobowych – 70%
 • Kanalizacja poziom -3 94%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) 95%
 • Woda bytowa poziom -1 88%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 88%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 98%
 • Wentylacja poziom -2 97%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 95%
 • Wentylacja poziom -3 65%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) 60%
 • Hydrantówka -1 75%
 • Hydrantówka -2 80%
 • Hydrantówka -3 77%
 • Hydrantówka -4 75%
 • Instalacja gaszenia gazem 90%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) 98%
 • Klimatyzacja -1 90%
 • Przepompownie 52%
 • przyłącze CO (Volia) 100%
 • przyłącze wody 60%
 • Przyłącze kanalizacyjne 25%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna 40%
 • Wentylacja podstawowa 80%
 • Instalacja wod kan 25%
 • Instalacja klimatyzacji 20%
 • Przebudowa sieci C0 100%
 • Montaż tras kablowych 75%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 50%

Stacja C08 Płocka

 • Tynki – 100%
 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) 83%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji 64,5%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej 82%
 • Instalacje Wodociągowe 72,5%
 • Instalacje Kanalizacyjne 89%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi 88%
 • Pompownie Ścieków – Technologia 12%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) 80%
 • Instalacja hydrantowa 74,5%
 • Przyłącze sieci cieplnej 87%
 • Przyłącze sieci kanalizacyjnej 52%

Wentylatornia V09

 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych – 80%
 • Montaż tras kablowych poziom -1 85%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 85%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu 87%
 • Montaż tras kablowych poziom podperonia 90%
 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych 80%
 • Instalacje oświetlenia i siły 17%
 • Podstacja energetyczna montaż transformatorów 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia SN 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia NN 85%