Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Wdrożono Fazę 0 czasowej organizacji ruchu
 • Trwają prace przygotowawcze do wdrożenia Fazy I czasowej organizacji ruchu
 • Trwają prace zimne ( wykopy) tymczasowego zasilania placu budowy ( zaplecza) w wodę i kanalizację,
 • Rozpoczęto przebudowę kolizji – sieci kanalizacyjnej w rejonie torów odstawczych
 • Zdemontowano linie tramwajową w ciągu ulicy Górczewskiej
 • Trwa montaż docelowego zaplecza

Stacja C05 Ulrychów

 • Wdrożono Fazę I czasowej organizacji ruchu
 • Trwają prace zimne ( wykopy) tymczasowego zasilania placu budowy ( zaplecza) w wodę i kanalizację,
 • Rozpoczęto przebudowę kolizji – sieci wodociągowej w Parku Urlicha

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Nawierzchnia torowa toru prawego – 66,0%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego – 5,0%
 • Nawierzchnia torowa toru prawego- kanał rewizyjny – 45,7%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego- kanał rewizyjny – 52,0%
 • Peron techniczny- boczne i środkowy – 100%
 • Płyta peronu pasażerskiego – 100%
 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) – 88%
 • Prace tynkarskie (stacja +tory odstawcze)  – 70%
 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200  – 97%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze  – 77%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- Stacja – 80%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze – 87%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) – stacja 91%
 • Instalacja siły i oświetlenia – stacja39%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze – 25%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 – 83%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 – 65%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T – 73%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 – 95%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 – 92%
 • Dostarczanie kanałów wentylacji lokalnej rur do wody pożarowej i kanalizacji  – 95%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP – 20%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających -14%

Przebudowa kolizji

 • wod-kan   – 92,5%
 • energetyka            – 98,0%
 • teletechnika – 95,0%

Szlak D07

 • bankiet boczny w lewym tunelu – 94,9%
 • bankiet boczny w prawym tunelu – 96,0%
 • bankiet dolny w lewym tunelu – 94,9%
 • bankiet dolny w prawym tunelu – 96%
 • Nawierzchnia torowa – tor prawy – 93,67%
 • Nawierzchnia torowa – tor lewy – 87,34%
 • Montaż tras kablowych- tunel lewy – 100%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy – 100%
 • Montaż okablowania do oświetlenia podstawowego i awaryjnego – 100%
 • Montaż bednarki- 95%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian- 100%
 • Wejście W3- betonowanie ścian – 100%
 • Izolacja płyty górnej stacji – 82%
 • Montaż tras kablowych poziom -1- 98%
 • Montaż tras kablowych poziom -2 – 99%
 • Montaż tras kablowych poziom -3 – 95%
 • Montaż tras kablowych poziom -4 – 100%

Instalacje sanitarne i mechaniczne 

 • Kanalizacja poziom -1- 60%
 • Kanalizacja poziom -2 – 96%
 • Kanalizacja poziom -3 – 85%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – 95%
 • Woda bytowa poziom -1 – 60%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 – 85%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 – 95%
 • Wentylacja poziom -2 – 90%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 – 90%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – 30%
 • Hydrantówka -1 – 60%
 • Hydrantówka -2 – 80%
 • Hydrantówka -3 – 60%
 • Hydrantówka -4 – 70%
 • Instalacja gaszenia gazem – 70%
 • Klimatyzacja -1 – 60%
 • Przebudowa kolizji – wod-kan – 99%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja podstawowa- 50%
 • Montaz tras kablowych – 10%

Szlak D08

 • bankiet lewy boczny – 90,6%
 • bankiet lewy dolny – 90,6%
 • bankiet prawy boczny – 92,5%
 • bankiet prawy dolny – 92,5%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy – 99%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy – 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy – 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy- 99%
 • Nawierzchnia torowa prawa – 85%
 • Nawierzchnia torowa lewa – 85%

Stacja C08 Płocka

 • Ściany murowane – 92%
 • Tynki – 60%
 • Nawierzchnia tor lewy – 15%
 • Nawierzchnia tor prawy – 75%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych – 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej – 50%
 • Instalacje Kanalizacyjne – 30%

 Szlak D09

 • bankiet boczny w lewym tunelu – 85,0%
 • bankiet boczny w prawym tunelu – 85,0%
 • bankiet dolny w lewym tunelu – 51,0%
 • bankiet dolny w prawym tunelu – 75,0%
 • nawierzchnia tunel lewy – 35,0%
 • nawierzchnia tunel prawy – 52,0%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy – 95%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy – 95%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy – 95%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy – 95%