Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 88%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych –70%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej – 45%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej na stacji – 68%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych szybu startowego  – 54%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop pod płytę stropową części stacyjnej
 • Zakończono realizacje tunelu łącznikowego faza 1
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych części stacyjnej
 • Zakończono realizację baret na części stacyjnej

Szlak tunelowy D05

 • Zakończono wykonywanie izolacji kanału czerpnio-wyrzutni V05

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 95%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Trwają prace związane z wykonaniem betonu wyrównawczego na poziomie -1 – 41%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop podstropowy
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przebudowę kolizji sieci teletechnicznych
 • Zakończono przebudowę kabli światłowodowych
 • Zakończono przebudowę kabli miedzianych
 • Zakończono prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi

Szlak tunelowy D06

 • Brak prowadzonych robót

C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V07

 • Trwa prace wykończeniowe przy okładzinach zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Trwa usuwanie usterek.

C07 Młynów

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V08

 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 • Trwa usuwanie usterek.

C08 Płocka

 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V09

 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Trwają procedury odbiorowe – wewnętrzne.
 • Zgłoszono gotowość odbiorową do Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Zakończono odbiory z Państwową Strażą Pożarną.
 • Trwa usuwanie usterek.