Stacja C03 Lazurowa, Stacja C02 Chrzanów, Stacja C01 Karolin, STP Karolin

Wykonawca budowy ostatniego odcinka linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Dotyczą one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji Techniczno-Postojowej Karolin.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

– stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ul. Górczewskiej, w rejonie ul. Lazurowej,

– stacja C02 Chrzanów – pod ulicą Rajskiego w rejonie skrzyżowania ul. Szeligowskiej,

– stacja C01 Karolin – w rejonie ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ul. Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodarowany będzie z kolei teren o powierzchni około 30 hektarów. Powstanie tam Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwisowymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra. To właśnie tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy.

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – powstaną po dwa, dla każdego z kierunków osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł brutto.

Dokumenty administracyjne:

Między 29 kwietnia 2020 a 4 sierpnia 2020, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzje lokalizacyjne realizacji odcinka zachodniego II linii metra w Warszawie od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Karolin wraz z STP Karolin.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 Wykonawca budowy złożył wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Pierwsze wnioski złożone zostały 27.11.2020 a ostatnie 15.12.2020.

Obecnie wnioski te rozpatrywane są przez Wojewodę Mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki skierował wnioski do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem rozpoczęcia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Równolegle do procesu administracyjnego, zmierzającego do wydania pozwoleń na budowę, toczą się prace projektowe. Powstają projekty wykonawcze dla wszystkich obiektów odcinka, na ich podstawie zostaną przygotowane wizualizacje wnętrz stacji pasażerskich.

Planowany czas zakończenia prac na tym odcinku to wiosna 2024 roku.

Decyzje lokalizacyjne:

29 kwietnia 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, które dotyczą budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C3 oraz w zakresie wentylatorni V2.

19 maja 2020 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w zakresie budowy II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz z STP Mory w zakresie stacji C1 wraz z szybem startowym C1. Decyzje Wojewody mają rygor natychmiastowej wykonalności.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

24 czerwca 2020 Wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną dla III etapu odcinka zachodniego od szlaku za stacją C4 (Powstańców Śląskich) do Stacji Postojowo Technicznej STP Mory w zakresie stacji C2 oraz wentylatorni V3.

Wnioski o wydanie pozwolenia na budowę:

C01    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C1 (P320-ILF-POL-P-OC-0490) 11.12.2020

C02    Wniosek o pozwolenie na budowę C2 (P320-ILF-POL-P-OC-0492) 27.11.2020

C03    Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę stacja C3 (P320-ILF-POL-P-OC-0494) 11.12.2020

V02    Wniosek o pozwolenie na budowę V2 (P320-ILF-POL-P-OC-0491) 04.12.2020

V03    Wniosek o pozwolenie na budowę V3 (P320-ILF-POL-P-OC-0493) 27.11.2020

SC1    Wniosek o pozwolenie na budowę – szyb startowy SC1 (P320-ILF-POL-P-OC-0748) 04.12.2020

STP MORY zam. 7 Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę- STP Mory Zamierzenie 7 (P320-ILF-POL-P-OC-0750) 15.12.2020

STP MORY zam. 7A  Wniosek o pozwolenie na budowę – STP Mory Zamierzenie 7a (P320-ILF-POL-P-OC-0751) 15.12.2020

ZTM   Wniosek o pozwolenie na budowę – budynek ekspedycji ZTM (P320-ILF-POL-P-OC-0749) 04.12.2020

Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 77%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 63%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 97%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 85%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem wylewek betonowych części stacyjnej poz. -1 – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -1 – 74%
 • Trwa realizacja prac związanych z ułożeniem gresów na części stacyjne poz. -1– 38%
 • Trwa realizacja prac związanych z ułożeniem gresów na torach odstawczych poz.-2 – 77%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej pomieszczeń na części stacyjnej poz. -1 – 63 %
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń systemu wyjść stacyjnych – 60%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń systemu wyjść stacyjnych – 35%
 • Trwa realizacja instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
 • Trwa realizacja prace związanych z wykonaniem portali (uszczelnienie styku, zbrojenie konstrukcji, betonowanie elementów ) – 85%
 • Rozpoczęto wykonanie izolacji zbiornika przepompowni na części stacyjnej
 • Rozpoczęto montaż urządzeń transportu pionowego – belki i wciągniki
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją podtorza na torach odstawczych oraz na części stacyjnej
 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem konstrukcji torowiska tramwajowego
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 99%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek torów odstawczych – 56%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie izolacji stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 90%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek stropu górnego systemu wyjść stacyjnych – 85%
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie płyty dennej oraz płyty stropowej na części stacyjnej oraz na torach odstawczych
 • Zakończono prace związane wykonaniem wylewek betonowych na torach odstawczych poz. -2 – 100%
 • Zakończono prace związane wykonaniem słupów docelowych na torach odstawczych poz. -1 – 100%
 • Zakończono prace związane z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 100%
 • Zakończono prace związane z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 100%
 • Zakończono prace związane z murowaniem w części stacyjnej poz. -2 – 100%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja robót związanych z wykonaniem płyty dennej – 30%
 • Realizowana jest izolacja łącznika tunelowego D5.1
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie tuneli
 • Rozpoczęto prace związane z konstrukcją bankietów tunelu między C04TO i C04

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych wykonaniem słupów docelowych poz. -1  – 88%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem płyty peronu – 76%
 • Trwa realizacja prac związanych  z wykonaniem portali – 50%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -1– 82%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń poz. -1– 81%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń poz. -2– 23%
 • Trwa montaż drzwi wewnętrznych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem szlichty – 67%
 • Trwa realizacja prac związanych z układaniem płytek gresowych – 54%
 • Trwa realizacja prac związanych z montażem izolacji akustycznej – 60%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 95%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa przyłączy wodociągowych do stacji
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Trwa realizacja instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
 • Sukcesywnie realizowane jest uszczelnienie płyty stropowej

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwa realizacja prace związanych z wykonaniem portali tunelowych (uszczelnienie styku, zbrojenie konstrukcji, betonowanie elementów ) – 75%