Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 42%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych – 16%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej – 16%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 – 60%, K2 – 75%.
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 88%
 • Trawa przełączenie kabli SN i NN – 80%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 97%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci ciepłowniczej – 100%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 94%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 88%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 72%

Szlak tunelowy D05

 • jet grounting inplug na wejściu do C05

Stacja C05 Ulrychów

 • Wykonano ściany szczelinowe, barety i słupy tymczasowe, ściany wejść nr 2 i 4,
 • rozpoczęto wykonanie przesłony filtracyjnej jet grounting, usunięto kolizje,

Szlak tunelowy D06

 • jet grounting inplug na wejściu do S06 Szyb wydobywczy S06 Wykonano ściany szczelinowe, barety i słupy tymczasowe, przesłonę filtracyjną jet grounting

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) – 99%
 • Wykończenie powierzchni ścian – 75%
 • Sufit podwieszany „trójkątny”- peron montaż podkonstrukcji – 90% montaż paneli – 84%
 • Sufit podwieszany systemowy (pom. komercji, toalety publiczne) – 88%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) – tor prawy – 84%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) – tor lewy  – 55%
 • Montaż lastryko na peronie – 5%
 • Montaż lastryko w strefie ogólnomiejskiej- 70%

Roboty instalacyjne elektryczne

 • Montaż instalacji uziemieniowej – tory odstawcze – 96%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – stacja – 96%
 • Instalacja siły i oświetlenia – stacja – 89%
 • Instalacja siły i oświetlenia – tory odstawcze – 89%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 – 97%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 – 90%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T, T650B – 97%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 – 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105  – 99%
 • Instalacje ogrzewania i klimatyzacji  – 92%
 • Pompownie ścieków- technologia – 92%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP – 100%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan – 98%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 97%
 • Płytowanie sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 97%
 • Montaż konstrukcji zabudowy komercji – 97%
 • Rozety na słupach z Corianu – 30%
 • Montaż Corianu na słupach – 99%
 • Kanalizacja poziom -1 – 100%
 • Kanalizacja poziom -2 – 100%
 • Kanalizacja poziom -3 – 100%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – 95%
 • Woda bytowa poziom -1 – 90%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 – 95%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 – 98%
 • Wentylacja poziom -2 – 98%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 – 98%
 • Wentylacja poziom -3 – 90%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – 90%
 • Hydrantówka -1 – 85%
 • Hydrantówka -2 – 90%
 • Hydrantówka -3 – 80%
 • Hydrantówka -4 – 90%
 • Instalacja gaszenia gazem – 95%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) – 99%
 • Klimatyzacja -1 – 95%
 • Klimatyzacja -2 – 100%
 • Klimatyzacja -3 – 90%
 • Przepompownie – 80%
 • Przyłącze wody – zew – 99%
 • Przyłącze kanalizacyjne – 95%
 • Kanalizacja sieci płytkie – 90%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna – 95%
 • Wentylacja podstawowa – 100%
 • Instalacja wod kan – 90%
 • Instalacja klimatyzacji – 50%
 • Montaż tras kablowych – 93%
 • Gaszenie gazem – 100%
 • Przepompownie – 80%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 95%

Stacja C08 Płocka

 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) 89%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji 78%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej 94%
 • Instalacje Wodociągowe 82%
 • Instalacje Kanalizacyjne 91%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi 91%
 • Pompownie Ścieków – Technologia 38%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) 86%
 • Pomieszczenia wodomierzy – 30%
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem – 77%
 • Instalacja hydrantowa – 85%         
 • Przyłącze sieci cieplnej – 100%
 • Przyłącze sieci wodociagowej – 80%
 • Przyłącze sieci kanalizacyjnej – 92%

Wentylatornia V09

 • Montaż tras kablowych poziom -1  – 94%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 – 93%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu – 95%
 • Instalacje uziemień i poł-wyrównawczych – 90%
 • Instalacje oświetlenia i siły – 60%
 • Instalacje Ogrzewania i Klimatyzacji – 75%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej            – 90%
 • Instalacje Kanalizacyjne – 82%