Dokumenty administracyjne

Decyzje o lokalizacji linii kolejowej:

 1. C01 – Decyzja Nr 46/SPEC/2020 z dnia 19 maja 2020r.
 2. C02 – Decyzja nr 60/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 3. C03 – Decyzja nr 35/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 4. V02 – Decyzja nr 36/SPEC/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r.
 5. V03 – Decyzja nr 61/SPEC/2020 z dnia 24 czerwca 2020r.
 6. STP Karolin – Decyzja nr 88/SPEC/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r.

Pozwolenia na budowę dla:

 1. Zamierzenia budowlanego nr 2 polegającego na budowie stacji C01 Karolin (ul. Sochaczewska / ul. Połczyńska), budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 470/SAAB/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r
 2. Zamierzenia budowlanego nr 3 polegające na budowie Stacji C02 (ul. Rayskiego / ul. Szeligowska), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 535/SAAB/2022 z dnia 12 lipca 2022r.
 3. Zamierzenia budowlanego nr 4a polegającego na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej Os. Górczewska, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących. – Decyzja nr 567/SAAB/2022 z dnia 19 lipca 2022r.
 4. Zamierzenia budowlanego nr 4 polegającego na budowie stacji C03 (ul. Lazurowa/ul. Górczewska – rejon Urzędu Dzielnicy Bemowo), budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym: budowie wejść, wind, czerpnio-wyrzutni, wyrzutni i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra. – Decyzja nr 630/SAAB/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.
 5. Zamierzenia budowlanego nr 1 polegającego na budowie Szybu Startowego przy Stacji C01 (ul. Sochaczewska/ul. Polczyńska), tj. ścian szczelinowych wraz z płytą denną, górną i pośrednią, przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu wynikającej z budowy metra. – Decyzja nr 634/SAAB/2022 z dnia 12 sierpnia 2022r.
 6. Zamierzenia budowlanego nr 6 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V03 (w pobliżu ul. Coopera), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią i klatką schodową oraz szybem ratowniczym, budowie tuneli wraz z łącznikiem tunelowym, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra – Decyzja nr 694/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 7. Zamierzenia budowlanego nr 7a polegającego na budowie przyłączy i sieci uzbrojenia terenu oraz dróg zewnętrznych na terenie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory” oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznych. – Decyzja nr 695/SAAB/2022 z dnia 6 września 2022r.
 8. Zamierzenia budowlanego nr 5 polegającego na budowie Wentylatorni Szlakowej V02 (w pobliżu ul. Sochaczewskiej), wraz z elementami nadziemnymi, tj. czerpnio-wyrzutnią z wejściem do obiektu, budowie tuneli, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy metra.’’ – Decyzja nr 701/SAAB/2022 z dnia 8 września 2022r.
 9. Zamierzenia budowlanego nr 7 polegającego na budowie Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”, budowie tunelu/rampy wjazdowej wraz z urządzeniami budowlanymi, budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących oraz przebudowie sieci uzbrojenia terenu, instalacji zewnętrznych, dróg i układu drogowego wynikającego z budowy Stacji Techniczno-Postojowej „Mory”.”. – Decyzja nr 777/SAAB/2022 z dnia 11 października 2022r.

Roboty budowlane

C01/SC1

 • wykonano  25%  ścian szczelinowych,
 • trwa wykonywanie są murków prowadzących,
 • prowadzone są prace przygotowawcze dla wykonywania murków po stronie wschodniej szybu startowego SC1
 • przygotowanie placu pod mobilizację zaplecza do głębienia ścian szczelinowych na C01 – komora rozjazdów oraz tory odstawcze,
 • wprowadzano czasową organizację ruchu (zamknięcie na odcinku SC1) ulicy Sochaczewskiej,
 • trwa przebudowa kolizji sieci ze stacją
 • trwa zabezpieczanie drzew oraz wycinka drzew i krzewów,
 • realizacja monitoringu obiektów – wykonano repery ścienne na obiektach budowlanych,

C02

 • rozpoczęto przygotowania do wykonania ścian szczelinowych: mobilizacja sprzętu i zaplecza Wykonawcy, wykonanie ok. 30 % murków prowadzących;
 • zakończono budowę kanału DN300 od studni S17 do S19;
 • wykonano sieć kanalizacyjną od studni S1 do S6;
 • trwa budowa sieci ogólnospławnej od studni S13 do S11;
 • trwa budowa kanalizacji tłocznej na odcinku od KT1 do KT4;
 • zakończono przebudowę kanalizacji teletechnicznej w ramach usunięcia kolizji teletechnicznych – w ul. Rayskiego;
 • wykonywane są przekładki kolidujących sieci elektrycznych w ul. Rayskiego, Szeligowskiej i Sochaczewskiej;
 • wykonano zmianę zasilania oświetlenia latarni na ul. Rayskiego;
 • wykonano drogę – wjazd tymczasowy (na czas budowy) z garaży budynku Rayskiego 11 do ul. Szeligowskiej;
 • wprowadzono czasową organizację ruchu tj. zamkniecie na czas budowy ul. Rayskiego w kierunku ul. Szeligowskiej;
 • zakończono wycinkę drzew.
 • rozpoczęto przygotowania do wykonania ścian szczelinowych: mobilizacja sprzętu i zaplecza Wykonawcy, wykonanie ok. 30 % murków prowadzących;
 • zakończono budowę kanału DN300 od studni S17 do S19;
 • wykonano sieć kanalizacyjną od studni S1 do S6;
 • trwa budowa sieci ogólnospławnej od studni S13 do S11;
 • trwa budowa kanalizacji tłocznej na odcinku od KT1 do KT4;
 • zakończono przebudowę kanalizacji teletechnicznej w ramach usunięcia kolizji teletechnicznych – w ul. Rayskiego;
 • wykonywane są przekładki kolidujących sieci elektrycznych w ul. Rayskiego, Szeligowskiej i Sochaczewskiej;
 • wykonano zmianę zasilania oświetlenia latarni na ul. Rayskiego;
 • wykonano drogę – wjazd tymczasowy (na czas budowy) z garaży budynku Rayskiego 11 do ul. Szeligowskiej;
 • wprowadzono czasową organizację ruchu tj. zamkniecie na czas budowy ul. Rayskiego w kierunku ul. Szeligowskiej;
 • zakończono wycinkę drzew.

C03

 • trwa wykonywanie przyłączy elektrycznych do zaplecza budowy – wykonanie włączenia w sieć miejską SN- podanie napięcia na stację trafo,
 • wykonanie rozprowadzenia instalacji elektrycznych na placu budowy,
 • realizacja przebudowy linii nn w ul. Doroszewskiego,
 • wykonano przyłącza wod-kan do zaplecza placu budowy,
 • wykonano przyłącza wod-kan do zaplecza Punktu Informacyjnego,
 • rozpoczęto realizację murków prowadzących pod ściany szczelinowe korpusu stacji

STP

 • realizacja ogrodzenia terenu budowy,
 • trwają prace kanalizacyjne po głównymi ciągami komunikacyjnymi
 • wykonano montaż zaplecza budowy,
 • zakończono wycinkę drzew i krzewów
 • przebudowa sieci gazowej
 • wykonanie utwardzonych dróg dojazdowych do poszczególnych realizowanych obiektów
 • wykonano wykop wstępny pod obiekt nr 23