Stacja C06 Księcia Janusza

 •  Kontynuowano budowę gazociągu średniego ciśnienia PE225 na odc. G22-G26 wraz z wykonywaniem technologicznych prób szczelności.
 • Kontynuowano budowę kanalizacji (1,05×0,7) na odcinku S25-S26, montaż studni S26.
 • Kontynuowano budowę kanalizacji ogólnospławnej DN1000 na odcinku S4-S5 
 • Kontynuowano budowę magistrali wodociągowej DN1000.
 • Trwa budowa wodociągu DN200 na odcinku Ł9-Tr10.
 • 100% kabli średniego napięcia wciągniętych i przepiętych,
 • 99% kabli niskiego napięcia wciągniętych i przepiętych
 • Trwają prace przy głębieniu i betonowaniu:

a) ścian szczelinowych – zaawansowanie ok. 77%, zabetonowo 48 z 62 paneli,

b) baret – zaawansowanie ok. 50%, zabetonowo 12 z 24 szt.

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy sieci kanalizacyjnej komór K1 i K4
 • Przełączono kable SN
 • Trwa budowa trasy kablowej pod oświetlenie – wykop + układanie rur osłonowych przy ul. Górczewskiej
 • Zakończono budowę kanalizacji teletechnicznej z wyj. SKMP3/1  (kolizja z siecią energetyczną) przy ul. Górczewskiej

Stacja C07 Młynów

 • Kontynuowano prace przy budowie komór K1, K2, S1, K5
 • Trwa montaż wodociągu DN150 za stacją bentonitową
 • Kontynuowano prace przy montażu sieci ciepłowniczej DN 500 i DN 200 przy ul. Sokołowskiej
 • Trwa przepinanie kabli optycznych
 • Wykonanie murków prowadzących ścian stacji – 62%
 • Wykonanie paneli ścian szczelinowych stacji – 35% (wykonano 23 z 65 paneli)

Wentylatornia V08

 • Trwają prace z zasilaniem placu budowy w energię elektryczną

Stacja C08 Płocka

 • Trwają prace przy wykonywaniu tymczasowego przyłącza gazu do bud. przy ul. Płockiej 12
 • Trwa wykonywanie przewiertu kanalizacji na odcinku S16 – S15 oraz S16 – S17 po stronie zachodnia ul. Płockiej, pomiędzy budynkami Płocką 17 a Płocką 15
 • Trwa wykonywanie wykopu oraz ścianki berlińskiej na odcinku S7-S8-S9 po stronie wschodniej ul. Płockiej, przy budynku Płocka 14 w kierunku ul. Wolskiej
 • Trwają prace przy budowie pokrywy komory K3 przy skrzyżowaniu ul. Wolska/Płocka
 • Trwają prace przy wykopie pomiędzy ściankami szczelnymi oraz montaż rozparcia drugiego poziomu przy ul. Płockiej 12
 • Trwa montaż rur i zasypka wykopu na odcinku S6-S7 przy budynku Skierniewicka 21
 • Trwają próby szczelności na sieci wodociągowej
 • Trwają przełączenia kabli sN i nN – uzgodniono terminy przełączeń
 • Trwa montaż kabli miedzianych w relacji ST1  – ST 7A przy ul. Płockiej