Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego części stacyjnej – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego części stacyjnej – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych – 88%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej torów odstawczych – 10%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji systemu wyjść stacyjnych – 14%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 części stacyjne
 • Zakończono realizację wykopu na poziomie -1 części stacyjne
 • Zakończono przebudowę kabli miedzianych
 • Sukcesywnie realizowane są prace związane ze scaleniem maszyn TBM

Szlak tunelowy D05

 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych etap II
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej – 25%
 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 97%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2
 • Zakończono prace związane z wykonaniem płyty pośredniej poziom -1

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizacje wkopu wstępnego
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem płyty stropowej