Stacja Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Prace przedprojektowe i budowlane

 • Prace przedprojektowe – zaawansowanie 100%
 • Akceptacja przez Metro Warszawskie projektów budowlanych
 • Złożenie wniosków o pozwolenie na budowę z projektami budowlanymi
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę szybu startowego C1 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla stacji C1, C2 C3 oraz  wentylatorni V2, V3 – w trakcie.
 • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla STP Karolin – w trakcie.

Stacja C04 Bemowo

 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na części stacyjnej -1 – 28%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -1 – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej na części stacyjnej -1 – 95%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -1 antresola wschodnia – 85%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem tynków akustycznych na części stacyjnej -1 antresola wschodnia – 90%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem tynków akustycznych na części stacyjnej -1 antresola zachodnia – 30%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych na części stacyjnej -2 – 85%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  – 80%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  – 95%
 • Trwają prace izolacyjne płyty stropowej na torach odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z wykonaniem zasypki obiektu torów odstawczych – 99%
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych 0 – 60%
 • Trwają prace związane z montażem okładzin zewnętrznych na torach odstawczych 0 – 15%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 99,5 %
 • Trwają prace związane z wykonaniem posadzek epoksydowych na torach odstawczych -1 – 91%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na posadzkach na torów odstawczych poz. -2 – 99%
 • Trwają prace związane z układaniem płytek gresowych na ścianach na torów odstawczych poz. -2 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej w podperoniu na torach odstawczych poz. -2 – 45 %
 • Trwają prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -2 – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem sufitów podwieszonych na torach odstawczych poz. -2 – 55 %
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych systemu wyjść stacyjnych  – 90%
 • Trwają prace związane z układaniem okładzin z płyt granitowych na schodach systemu wyjść stacyjnych  – 30%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki -65%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych -75%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację elementów drugorzędowych wyjścia C4-6
 • Zakończono realizację elementów drugorzędowych wyjścia C4-7
 • Zakończono realizację konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-6
 • Zakończono realizację konstrukcji stalowej zadaszenia wyjścia C4-7
 • Zakończono prace murarskie na części stacyjnej poz. -1
 • Zakończono prace tynkarskie na części stacyjnej poz. -1 
 • Zakończono prace związane z układaniem płytek gresowych na części stacyjnej -2
 • Zakończono prace związane z układaniem okładzin ściennych z płyt granitowych na części stacyjnej -2
 • Zakończono prace związane z montażem drzwi na torach odstawczych -1
 • Zakończono prace murarskie systemu wyjść stacyjnych
 • Zakończono prace tynkarskie systemu wyjść stacyjnych
 • Wprowadzono kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwają prace murarskie w wentylatorni V05– 43%
 • Trwają prace tynkarskie w wentylatorni V05– 21%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem okładzin akustycznych wentylatorni V05 – 30%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem nawierzchni torowej w tunelach D05L i D05P
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki – 40%
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zakończono realizację robót żelbetowych wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem szachtu windowego w osi 27/C – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 97%
 • Trwają prace związane z wykonywaniem tynków akustycznych poz. -1 antresola wschodnia – 70%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -1– 54%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -1 – 74%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -1 – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -1 –91%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej poz. -1– 97%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -2– 82%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych poz. -2– 15%
 • Trwają prace związane z układaniem posadzki z płyt granitowych poz. -2 – 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty poz. -2 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych poz. -2 – 50%
 • Trwa montaż podkonstrukcji ściany zatorowej  – 42%
 • Trwa montaż podkonstrukcji sufitu podwieszonego nad peronem  – 34%
 • Trwają prace związane z montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki – 75%
 • Trwają prace związane z montaż schodów ruchomych – 57%
 • Trwają prace związane z wykonaniem elementów drugorzędnych wyjścia C5-3 – 95%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek obiektu i nasypu drogowego
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Zrealizowano wykonywanie płyty fundamentowej wyjścia C5-2
 • Zakończono realizację prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji sanitarnych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • Sukcesywnie realizowany jest montaż nawierzchni torowej
 • Zakończono roboty żelbetowe
 • Zakończono roboty związane z wykonaniem izolacji stropu górnego
 • Zakończono roboty związane z wykonywaniem zasypki obiektu