Stacja C06 Księcia Janusza

 • Jet grouting – tory odstawcze – zaawansowanie 62,6%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 64%
 • Wykop podstropowy do poziomu „-1” – tory odstawcze – 24,6%
 • Wykop podstropowy do poziomu „-2” – część stacyjna – zaawansowanie 21%
 • Płyta pośrednia – część stacyjna – 100%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 48,5%
 • Płyta pośrednia – tory odstawcze – zaawansowanie 5%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu – zaawansowanie 90%

Szlak D07

 • tunel północny      86,3%  820,5 z 951m
 • tunel południowy 11,4% 108 z 951m

Stacja C07 Młynów

 • Betonowanie stropu – płyta górna – 97%
 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – 100%
 • Betonowanie stropu- płyta denna – 65%
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych i  gazowych

Wentylatornia V08

 • Strop górny – 100%

Stacja C08 Płocka

 • jet grouting Plug OUT – 100%
 • Betonowanie stropu – płyta górna – 100%
 • wykop podstropowy – 92%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych i kanalizacyjnych