Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem przesłony zabezpieczającej na wejściu tarczy TBM do części stacyjnej – 52%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego części stacyjnej – 24%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych szybu startowego  – 18%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 85%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową części stacyjnej
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych torów odstawczych
 • Zakończono realizację baret na torach odstawczych
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na stacji
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych szybu startowego

Szlak tunelowy D05

 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu umożliwiający kontynuowanie robót związanych z głębokim fundamentowaniem wentylatorni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace odtworzeniowe nawierzchni parkingu CH Wola Park
 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 95%
 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty pośredniej – 70%
 • Trwają prace ziemne przy wyjściu W4
 • Zrealizowano odmalowanie oznakowania poziomego w okolicach stacji
 • Zakończono prace związane z wykonaniem betonu wyrównawczego na poziomie -1
 • Zakończono prace związane z wykop podstropowy poziom -1

Szlak tunelowy D06

 • Brak prowadzonych robót

C06 Księcia Janusza

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wentylatornia V07

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

C07 Młynów

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wentylatornia V08

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

C08 Płocka

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Wentylatornia V09

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakończono kontrolę WINB związaną z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.
 • Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.