Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 82%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 81%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na torach odstawczych – 13%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej – 95%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli na części stacyjnej – 65%
 • Trwa realizacja konstrukcji peronów na torach odstawczych – 75%
 • Trwa realizacja konstrukcji ścian kanału rewizyjnego na torach odstawczych – 30%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 13%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 18%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 10%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 – 80%
 • Trwa realizacja płyt dennych na wyjściach C04-1 oraz C04-2– 30%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych – 50%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych na części stacyjnej  – 10%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 70%
 • Zakończono realizację słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -1 – 100%
 • Zakończono realizację szybów windowych, klatek schodowych oraz biegów schodowych na torach odstawczych – 100%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa drążenie tunelu D05P – 58%
 • Zakończono drążenie tunelu D05L – 100%
 • Zakończono realizację płyty pośredniej wentylatorni V5– 98% (pozostawiono otwory technologiczne)

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 80%
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 99%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 – 86%
 • Trwa realizacja konstrukcji antresoli – 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 38%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 11%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 70%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych – 40%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z rozruchem maszyny drążącej tunel D06L
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej szybu demontażowego – 5%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem płyty dennej szybu demontażowego – 100%
 • Zakończono realizację robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnej płyty dennej szybu demontażowego – 100%