Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 98,5%
 • Wykop podstropowy do poziomu „-2” -tory odstawcze – zaawansowanie 37%
 • Wykop podstropowy do poziomu „-1” – tory odstawcze  – 37%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 75,7%
 • Płyta pośrednia – tory odstawcze – zaawansowanie 35,7%
 • Płyta fundamentowa – część stacyjna – zaawansowanie 88%
 • Płyta fundamentowa – hala odpraw  – zaawansowanie 100%

Wentylatornia V07

 • Przebudowa kolizji wod-kan – 92,5%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Słupy docelowe poziom -2 – 100%
 • Słupy docelowe poziom -1 – 25%
 • Przebudowa kolizji wod-kan – 99%

Szlak D08

 • Tunel lewy 82%

Stacja C08 Płocka

 • Wykop podstropowy -2 – 100%
 • Płyta denna – 35%

Wentylatornia V09

 • jet grouting D09.1 – 48%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych – 60%, wodno-kanalizacyjnych – 24,5%, gazowych – 75%

Szyb demontażowy V09a

 • Przesłona pozioma – 100%