Stacja C06 Księcia Janusza

 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200 – zaawansowanie 75%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze  – zaawansowanie 55%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- stacja – zaawansowanie 55%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze – zaawansowanie 30%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny)- stacja – zaawansowanie 40%
 • Instalacja siły i oświetlenia – zaawansowanie 5%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową- stacja- prawa część     – zaawansowanie 27,6%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia – zaawansowanie 90%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperonia – zaawansowanie 70%

Wentylatornia V07

 • Izolacja płyty dennej – zaawansowanie 100%
 • Przebudowa kolizji wod-kan – zaawansowanie 92,5%
 • Przebudowa kolizji energetyka    – zaawansowanie 98%
 • Przebudowa kolizji teletechnika – zaawansowanie 95%

Szlak D07

 • Bankiet boczny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet boczny w prawym tunelu – zaawansowanie96%
 • Bankiet dolny w lewym tunelu – zaawansowanie 94,9%
 • Bankiet dolny w prawym tunelu – zaawansowanie 96%
 • Logistyka materiału (szyny, bloczki, maty) – Tunel Lewy – zaawansowanie 100%
 • Logistyka materiału (szyny, bloczki, maty) – Tunel Prawy – zaawansowanie 100%
 • Nawierzchnia torowa – tor prawy – zaawansowanie 84,81%
 • Montaż tras kablowych – tunel lewy zaawansowanie 90%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy zaawansowanie 90%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego – tunel lewy zawansowanie 100%
 • Montaż opraw oświetlenia podstawowego – tunel prawy zawansowanie 50%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian – zaawansowanie 85%
 • Wejście W3- izolacja– zaawansowanie 80%
 • Wejście W3- betonowanie ścian – zaawansowanie 70%
 • Izolacja płyty górnej stacji- zaawansowanie 65%
 • Antresola – betonowanie płyty – zaawansowanie 99%
 • Montaż tras kablowych poziom – 1 – zaawansowanie 50%
 • Montaż tras kablowych poziom – 2– zaawansowanie 95%
 • Montaż tras kablowych poziom – 3– zaawansowanie 45%
 • Montaż tras kablowych poziom – 4– zaawansowanie 95%
 • Kanalizacja poziom -1 – zaawansowanie 10%
 • Kanalizacja poziom -2 – zaawansowanie 95%
 • Kanalizacja poziom -3 – zaawansowanie 50%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – zaawansowanie 95%
 • Wentylacja poziom -1 – zaawansowanie 30%
 • Wentylacja poziom -2 – zaawansowanie 95%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – zaawansowanie 30%
 • Hydrantówka -1 – zaawansowanie 3%
 • Hydrantówka -2 – zaawansowanie 65%
 • Hydrantówka – 4 – zaawansowanie 70%

Wentylatornia V08

 • Wykop podstropowy do poziomu płyty dennej – zaawansowanie 100%

Szlak D08

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 90,6%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 92,5%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 92,5%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy – zaawansowanie 90%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy – zaawansowanie 90%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy – zaawansowanie 60%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy – zaawansowanie 90%
 • Nawierzchnia torowa P – zaawansowanie 60%
 • Nawierzchnia torowa L– zaawansowanie 8%

Stacja C08 Płocka

 • Wyjście W1  – wykop wstępny 100% – płyta 100% – wykop podstropowy 80%
 • Wyjście W2 – wykop wstępny 100% – płyta 100% – wykop podstropowy 80%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych – 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%

 Szlak D09

 • Bankiet lewy boczny w tunelu – zaawansowanie 100%
 • Bankiet lewy dolny w tunelu – zaawansowanie 75%
 • Bankiet prawy boczny w tunelu – zaawansowanie 100%
 • Bankiet prawy dolny w tunelu – zaawansowanie 80%