Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych torów odstawczych, zaawansowanie 59%
 • Trwa wykonywanie baret torów odstawczych do osi 1
 • Jet-grouting komory startowej – 100%
 • Jet-grouting torów odstawczych – 75%
 • Jet-grouting – wzmocnienie na czas wyjścia TBM – 100%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 23%
 • Wykop wstępny – hala odpraw – 90%
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – komora startowa – 18%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 komora startowa – 93%
 • Płyta podstropowa pośrednia – komora startowa – 100%
 • Płyta podstropowa górna – część stacyjna – 20%
 • Trwa wciąganie i przepinanie kabli miedzianych w kanalizacji teletechnicznej
 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych i energetycznych

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych,  energetycznych i teletechnicznych

Stacja C07 Młynów

 • Jet grouting plug in/plug out – 36%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 92%
 • Barety – zaawansowanie 100%, jet grouting – zaawansowanie 98%
 • Wykop podstropowy do poziomu -1 – 22%
 • Zakończono prace przy wykopie wstępnym
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Zakończono prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 80%
 • Trwa budowa ścian szczelinowych wejść – zaawansowanie 58%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci kanalizacyjnych

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych
 • jet grouting – 1%

Szyb demontażowy V09a

 • Trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnych i gazowych