Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykonano 100% ścian szczelinowych komory startowej i pozostałej części stacyjnej
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 15%
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu płyty stropowej górnej w komorze startowej w osiach 87-91 i 95-109, zaawansowanie 90%
 • Wykonano 40% płyty stropowej górnej w osiach 66-70
 • Zakończono wykop wstępny komory startowej
 • Wykonanie kanalizacji teletechnicznej 95% (Trwa wciąganie i przepinanie kabli optycznych i miedzianych)

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  energetycznych

Stacja C07 Młynów

 • Zakończono budowę ścian szczelinowych korpusu stacji
 • Trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych wejść na stację – zaawansowanie 38%
 • Barety – zaawansowanie 76%, jet grouting – zaawansowanie 35%
 • Trwają prace przy wykopie wstępnym
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych i gazowych

Wentylatornia V08

 • Wykonano przebudowę kolizji energetycznych, ciepłowniczych, gazowniczych

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 30%
 • Trwa budowa ścian szczelinowych wejść – zaawansowanie 32%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – zaawansowanie 99%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej – zawansowanie 99%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji energetycznych i teletechnicznych