Stacja C06 Księcia Janusza

 • W rejonie szybu startowego ułożono gazociąg D180PE na wysokości budynków przy ul. Górczewskiej 97 i 95 oraz poprzecznie do ul. Górczewskiej w kierunku ul. Ciołka.
 • Wykonano przebudowę odcinka południowego kolektora kanalizacyjnego 1200x1800mm w konstrukcji żelbetowej od. ul. Ciołka w kierunku Prymasa Tysiąclecia.
 • Przebudowano kanalizację sieci teletechnicznych w rejonie budynków przy
  ul. Górczewskiej 97 i 95.

Stacja C07 Młynów

 • Przebudowano sieć gazową D315PE w rejonie budynków przy ul. Górczewskiej 39 i 41.
 • Wykonano przebudowę sieci kanalizacyjnej 1200x1800mm w konstrukcji żelbetowej na odcinku od komory K4 i S4 oraz S2i K3. Sama komora K4 jest nadal w trakcie realizacji.
 • Wykonano przebudowę przyłącza z rudy kamionkowej o średnicy 0,3m na długości 23,5 m pomiędzy studniami SI oraz S23.
 • Przebudowano odcinek Ł28 i TR1 o średnicy 150mm znajdujący się przy terenach PKP pod wiaduktem kolejowym oraz odcinek Tr-6 do W3 o średnicy 150mm i długości 307 m wzdłuż budynków przy ul. Górczewskiej 27/35 , 37, 39 wraz z wykonaniem przyłączy do budynków.
 • Ruszyły prace przygotowawcze i roboty ziemne dla celów przebudowy sieci cieplnej przy budynkach przy ul. Górczewskiej 26 i 47 oraz ul. Sokołowskiej.
 • Wykonano prace związane z umiejscowieniem kanalizacji kablowej. Trwają prace związane z wciąganiem kabli i przepinaniem w koordynacji z Gestorem.

Stacja C08 Płocka

 • Zakończono prace związane z realizacją Punktu Informacyjnego.
 • Przebudowano odcinek sieci gazowej D225PE od ul. Ludwiki do wysokości budynku przy ul. Płockiej 10 oraz przyłącza do budynków przy ul. Płockiej 5B, 7 i 7A.
 • Przebudowano odcinek sieci wodociągowej o średnicy DN150 w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską po stronie wschodniej od punktu W7 do Ł20 oraz Ł1-Tr-1 po stronie zachodniej ul. Płockiej.
 • Wykonano przebudowę kanalizacji kablowej i studzienek teletechnicznych na wysokości budynku przy ul. Płockiej 17.