Stacja C06 Księcia Janusza

 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200 – zaawansowanie 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze        – zaawansowanie 65%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- stacja – zaawansowanie 65%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze – zaawansowanie 50%
 • Montaż tras kablowych (podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny)- stacja – zaawansowanie 60%
 • Instalacja siły i oświetlenia        – zaawansowanie 20%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową – stacja- prawa część – zaawansowanie 51,7%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową – stacja- lewa część – zaawansowanie 51,7%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 91-105- zaawansowanie 60%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-87- zaawansowanie 22%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T- zaawansowanie 60%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia – zaawansowanie 93%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperonia – zaawansowanie 83%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian – zaawansowanie 85%
 • Wejście W3- izolacja– zaawansowanie 80%
 • Wejście W3- betonowanie ścian – zaawansowanie 85%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 67%
 • Montaż tras kablowych poziom – 1 – zaawansowanie 95%
 • Montaż tras kablowych poziom – 2       – zaawansowanie 99%
 • Montaż tras kablowych poziom – 3       – zaawansowanie 92%
 • Montaż tras kablowych poziom – 4       – zaawansowanie 99%
 • Kanalizacja poziom -1 – zaawansowanie 10%
 • Kanalizacja poziom -2 – zaawansowanie 95%
 • Kanalizacja poziom -3 – zaawansowanie 50%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – zaawansowanie 95%
 • Woda bytowa poziom -1 – zaawansowanie 25%
 • Wentylacja bytowa poziom -1– zaawansowanie 40%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 – zaawansowanie 70%
 • Wentylacja poziom -2 – zaawansowanie 90%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 – zaawansowanie 75%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – zaawansowanie 30%
 • Hydrantówka -1 – zaawansowanie 50%
 • Hydrantówka -2 – zaawansowanie 75%
 • Hydrantówka -3 – zaawansowanie 50%
 • Hydrantówka -4 – zaawansowanie 70%

Wentylatornia V07

 • Przebudowa kolizji wod-kan – zaawansowanie 92,5%
 • Przebudowa kolizji energetyka    – zaawansowanie 98,0%
 • Przebudowa kolizji teletechnika – zaawansowanie 95,0%

Szlak D07

 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 96,0%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet dolny w prawym tunelu – zaawansowanie 96%
 • Nawierzchnia torowa – tor prawy – zaawansowanie 84,81%
 • Montaż tras kablowych – tunel lewy – zaawansowanie 90%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy – zaawansowanie 90%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego – tunel lewy zawansowanie 100%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego – tunel prawy zawansowanie 100%
 • Nawierzchnia torowa – tor prawy – zaawansowanie 93,6%
 • Nawierzchnia torowa – tor lewy – zaawansowanie 78,5%

Stacja C08 Płocka

 • Wyjście W1 – wykop wstępny 100% – płyta 100% – wykop podstropowy 90 %
 • Wyjście W2 – wykop wstępny 100% – płyta 100% – wykop podstropowy 90%
 • Wyjścia W3 – W5 ścianki żelbetowe – zaawansowanie 60%
 • Wyjścia W6-W7 – płyta denna – zaawansowanie 10%
 • Ściany murowane – zaawansowanie 80%
 • Tynki – zaawansowanie 35%

Szlak D08

 • Tunel północny i południowy – zaawansowanie 100,0%
 • Bankiet lewy boczny – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet lewy dolny – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet prawy boczny – zaawansowanie 92,5%
 • Bankiet prawy dolny – zaawansowanie 92,5%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy       – zaawansowanie 99%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy – zaawansowanie 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy – zaawansowanie 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy – zaawansowanie 99%
 • Nawierzchnia torowa P – zaawansowanie 83%
 • Nawierzchnia torowa L – zaawansowanie 58%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych – 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 Szlak D09

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 100%
 • Tunel lewy – zaawansowanie 100,0%
 • Tunel prawy – zaawansowanie 100,0%
 • Tunel lewy – zaawansowanie iniekcja 100,0%
 • Tunel prawy – zaawansowanie iniekcja 100,0%
 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 100,0%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie 100,0%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 75,0%
 • Bankiet dolny w prawym tunelu – zaawansowanie 80,0%

Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Przejęcie terenu – 50%
 • Trwa wycinka drzew – zaawansowanie 95%

Stacja C05 Ulrychów

 • Przejęcie terenu – 20%
 • Trwa wycinka drzew – zaawansowanie 95%